De dodelijke keerzijde van windenergie

Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve veel ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op het land zijn er bij calamiteiten met windmolens nog geen burgerslachtoffers gevallen. Maar dat is helemaal niet het geval bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, de neodymiummagneten die in China gemaakt worden. In de stad Baotou in het noorden van China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan

Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve veel ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op het land zijn er bij calamiteiten met windmolens nog geen burgerslachtoffers gevallen. Maar dat is helemaal niet het geval bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, de neodymiummagneten die in China gemaakt worden. In de stad Baotou in het noorden van China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in België en de rest van Europa voor groene stroom moeten zorgen.

Neodymiummagneten

Deze neodymiummagneten worden hoofdzakelijk in Baotou gefabriceerd omdat daar de kostbare grondstoffen voor handen zijn. Neodymium is niet echt zeldzaam, maar het is vooral moeilijk te winnen omdat het vermengd is met andere stoffen. In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium, twee radioactieve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren. Grondwater wordt besmet met radioactieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.

Gifmeer

Bij het naderen van de stad Baotou verraadt het uitzicht alleen al dat zich daar een humanitaire ramp van ongekende omvang voltrekt. Allereerst vallen de honderden hoge schoorstenen en koeltorens op van de talrijke metaalfabrieken die de stad rijk is. Van de uitgestrekte tarwe- en maïsvlaktes die er tot voor tien jaar waren, is niets meer overgebleven. In de plaats daarvan kwam er een enorm kunstmatig meer vol borrelend giftig afval.

Sissende ketel

Deze enorme letterlijk sissende ketel van chemische producten is de dumpplaats voor 7 miljoen ton per jaar van de ontgonnen zeldzame aarde die de elementen van neodymium bevat nadat het overgoten is geweest met zuur en chemicaliën en verwerkt is in roodgloeiende ovens. Het gifmeer is al meer dan 30 meter diep en elk jaar stijgt het niveau met 1 meter. Elke dag stromen honderdduizenden liters radioactief water vermengd met aarde door roestige pijpleidingen vanaf de fabrieken naar dit meer. Het stralingsniveau van het meer ligt 10 tot 40 keer hoger dan de normen die wij in het westen hanteren.

Apocalyptisch

Westerse bezoekers die de bewakers wisten te omzeilen, beleefden, toen ze over de rand van de dijk die het complex omringt keken , de schrik van hun leven en kregen al na tien minuten te kampen met ernstige ziekteverschijnselen. De aanblik van deze grote geheime giftige en borrelende dump, die bij elke windturbine die gebouwd wordt groter wordt en méér mensen ziek maakt, is ronduit apocalyptisch.

Ziekteverschijnselen

Het is duidelijk dat de inwoners van Baotou lijden onder de aanwezigheid van dit giftige meer. Hun tanden vallen uit, hun haar wordt op ongewoon jonge leeftijd wit en ze hebben te kampen met  ernstige huid- en luchtwegenaandoeningen. Kinderen worden geboren met zachte botten en het aantal kankergevallen is sinds het ontstaan van deze industrie spectaculair gestegen. De officiële instanties houden de resultaten van stralings- en toxiciteitstesten angstvallig geheim en politici in de omringende dorpen hebben geweigerd om publiekelijk te erkennen dat de gezondheidsrisico's het gevolg zijn van het giftige meer.

Het einde van de windenergie?

Moeten we daarom windenergie afschrijven als schone energiebron voor de toekomst? Niet direct. Dat China geen maatregelen neemt om de milieuvervuiling tegen te gaan, betekent niet dat een schone winning van neodymium niet mogelijk is. Volgens een Chinese expert van Greenpeace op het gebied van giftige stoffen is het onderkennen van het probleem de eerste stap: "Het is een echt dilemma voor milieubewuste mensen die graag de windindustrie zien groeien. Maar we hebben de verrantwoordelijkheid om de milieuvervuiling te onderkennen die wordt veroorzaakt door het maken van windturbines."

Nieuws

Bekijk alles
Top