Verschillende tientallen motorrijders betogen deze namiddag in Brussel tegen een verplichte technische keuring voor gemotoriseerde tweewielers. Volgens een Europese richtlijn zou een dergelijke technische keuring vanaf januari 2022 verplicht zijn, maar de betogers stellen het nut ervan in vraag. Volgens hen zou de overheid er beter aan doen te investeren in de staat van het wegdek. Ook in Frankrijk vinden dit weekend protestacties plaats tegen de Europese regelgeving.
De Europese richtlijn voorziet dat alle scooters en motoren die vier jaar of ouder zijn, elke twee jaar een technische keuring moeten ondergaan. Ook wordt een technische keuring verplicht als een scooter of motor wordt doorverkocht, of na een ongeval. Volgens de EU zou dat het aantal ongevallen dat veroorzaakt wordt door een slecht onderhoud doen afnemen. Ook de strijd tegen de milieuvervuiling en de lawaaioverlast worden aangehaald als motivatie voor de maatregel.

De betogers in Brussel zien het nut van een dergelijke technische keuring niet in. "Motoreigenaars onderhouden hun machines met liefde en veel zorg", klinkt het bij de aanwezigen. "We weten immers dat onze veiligheid afhangt van de staat waarin ons rijwiel zich bevindt. Een dergelijke keuring zal dus geen verbetering meebrengen van de technische staat van de motoren. Wat wel een verschil kan maken, is de staat waarin het wegdek zich vaak bevindt. Die is op veel plaatsen ronduit rampzalig."

De betogers wijzen er ook op dat technische mankementen volgens verschillende studies slechts verantwoordelijk zijn voor 0,3 tot 5 procent van de ongevallen met scooters en motoren. "Een dergelijke technische keuring zal ook niets veranderen aan het feit dat wij veel kwetsbaarder zijn, omdat we nu eenmaal niet beschermd zijn door een carrosserie", aldus de motorrijders. "De andere weggebruikers, en dan vooral de autobestuurders, daarvoor sensibiliseren zou veel meer nut hebben dan een verplichte technische keuring."