Tandem: John-John Domen en Elliot van Strydonck, maatjes door dik en dun