×
×
Performantie-indicatoren

Performantie-indicatoren

Performantie-indicatoren voor telefonische oproepen, facturen en klachten

Telefonische oproepen

Percentage beantwoorde oproepen door operator t.o.v. het totaal aantal oproepen:

2016

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2016

95%

94%

87%

80%

89%

Gemiddelde wachttijd tussen moment waarop gebruiker eindkeuze heeft gemaakt in keuzemenu en moment waarop operator telefoon opneemt:

2016

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2016

59 sec.

41 sec.

99 sec.

174 sec.

93 sec.

Facturen

Gemiddelde termijn waarbinnen facturen worden geregulariseerd:

2016

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2016

5,2 werkdagen

4,8 werkdagen

6,0 werkdagen

3,5 werkdagen

4,9 werkdagen

Klachten

Aantal gegronde en aanvaarde klachten van consumenten gericht aan de ombudsdiensten (kwaadwillige oproepen niet inbegrepen):

2016

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2016

1.478

877

1.062

1.261

1.170

Contact