Voor zowel Eupen als Kortrijk is punten pakken het credo na een grijs seizoensbegin.