Joker: meesterlijk portet van een psychopaat © Isopix