De Pro Basketball League heeft bekendgemaakt vanaf 1 mei een aanpassing van haar reglement te zullen doorvoeren. Wedstrijden van de competitie en de play-offs in de EuroMillions Basket League zullen vanaf dat moment niet langer kunnen uitgesteld worden omdat 3 of meerdere spelers op een lijst van 12 onbeschikbaar zijn vanwege coronagerelateerde redenen. Alle wedstrijden worden dus gespeeld. Het aangepaste reglement geldt tot het einde van het seizoen.
De Pro Basketball League hanteert het FIBA-reglement dat inhoudt dat er minstens 5 spelers op het wedstrijdblad moeten staan om de wedstrijd aan te vatten. Indien een club niet speelt, zal de wedstrijd als verloren beschouwd worden. Voor de wedstrijden van het reguliere seizoen houdt dit in dat de club 1 punt krijgt in het klassement.

Verder zal het normale testritme verhoogd worden naar minstens 3 testen per week. Hoe dan ook is er altijd een test de dag voor de wedstrijd. Coronagerelateerde afwezigheden maakten het reglementair al mogelijk om af te wijken van de verplichting om minimum 10 spelers op een wedstrijdblad in te schrijven en in die zin ook af te wijken van het quotum voor home-grown players. Dit principe wordt aangehouden.