×
×

Publieke sector

Contacteer mij

Altijd dicht bij de publieke sector

Een uitstekende service garanderen, kosten onder controle houden en voldoen aan verschillende eisen: de publieke sector staat onder druk! En we mogen de realiteit niet uit het oog verliezen: we moeten steeds meer doen met steeds minder middelen.

In die context is het belangrijk om steeds de juiste keuzes te maken en goede tools te gebruiken. Dat geldt ook voor uw telecom- en ICT-oplossingen.

In dit digitaal tijdperk moeten organisaties, net als burgers, altijd geconnecteerd zijn. ICT-oplossingen ontwikkelen zich aan het ritme van de behoeften van de publieke sector en bieden dus echte antwoorden op politieke, economische en maatschappelijke eisen. De boom van big data, het internet der dingen, de beveiliging van gegevens … vormen allemaal innoverende en veelbelovende opportuniteiten.

Dankzij een sectorale aanpak op de overheid, genieten alle internationale, nationale, regionale en lokale entiteiten een persoonlijke aanpak bij Proximus. Uw persoonlijke accountmanager vormt op elk moment het eerste aanspreekpunt. Daarnaast streven wij naar een grotere nabijheid door deelname aan alle grote evenementen en studiedagen. Wij focussen op sector-eigen behoeften, en zoeken samen met gebruikers en beslissingsnemers naar de juiste oplossing. Een langetermijnrelatie blijft onze prioriteit.

Internationale, nationale en regionale overheden

Performante diensten en gemotiveerde medewerkers staan garant voor een moderne dienstverlening, vandaag zowel als morgen.

Snel, adequaat en volledig zijn, is een must voor elke overheidsinstantie. En ICT vormt een onmisbare bondgenoot. Burgers en bedrijven verwachten een doorgedreven digitalisering van de verschillende overheidsdiensten, die 24 op 7 bereikbaar moeten zijn.

Voor internationale en diplomatieke instellingen (NAVO, Europese Commissie, ambassades ...) is een permanente en beveiligde verbinding meer dan ooit een noodzaak. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing voor uw instelling. U kunt rekenen op de expertise en know-how van een betrouwbare partner.

Als werkgever moet u een aantrekkelijk pakket van communicatiemiddelen en andere voordelen bieden om medewerkers aan te trekken en te motiveren.

Administraties werken op afstand, beschikken over smartphones en tablets, verlenen op een veilige manier toegang tot noodzakelijke informatie en sociale media, ...

Op zoek naar op maat ontwikkelde oplossingen inzake infrastructuur, netwerk, mobiliteit, veiligheid, samenwerking en cloud?

Wij helpen u vernieuwen en optimaliseren met een realistisch budget.

De overheid heeft al verschillende raamakkoorden afgesloten. Ook u kunt hier misschien gebruik van maken. Uw accountmanager helpt u graag verder.

Klantenverhalen

Fedict

In het papierloos tijdperk van vandaag, met administratieve vereenvoudiging en dematerialisatie van diensten, maken de Belgische overheden zich klaar om digitale facturen uit de privésector te verwerken.

Lees meer

Awel

Kinderen en jongeren kunnen met hun meest prangende vragen terecht bij Awel, de kindertelefoon. De organisatie biedt haar vrijwilligers extra flexibiliteit. Ze kunnen de oproepen voortaan plaatsonafhankelijk en mobiel beantwoorden.

Lees meer
NCI Agency

NCI Agency

Het NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) staat in voor de ICTondersteuning van de NAVO en verzorgt de connectiviteit binnen de alliantie, staat in voor de beveiliging van de netwerken, biedt ondersteuning aan missies, enz.

Lees meer

Steden en gemeenten

Een geconnecteerde stad gebruikt ICT om het leven van haar burgers, bedrijven, bezoekers en medewerkers te verbeteren en zo de stad aantrekkelijker te maken.
Wij kunnen u vanaf vandaag helpen bij de voorbereiding van de toekomst van uw gemeente door van uw stad een slimme en geconnecteerde stad te maken. Bouw ze met alle mensen die er wonen en werken.

Wij staan dicht bij u, en nemen deel aan grote evenementen en workshops in uw omgeving. Wij maken er een erezaak van om onze kennis van uw behoeften te verbeteren en te werken met gebruikers en beslissers. U kunt steeds rekenen op uw accountmanager, uw belangrijkste aanspreekpunt.

Stap de toekomst in en wordt een duurzame en geconnecteerde stad!

Gunstige intekenvoorwaarden

Uw entiteit kan hoogst waarschijnlijk intekenen op gunstige voorwaarden van bestaande globale marktbevragingen. Deze raamakkoorden voor levering van producten en diensten zijn ons bekend. Proximus is in diverse trajecten weerhouden als leverancier. Vraag daarom steeds naar deze mogelijkheden. Uw accountmanager helpt u daarbij graag verder.

