×
×
Performantie-indicatoren

Performantie-indicatoren

Performantie-indicatoren voor telefonische oproepen, facturen en klachten

Telefonische oproepen

Percentage beantwoorde oproepen door operator t.o.v. het totaal aantal oproepen:

2017

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2017

92%

Gemiddelde wachttijd tussen moment waarop gebruiker eindkeuze heeft gemaakt in keuzemenu en moment waarop operator telefoon opneemt:

2017

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2017

55 sec.

Facturen

Gemiddelde termijn waarbinnen facturen worden geregulariseerd:

2017

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2017

4,4 werkdagen

Klachten

Aantal gegronde en aanvaarde klachten van consumenten gericht aan de ombudsdiensten (kwaadwillige oproepen niet inbegrepen):

2017

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Gemiddelde 2017

1.680

Contact