Herstel verzekerd door goed verbonden vaccinatiecentra

Gepubliceerd op 09/08/2021 in Klantenverhalen

Een veertigtal Waalse vaccinatiecentra zijn in recordtijd opgericht. Zou hun doeltreffendheid het beginpunt kunnen zijn van de heropleving van onze samenleving en ons economisch weefsel? Aan het roer van het project staat Dr. Lambert Stamatakis.

Herstel verzekerd door goed verbonden vaccinatiecentra

Crisisbeheer

Centraal beheer van de gezondheidscrisis. Dit is de beste kaart die België kan trekken om het vaccinatieplan tot een succes te maken. Dat beweert ook Dr. Lambert Stamatakis. Want wie anders dan deze specialist in crisisbeheer en spoedeisende geneeskunde zou de 41 vaste vaccinatiecentra (en 12 ambulante posten) in het zuiden van het land kunnen uitvoeren? "Ik nam de fakkel over van Yvon Englert en zette deze uitdaging voort, omringd door een uitstekend multidisciplinair team. Onze centra draaien op wieltjes in nauwe samenwerking met de AViQ, de eerstelijnszorg in Wallonië en de operatoren uit de eventsector voor het logistieke gedeelte."

Een multidisciplinair team

Het dreamteam van Dr. Lambert Stamatakis bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een logistiek medewerker, een datamanager, een epidemioloog, een apotheker, twee militairen en een communicatieteam. Er zijn evenveel disciplines als er IT-apparatuur nodig is: "DECT-telefonie voor grote ruimten, wifidekking, tablets, scanners en narrow-casting-schermen. IoT speelt ook een fundamentele rol voor de temperatuurcontrole van onze koelkasten."

Een paar weken om het doel te bereiken

Naast het logistieke gedeelte moeten ook 3 miljoen Walen worden overtuigd om zich te laten vaccineren. "Het communicatieplan is gericht op alle generaties en we doen er alles aan om de laatste weifelaars over de streep te trekken. Influencers uit alle lagen van de bevolking helpen ons effectief", benadrukt de algemeen afgevaardigde. Van bewoners van verzorgingstehuizen tot jongeren, eind juli was de meerderheid van de bevolking boven de 18 jaar al gevaccineerd: 78% heeft al een eerste dosis gehad en 70% is volledig gevaccineerd.

Connectiviteit is van vitaal belang

Als het opzetten van de 41 centra al een compromisloze strategie vereist, hoe moet het dan met de uitdaging om elke drie weken 12 mobiele centra te verplaatsen? Lambert Stamatakis benadrukt dat connectiviteit van vitaal belang is: "Elke vaccinatie vereist een voorafgaande afspraak en gegevensverwerking in de federale software. Wetende dat we tot 52.000 vaccinaties per dag uitvoeren, kent u het belang van uitstekende connectiviteit. Petje af voor Proximus.”

Herstel in zicht

Naast zijn medische visie is Lambert Stamatakis zeer positief over de eerste effecten van deze bijna ongekende uitdaging. Hij ziet een enorme behoefte om alles wat plotseling tot stilstand was gekomen nieuw leven in te blazen en constateert dat de economie weer aantrekt. "Bedrijven werven weer aan. Dit is een duidelijke barometer. De nasleep is natuurlijk enorm voor de gezondheidssector.

In menselijk en financieel opzicht. Het personeel zit op z’n tandvlees en wij moeten nu de machine opnieuw opstarten om de achterstand van de normale ziektegevallen in te halen. De specialist windt er geen doekjes om: "Een derde dosis zal waarschijnlijk nodig zijn om varianten tegen te gaan. Voor ons betekent dit dat wij nieuwe scenario's moeten voorbereiden en klaar moeten staan om vaccinatiecentra en andere vaccinatieactoren, zoals huisartspraktijken, snel weer op gang te brengen. We zijn er klaar voor!"

Lambert Stamatakis is een specialist in interne en spoedeisende geneeskunde. Zijn ervaring en deskundigheid op het gebied van crisisbeheer en spoedeisende geneeskunde stellen hem in staat de algemene Covid-19-delegatie van het Waals Gewest te coördineren.

AViQ, het Agentschap voor een Kwaliteitsvol Leven, is het unieke Waalse agentschap dat is opgericht om synergieën tot stand te brengen tussen alle domeinen die het beheert (welzijn en gezondheid, handicaps en gezin). Het biedt elke Waalse burger antwoorden die aangepast zijn aan zijn behoeften om hem in staat te stellen een kwaliteitsvol leven te leiden, door de procedures te vereenvoudigen.

Ontdek hoe het IoT een steeds grotere rol speelt in e-healthcare en het monitoren van de temperatuur van vaccins.

3 praktische voorbeelden

Proximus kon dankzij zijn sterk team én ecosysteem alles tijdig finaliseren voor de start van de vaccinatiecampagne

Werkwijze van Proximus

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One