ICT diensten voor de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid gunde de raamovereenkomsten voor “Exploitatiegebonden ICT-diensten 2015” en "Ontwikkelingsprojecten" aan HB-plus. HB-plus levert de volgende 7 jaar een waaier aan ICT-diensten aan de Vlaamse overheid én de provinciale en lokale besturen. De raamovereenkomsten gingen in op 10 april 2014, met een transitieperiode tot einde januari 2015.
Vanaf 1 februari 2015 worden alle diensten geleverd in overeenstemming met de nieuwe afspraken. HB-plus is een tijdelijke handelsvennootschap met als deelgenoten DXC Technology en Proximus.

IT as a service

Via de raamovereenkomst worden werkplek- en datacenterdiensten aangeboden volgens een doorgedreven “IT as a service” model. Dit kan op projectmatige basis, of via de afname van de oplossingen uit een productcatalogus. Als overheid zal u enkel betalen voor de daadwerkelijk afgenomen capaciteit en dienstverlening. Door de flexibiliteit in afname van diensten tegen vaste eenheidsprijzen, kunt u besparen op exploitatiekosten. Dit laat meer ruimte voor investeringen in innovatie.

Offertes voor projecten - uw aanvragen via HB-plus

Vanaf 1 juli 2014 is het voor de entiteiten binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen mogelijk om via de dienst "Projecten" van HB-plus, en dit binnen de “raamovereenkomst Exploitatiegebonden ICT-diensten”, een projectvoorstel aan te vragen om grotere wijzigingen te laten uitvoeren aan netwerkdiensten, werkplekdiensten en datacenterdiensten (incl. bedrijfstoepassingen of de hiervoor gebruikte omgevingen).

Info en aanvraag projecten

Vraag meer uitleg aan uw accountmanager of contacteer HB-plus via info@hbplus.be. Neem zeker een kijkje op de website www.hbplus.be.

Wilt u nog meer informatie voor overheden? Bezoek onze Ictnews-website of het PubliLink-portaal.

Klantenverhalen

Gents AZ

Met het gebruik van mobiele toestellen kunt u de productiviteit van uw mensen verhogen, maar veiligheid blijft een heikel punt. Met de Mobile Device Management-oplossing zit u safe.

Lees meer
Wifi-oplossing op PubliLink Explore

Wifi-oplossing op PubliLink Explore

Na de verhuis naar een nieuw administratief centrum zocht de gemeente Oostkamp een geschikte manier om draadloos internet aan te bieden.

Lees meer
Leuven en Hasselt vernieuwen datacenteromgeving

Leuven en Hasselt vernieuwen datacenteromgeving

Voor de vlotte dienstverlening aan de burger schakelen Leuven en Hasselt hun nieuwe datacenters in. Er was een creatieve oplossing nodig met de juiste balans tussen functionaliteit en budget. 

Lees meer

Hulpdiensten

Van preventie tot interventie, de voornaamste uitdaging voor hulpdiensten is bereikbaarheid in alle mogelijke omstandigheden voor de burgers.

We zoeken altijd naar een ICT-oplossing die rekening houdt met uw specifieke wensen en het juridisch kader waarbinnen die moet vallen. Zo genieten de hulpdiensten van mobiele en vaste connectiviteit, het onderhoud en de uitbreiding van het ASTRID-netwerk, de raamakkoorden voor ANPR en FORCMS, leveren van ICT-beveiligingsdiensten en clouddiensten.

Bij crisissen en massagebeurtenissen breiden wij de netwerkcapaciteit flexibel uit. Bovendien bieden we interactieve websites aan, videotoepassingen, streaming, intelligente schermen en specifieke sms-toepassingen voor de verspreiding van boodschappen naar woonbuurten of winkeliers.

FORCMS raamakkoord

Als Politiezone hoeft u voor uw mobiele communicatie geen tender uit te schrijven. U kan immers intekenen op het FORCMS raamakkoord, dat geldt vanaf 1 mei 2016. Vraag naar de verbeterde voorwaarden bij uw accountmanager.

ANPR raamakkoord van het AWV

U wenst camera’s op te stellen, of een bestaand netwerk verder uit te breiden? Vraag naar de mogelijkheden vervat in het ANPR raamakkoord van het AWV. Uw accountmanager vertelt er u graag meer over.

Wist u dit?

We hebben al 187 sites uitgerust met ANPR-camera's, en er komen er nog eens 150 bij tegen het einde van 2016. Op plaatsen met trajectcontrole vermindert de snelheid met 5 km/u en door het toezicht op het traject daalt het aantal inbreuken spontaan met 72% en het aantal ernstige inbreuken met 85%.

Klantenverhalen

ANPR

Veiligere wegen en minder criminaliteit

ANPR-camera’s herkennen de nummerplaten van voorbijrijdende auto’s.

Lees meer
Blue Light Mobile, ASTRID

ASTRID biedt Blue Light Mobile aan, via alle gsm-netwerken

ASTRID is de operator van een mobiel communicatienetwerk voorbehouden voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.

Lees meer
Politie van Luik

Politie van Luik

De Politiezone van Luik heeft het concept van het NAS-platform van Proximus aangenomen als nieuwe opslagomgeving voor de beelden van politiecamera’s. (Ictnews)

Lees meer

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons