Klimaatdag VVSG

Gepubliceerd op 25/03/2015 in Nieuws

Klimaatdag VVSG

Lokale besturen zetten steeds meer in op een klimaatneutraal beleid. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) organiseert op 7 mei een Klimaatdag waar alle aspecten van een toekomstgericht, duurzaam beleid worden doorgelicht.

Steden en gemeenten moeten in het kader van hun dienstverlening oog hebben voor duurzame mobiliteit, milieu, afval- en energiebeheer, veiligheid en sensibilisering van hun inwoners. Allerlei slimme oplossingen kunnen hier een meerwaarde bieden: intelligente glasbollen, sms-parkeren, camerabewaking, digitale infoborden … Smart cities integreren deze oplossingen vandaag al in hun beleidsplannen voor morgen.

De provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld wil een klimaatneutrale provincie worden. Met de ondertekening van een ‘burgemeesters-convenant’ engageren vele gemeenten zich om hun CO²-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. Daartoe zullen ze klimaatactieplannen opstellen met aandacht voor mobiliteit, afval- en energiebeheer en sensibilisering. Leuven neemt als hoofdstad het voortouw. De ambitie is er torenhoog: tegen 2030 moet de CO²-uitstoot tot nul herleid zijn. Stad, universiteit, bedrijven en burgers zullen samen aan de kar trekken om Leuven naast zijn academische reputatie ook een label van duurzaamheid te bezorgen.

Klimaatdag op 7 mei
Als structurele partner van de VVSG heeft Proximus lokale besturen een gediversifieerde portfolio met technologische antwoorden te bieden. Tijdens de Klimaatdag van 7 mei komen al die slimme oplossingen uitgebreid aan bod, vaak met de nodige praktijkvoorbeelden en toegelicht door nationale en internationale autoriteiten.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One