Nummerplaatherkenning (ANPR)

Contacteer mij

Wat is ANPR?

Bij nummerplaatherkenning (ANPR) worden intelligente camera’s ingezet die kentekens herkennen. Deze gescande nummerplaten worden vervolgens vergeleken met reeds bestaande data. ( gestolen of geseinde voertuigen, toelating om te rijden in sommige zones of niet, ...)

Raamakkoord AWV - ANPR in Vlaanderen

Als aanbestedende overheid heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Proximus en zijn partners aangesteld als opdrachtencentrale voor de levering, plaatsing en het onderhouden van automatische nummerplaatherkenningscamera’s, inclusief beheers- en gebruikssoftware.

Het AWV heeft als doel eenzelfde systeem uit te bouwen over de hele regio, zodat informatie uitgewisseld zal kunnen worden.

Voordelen

  • Uniforme oplossing: het raamakkoord voorziet standaardvoorwaarden en –technologieën, zodat gegevens vlot kunnen worden uitgewisseld met andere entiteiten
  • Totaalaanpak met gespecialiseerde partners: totaaloplossing voor wat betreft technologie, implementatie en onderhoud
  • De oplossingen worden aangeboden in duidelijke varianten, u kiest wat het beste past voor uw specifieke situatie.
  • Ontdek hier enkele concrete cijfers over het effect van ANPR op de verkeersveiligheid.

Ook voor uw politiezone

Ook in andere regio’s kan Proximus u alle oplossingen aanreiken voor de opbouw van uw veiligheids- of mobiliteitsplan. Dit kan vanaf bestaande IP installaties of voor alle nieuwe projecten. We hebben verschillende referenties, vraag ernaar.

Camerawet

Op 27 maart 2014 keurde de plenaire Kamer van Volksvertegenwoordigers een belangrijke wijziging aan de Camerawet van 21 maart 2007 goed.

Meer info

Vraag inlichtingen bij uw accountmanager of stuur uw bericht naar  anpr@proximus.com