CDC Londen: de Belg Denza verzamelt belangrijke punten