Exact 100 dagen na de dakbrand in Bozar op 18 januari zal er op 28 april opnieuw muziek klinken vanop het podium van de Henry Le Boeufzaal. Het huisorkest Belgian National Orchestra mag de spits afbijten met een repetitie. Nu de Henry Le Boeufzaal volledig operationeel is, kan de Koningin Elisabethwedstrijd er van 24 mei tot 9 juni plaatsvinden.
De dakbrand die Bozar op 18 januari trof, zorgde voor aanzienlijke waterschade in de Henry Le Boeufzaal, en met name aan de balkons en het orgel. Technische teams hebben in de afgelopen weken hard gewerkt om de imposante zaal schoon te maken, de technische installaties weer in werking te stellen en alle veiligheidsinstallaties te controleren. Al zijn er aan het tweede balkon nog wel wat littekens te zien van de brand. Het orgel werd ondertussen volledig gedemonteerd voor verdere analyse en voorbereiding van de restauratiewerken.

Morgen organiseert het Belgian National Orchestra een repetitie voor het concert van 17 mei met Baiba Skride als soliste en Hugh Wolff als dirigent. Nu de Henry Le Boeufzaal volledig operationeel is, kan Bozar in alle veiligheid de Koningin Elisabethwedstrijd verwelkomen.

Het dak van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten is nog steeds maar tijdelijk hersteld. De uit te voeren werken worden nog geanalyseerd en geraamd, maar verwacht wordt wel dat definitieve herstellingswerken aan de daken en de reconstructie van de tentoonstellingsruimtes nog in 2021 van start kunnen gaan.