De zorgsector zal elk jaar 402 miljoen euro krijgen om extra personeel aan te werven en de werkomstandigheden in de sector te verbeteren. De federale meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de jaarlijkse verdeling van de middelen uit dat zorgpersoneelfonds, meldt PS-Kamerlid Marc Goblet.
Het zorgpersoneelfonds van 402 miljoen euro dateert al van oktober 2019, lang voor de coronapandemie dus. Het ging toen om een initiatief van PVDA, dat gestemd werd als een amendement op de voorlopige twaalfden toen de regering in lopende zaken zat.

Intussen zijn de penibele werkomstandigheden in de zorgsector alleen maar meer onder de aandacht gekomen. De meerderheidspartijen gingen in een werkgroep op zoek naar een verdeling van de middelen voor 2020. Daar werd eerder al een akkoord over gevonden, maar de verdeling wordt nu bestendigd en het zorgpersoneelfonds wordt dus structureel, kondigt PS-Kamerlid Marc Goblet, de voorzitter van de werkgroep, donderdag aan. De meerderheidspartijen hebben daar een wetsvoorstel voor klaar, dat donderdagavond/vanavond in overweging wordt genomen in de Kamer.

Concreet was in 2020 354 miljoen euro bestemd voor de verbetering van de werkgelegenheid in de sector, onder meer door de beroepen financieel aantrekkelijker te maken. De overige 48 miljoen euro was voorzien om meer zelfstandige verpleegkundigen aan de slag te krijgen. Die middelen zullen nu elk jaar structureel worden aangehouden.

Het doel is nog altijd om vooral extra verpleegkundigen in de ziekenhuizen en de thuiszorg aan te werven. De middelen kunnen eventueel ook worden gebruikt om ander zorg- en ondersteunend personeel aan te werven zodat de verpleegkundigen zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren, maar dat kan wel enkel als de plaatselijke sociale partners daarover een akkoord hebben bereikt.

De middelen om extra personeel aan te werven zullen er dus liggen, maar de grote moeilijkheid blijft nog altijd om voldoende geschoold personeel te vinden. Bedoeling is om elk jaar te evalueren hoeveel extra jobs het zorgpersoneelfonds in elke zorginstelling heeft gecreëerd, en hoeveel patiënten elke verpleegkundige voor zijn rekening moet nemen. Volgens de recentste cijfers zijn er dat gemiddeld elf per dag, terwijl het Europese gemiddelde op negen ligt.

"Een jaar geleden hebben we allemaal geapplaudiseerd voor ons zorgpersoneel, nu voegen we de daad bij het woord", zegt Vooruit-Kamerlid Gitta Vanpeborgh, één van de ondertekenaars van het wetsvoorstel. "Hiermee breken we met het verleden: het wordt hét decennium van de gezondheidszorg." De federale regering maakte eerder ook al middelen vrij voor een structurele loonsverhoging in de sector, bovenop enkele eenmalige premies.