Ga direct naar de hoofdinhoud
×
×

ICT Woman of the Year 2016

Gepubliceerd op 04/08/2016 in Inspireren

ICT Woman of the Year 2016

De komst van een supercomputer, de ontwikkeling van oplossingen voor e-learning en de migratie naar SAP HANA: het zijn maar enkele van de actuele ICT-projecten bij de KU Leuven. “Los van alle technologie moet je bij ICT altijd de mens centraal stellen”, zegt Annemie Depuydt, directeur ICTS van de KU Leuven.

De carrière van Annemie Depuydt is die van een one company woman. De directeur van ICTS (ICT-Systemen) is afkomstig uit Merkem, in de Westhoek. Ze studeerde aan KU Leuven en bleef er daarna werken, eerst als programmeur-analist, later als projectleider. Sinds 2008 staat ze aan het hoofd van de directie ICTS. “De universiteit biedt een heel boeiende omgeving om met ICT bezig te zijn”, zegt ze. “Niet alleen de technologie evolueert voortdurend, maar ook de organisatie waarin we werken.” Zo vond de voorbije jaren de integratie plaats van de diverse hogescholen uit de Associatie KU Leuven. 

“Dat was een langlopend traject, met ook heel wat uitdagingen rond ICT, onder meer op het vlak van leeromgevingen en administratief beheer.”

Supercomputer

Het ICT-team van Annemie Depuydt staat niet alleen in voor het beheer van administratieve toepassingen en infrastructuur, maar ook voor de ICT-faciliteiten die het onderwijs en onderzoek van de universiteiten en hogescholen ondersteunen. “We hosten straks onder meer de snelste supercomputer van Vlaanderen”, zegt Annemie Depuydt. De supercomputer komt er op initiatief van het Vlaams Supercomputer Centrum, een samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse universitaire associaties, en krijgt onderdak in het datacenter van de Leuvense universiteit.
 “Via de supercomputer kunnen we onze onderzoekers - maar ook start-ups en bedrijven - toegang bieden tot een enorme rekenkracht. Zo willen we onder meer ontwikkelingen rond big data, het Internet of Things en allerhande simulaties ondersteunen.”

Internationale uitstraling

Binnen het ICT-team van de universiteit gaat vandaag ook veel aandacht naar nieuwe oplossingen voor e-learning. “Er loopt onder meer een grote aanbesteding voor de streaming en captatie van video. De bedoeling is studenten tijdens de les - klassikaal of online - beeldmateriaal aan te bieden, dat ze later ook kunnen herbekijken.” Op het vlak van online onderwijs loopt de KU Leuven trouwens internationaal mee voorop. De universiteit stapt mee in het edX-project van MIT en Harvard. 

Dat biedt een platform voor online lessen, gratis aangereikt door de bekendste universiteiten uit alle hoeken van de wereld. “Het is een mooie manier om je daar als universiteit wereldwijd te profileren”, stelt Annemie Depuydt. “Miljoenen studenten gebruiken edX om informatie op te zoeken.” De universiteit zet intussen haar eerste stappen rond de ontwikkeling van MOOC’s (Massive Open Online Courses) voor edX. “Professoren en onderzoekers zorgen voor het inhoudelijke luik, maar de ICT-afdeling treedt op als projectleider en staat in voor het platform.”

Violen gestemd

Tijdens het paasweekend voerde de ICT-afdeling van de universiteit de migratie naar SAP HANA uit. “De beschikbaarheid van in-memory computing schept nieuwe mogelijkheden”, zegt Annemie Depuydt. “Veel van dat project hebben we zelf uitgevoerd, waardoor we nu als referentie optreden voor andere universiteiten en hogescholen.” De snelle opeenvolging van ingrijpende ICT-projecten bij de KU Leuven is ook de redactie van Data News niet ontgaan. Het ICT-vakblad riep Annemie Depuydt uit tot ‘ICT Woman of the Year’. In een complexe organisatie als de KU Leuven krijgt alleen een sterke persoonlijkheid de violen gestemd, aldus het juryrapport.

“Eerlijk gezegd was ik verbaasd over mijn nominatie”, klinkt het, “maar het is natuurlijk wel fijn. Ik heb enorm veel felicitaties en toffe reacties gekregen. En uiteraard steun ik het initiatief, omdat het helpt vrouwen in ICT meer zichtbaarheid te geven.” Annemie Depuydt ziet in dat verband twee problemen. “In ICT zijn er weinig vrouwen in topposities. Er is immers weinig instroom - en dus ook weinig doorstroming. Bovendien stromen de weinige vrouwen die er zijn, ook minder door dan mannen.” Zelf heeft ze er nooit moeite mee gehad om als vrouw in een overwegend mannelijke branche te werken. 

“Je moet vrouwen over ICT laten praten, niet over het feit dat ze een vrouw zijn. Dat is de beste manier om meer vrouwen naar de sector te halen.” 

Tips voor de CIO

1.    ICT draait om mensen
“Hoe technisch ICT soms ook lijkt, aan de basis gaat het altijd om mensen. Het is een uitgangspunt dat je als CIO nooit uit het oog mag verliezen. Uiteindelijk staat de mens - de gebruiker van een ICT-dienst - altijd centraal bij wat ICT doet.”

2.    Het loopt wel degelijk zo’n vaart
“Wie denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, zit fout. Als CIO mag je nooit achteroverleunen. Je moet de markt op de voet volgen, zorgen dat je mee bent. Je hoeft daarbij niet noodzakelijk op alle vlakken de grote innovator te zijn, maar je moet minstens bij de les zijn en ervoor zorgen dat je geen achterstand oploopt.”

3.    Breng business en ICT op één lijn
“Business en ICT spreken niet altijd dezelfde taal. Soms maakt ICT zich schuldig aan gegoochel met technische termen en moeilijke acroniemen. Stop daar toch mee! De CIO moet concreet uitleggen waarin de meerwaarde van een stuk technologie schuilt. Daar gaat het telkens weer om: de vertaalslag maken voor de business.”

4.    Voer open communicatie
“Tussen universiteiten - zowel in België als met instellingen uit het buitenland - bestaat een heel open communicatie. Er zijn tal van gebruikersgroepen, we ontmoeten elkaar op gebruikersconferenties, enzovoort. We delen veel informatie en wisselen ervaringen uit. CIO’s van universiteiten komen bij ons op referentiebezoek - en omgekeerd. Die uitwisseling maakt iedereen sterker. Ik zie CIO’s van bedrijven nog te vaak terugschrikken voor zo’n open houding. Dat is echter nergens voor nodig. Het concurrentiële voordeel van een onderneming zit toch niet in het gebruik van een bepaalde netwerktechnologie of een stuk software?”

Profiel

Annemie Depuydt studeerde geografie en informatica aan de KU Leuven. Sinds 2008 staat ze aan het hoofd van de directie ICTS (ICT-Systemen), die ICT-diensten verleent aan de universiteit en de hogescholen van de Associatie KU Leuven. ICTS is de eengemaakte ICT-afdeling van de universiteit die de twee historische ICT-poten - het rekencentrum en de operationele ICT - samenbracht. Annemie Depuydt geeft leiding aan een team van 230 medewerkers.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One

Blog topics

 

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!