Eigenaars van zonnepanelen worden officieel geschrapt als prioritaire doelgroep voor de installatie van een digitale elektriciteitsmeter. Het Vlaams Parlement heeft vandaag een aanpassing aan het energiedecreet in die zin goedgekeurd.
Het was de bedoeling om eigenaars van zonnepanelen als eerste een digitale meter te bezorgen. Die ambitie werd geschrapt nadat het Grondwettelijk Hof de regeling met de virtueel terugdraaiende teller vernietigde. De Vlaamse meerderheid wil zo veel mogelijk eigenaars nog laten genieten van hun virtueel terugdraaiende analoge teller.

De wijziging werd nu geofficialiseerd met een aanpassing van het energiedecreet. Dat zou ook moeten zorgen voor een kostenbesparing bij de netbeheerders, omdat ze tot een efficiëntere manier van installeren kunnen overgaan, straat per straat en wijk per wijk. "Dat heeft het voordeel dat de gemiddelde plaatsingskosten per meter lager worden, wat dan weer een gunstig effect heeft op de nettarieven", is te lezen in het gewijzigde decreet.