Bent u klaar voor zelfsturende teams?

Gepubliceerd op 14/07/2017 in Inspireren

Bent u klaar voor zelfsturende teams?

Medewerkers met een vergaande verantwoordelijkheid zonder tussenkomst van hogerhand: bij veel bedrijfsleiders breekt meteen het angstzweet uit. Er valt nochtans heel wat te zeggen voor zelfsturende teams, zolang u het maar goed aanpakt van bij de start.

Zelfsturing is helemaal van deze tijd. Volgens een Europees onderzoek van de Allied Consultants Europe is autonomie voor teams bij 80% van de organisaties een actueel thema. Daar zijn heel wat redenen voor. Organisaties moeten agile zijn en sneller reageren op ontwikkelingen in de markt. Vaak zijn plannen al achterhaald voordat ze zijn uitgewerkt en op papier staan, laat staan in een businessplan zijn gegoten.

Te veel hiërarchie remt hierbij af. Een tweede reden is de enorme informatietechnologie waar we vandaag over beschikken. Dit faciliteert het delen van informatie, iets waar succesvolle zelfsturing erg afhankelijk van is. Daarnaast zijn werknemers vandaag, door het verhoogde opleidingsniveau, veel meer dan vroeger in staat om zelf te oordelen zonder het toezicht van een leidinggevende.

In de meeste sectoren speelt creativiteit een steeds grotere rol. Hiërarchie beperkt het vrije denken, zelfsturing doet het omgekeerde. Dit alles vraagt om een andere manier van werken, een andere inzet van medewerkers en dus ook om een andere manier van aansturen. Alle parameters staan goed, en toch zijn zelfsturende teams niet voor elke organisatie een toekomstgerichte oplossing.

De vier grootste struikelblokken

Zelfsturing kan voor veel actuele vraagstukken een antwoord bieden. Maar voor u zich in dit avontuur stort, is het aan te raden te leren uit de fouten van anderen.

 1. Onvoldoende ICT-ondersteuning

  Zelfsturing draait om meer dan enkel de mensen. Uw ICT-systeem hier optimaal naar inrichten is minstens even belangrijk. Er is nog meer dan anders nood aan gemakkelijk toegankelijke en gecentraliseerde informatie, duidelijke werkprocessen en een overzichtelijke workflow. Kortom, een ICT-ondersteuning die het samenwerken optimaal bevordert.

 2. Te veel controle

  Veel managers durven hun verantwoordelijkheid niet zomaar uit handen geven. Loslaten betekent echter niet laten vallen. Er is enkel een ander soort leiding nodig, met name door de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen uw medewerkers zichzelf kunnen sturen.

 3. Onvoldoende transparantie

  Om een teamtaak volledig zelfstandig uit te kunnen voeren, moet een team ook zelf de nodige medewerkers, middelen, onderhoud enz. plannen. Dat vraagt om een vergaande transparantie in de bedrijfsvoering, de beschikbare budgetten en de personeelszaken.

 4. Gebrek aan overtuiging

  Ook het vertrouwen van het management is een belangrijke bepalende factor. De overtuiging dat zelfstandig werkende teams over de hele lijn tot betere resultaten kunnen leiden moet aanwezig zijn. Daarbij moet er ook ruimte worden gelaten om te leren. Er zullen fouten worden gemaakt en er moeten tussentijdse evaluaties worden voorzien om die fouten recht te trekken.

Vergroot uw slaagkansen

Zelfsturende teams zijn een werk van lange adem die behoorlijk wat aandacht vragen. Zet ze daarom enkel in waar ze een meerwaarde betekenen. Het besparen van kosten of het terugdringen van ziekteverzuim zijn geen redenen om tot zelfsturende teams over te gaan. Maar in een gezonde organisatie die openstaat voor verandering kan zelfsturing een boost geven aan de motivatie van uw medewerkers en de flexibiliteit van uw organisatie.

Meer info

Voel u vrij om onze Perspectief pagina te surfen voor meer ondernemersverhalen

Perspectief

Magazine en online blog voor bedrijfsleiders van kmo’s vol nieuwe inzichten voor een frisse blik op hun onderneming.

Doorblader, lees, het laatste magazine!

Andere artikels van Perspectief