Dertien gymnastiekfederaties, waaronder ook de Belgische gymnastiekbond (KBT), slaan de handen in elkaar en willen bouwen aan een cultuur waarbinnen ethisch en gezond sporten centraal staat. In een open brief vragen de organisaties aan de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) om een coördinerende rol bij deze cultuurverandering te spelen. De afgelopen maanden laaiden zowel in België als in andere gymnastieklanden debatten rond de mentale en fysieke gezondheid van topsportgymnasten hoog op.
Ook de Vlaamse Gymnastiekfederatie Gymfed, neemt deel aan het initiatief. "We staan sinds afgelopen zomer met andere gymnastieklanden in contact", legde Ilse Arys, algemeen manager van de Vlaamse gymnastiekfederatie Gymfed, uit in een persbericht. "We willen als federaties van elkaar leren en constructief met de adviezen van de onafhankelijke commissies aan de slag gaan. In een open brief vragen we de FIG deze inspanningen op globaal vlak te coördineren. Dit door een werkgroep op te richten en een overkoepelende strategie te voorzien, gebaseerd op de input van experten. Zo willen we van een model waarbinnen prestatie onlosmakelijk met de mentale en fysieke gezondheid verbonden is, de internationale norm maken."

Ook in België evalueert een onafhankelijke onderzoekscommissie de werking van de Vlaamse Gymnastiekfederatie na getuigenissen van ex-gymnasten. "We hebben vertrouwen in de werking van de commissie en laten de commissie haar werk doen", aldus Arys.

"We zullen de gepaste conclusies uit de adviezen van de commissie trekken - ook al zijn ze mogelijk pijnlijk en confronterend - en zullen deze aan concrete acties koppelen. Zo zal het rapport ons helpen beter te blijven doen voor al onze sporters. Door middel van deze open brief willen we alvast proactief aan de slag gaan en ons ertoe verbinden de adviezen van de commissie constructief in te zetten. Zo willen we niet enkel beter doen voor onze eigen sporters, maar willen we van een model waarbij ethisch en gezond sporten centraal staat de standaard maken in de gehele gymnastieksport".

"We moeten er permanent op toe zien dat de lat voor prestaties hoog ligt, terwijl de mentale en fysieke gezondheid van atleten gewaarborgd wordt", ging Arys verder.

"Verschillende initiatieven, zoals de oprichting en professionalisering van een multidisciplinair team dat instaat voor de omkadering van gymnasten en coaches, de oprichting van een atletencommissie, de oprichting van een ethisch adviesorgaan, en de handhaving van een ethische code, moeten daarbij helpen. Deze initiatieven worden verder geëvalueerd en op punt gesteld".

"We blijven ook werken aan nieuwe initiatieven die de mentale en fysieke gezondheid van sporters waarborgen. We wachten daar het rapport van de ethische commissie niet voor af. Zo werken we aan een Gymfed-sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven, en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn. We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan atleten die fysiek én mentaal sterk staan, en die plezier aan hun sport beleven."