Blijf op de hoogte

Security Services

Wij beheren en monitoren uw IT-omgeving

 • GDPR & NIS conform
 • Snelle response bij incidenten
 • Geen onvoorziene kosten

Managed Security Services

Met Managed Security Services laat u het beheer en de controle van de beveiliging van uw IT omgeving volledig of gedeeltelijk over aan Proximus. We hanteren een driedelige aanpak waaruit u zelf kiest wat u nodig hebt.

Download het e-boek

Platformdiensten

Applicaties die door Proximus worden onderhouden

 • Gegevensanalyse, SaaS
 • Threat intelligence, User Behaviour Analytics
 • Vulnerability management

Kennisdiensten

 • Logmanagement en monitoring
 • Detectie en response
 • Incident response

Ondersteuning

 • Servicedesk
 • Serviceportaal
 • Beveiligde connectiviteitsdiensten
Hackers komen elke dag op nieuwe ideeën en het is niet ons vak om dat continu op te volgen.

Marc Vandersmissen, FOD Financiën

Governance, Risk en Compliance (GRC)

Het Cyber Security Incident Response Team waakt over uw IT-beveiliging via audits en penetratietests. Alles weten over GDPR of consultancy nodig, bij ons zit u goed.

Met onze GRC-diensten bent u voorbereid op cybersecurity-incidenten en voldoet u aan wettelijke vereisten en regelgevingen.

Governance

Information Security Consulting en Business Continuity diensten

 • Privacy policies
 • Data flow mapping
 • Security awareness

Risk

Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

 • Audits en penetratietests
 • Vulnerability Management (as-a-service).
 • Snelle reactie op incidenten

Compliance

GDPR Preparation Services om in orde te zijn met EU-regelgeving

 • Readiness assessment: evaluatie van uw conformiteit met GDPR
 • Gap assessment: kwaliteitscontrole van bestaande processen en procedures inzake privacy
 • Schriftelijk verslag: aanbevelingen om gebreken op te lossen.
 • Actieplan: om gewenste conformiteitsniveau te bereiken
 • Data Protection Officer (DPO) as a service: kies voor een DPO van Proximus zodat u zelf niet op zoek moet gaan

Klantenverhalen

Financiën en justitie kiezen voor Security-as-a-Service.

De Federale overheid deed een beroep op Proximus voor een beveiligingsservice waarin alle fases van beveiliging inbegrepen zijn:

 • Preventie
 • Detectie van aanvallen die er toch door geraken
 • Reageren op de aanval
 • Lessen trekken uit gelukte aanvallen om toekomstige aanvallen te voorkomen

Heilig-Hart Ziekenhuis Lier voldoet aan GDPR

Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en aan de verplichting om een Data Protection Officer aan te wijzen, deed het Heilig-Hart Ziekenhuis van Lier beroep op de GDPR-voorbereidende diensten van Proximus.

GDPR beschermt gegevens van kinderen

Het kenniscentrum Eureka uit Leuven heeft software ontwikkeld om kinderen met leerproblemen te helpen. In het kader van GDPR deed Eureka een beroep op Proximus om de gegevens van de kinderen te beschermen.

Partners and communities

Maak gebruik van de beste beveiligingsdiensten dankzij onze partners die over de hoogste certificaten beschikken.

We maken deel uit van beveiligingscommunity's om kennis uit te wisselen. U kunt steeds rekenen op de juiste informatie en dienstverlening om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Partners