Voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou het logisch zijn de terrassen op 8 mei opnieuw te openen, ook al gaan de cijfers in de ziekenhuizen nog niet bepaald de goede richting uit. Daarom moet het Overlegcomité morgen beslissen over de modaliteiten waaronder die heropening kan gebeuren.
De verschillende regeringen van ons land beslisten vorige week dat de terrassen van de horeca op 8 mei opnieuw kunnen openen. Daar waren twee voorwaarden aan gekoppeld. Zo moest 70 procent van de 65-plussers een eerste prik met het coronavaccin in de arm hebben gekregen en voldoende beschermd zijn. Die voorwaarde wordt dus gehaald.

Maar daarnaast moest de situatie op de diensten intensieve zorg duurzaam verbeterd zijn. Een concreet cijfer werd daar niet op gekleefd. Dat is wel het geval voor latere stappen in juni, waarvoor een richtcijfer van 500 covid-patiënten op de ICU werd vastgelegd, maar dus niet voor versoepelingen op 8 mei.

Het is intussen wel duidelijk dat er van een daling voorlopig niet of nauwelijks sprake is. Er liggen nog steeds meer dan 900 covid-patiënten op intensieve zorg. "De cijfers zijn niet goed", bevestigde minister Van Peteghem donderdag in Villa Politica. Maar daarom zal het Overlegcomité moeten spreken over de modaliteiten voor die heropening, dus welke openingsuren en met hoeveel je rond de tafel mag zitten.

Maar dat die terrassen op 8 mei opnieuw opengaan, lijkt de minister logisch. "We moeten sowieso zuurstof geven aan de samenleving en als we buiten meer mogelijk maken, denk ik dat we ook die zuurstof kunnen geven", aldus Van Peteghem.