Toerisme haalt nieuw inzicht uit mobiele telefoongegevens

Gepubliceerd op 01/06/2015 in Klantenverhalen

Toerisme haalt nieuw inzicht uit mobiele telefoongegevens

Waar komen toeristen vandaan, hoelang blijven ze en waar gaan ze aansluitend naartoe? Westtoer, visit.brussels en Toerisme Vlaanderen brachten gegevens in kaart door telefoons van toeristen te traceren tijdens 3 proefprojecten rond mobile location services.

“Informatie over waar toeristen verblijven, welke locaties ze bezoeken, vanwaar ze precies komen … is voor de toeristische sector heel nuttig om patronen te leren herkennen in hun gedrag”, zegt Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus. Mobile location services kunnen daarbij een antwoord bieden. Het gaat om een vorm van big data analyse, waarbij de telecomprovider de call detail records van gesprekken en sms’en via mobiele telefoons anoniem aggregeert en vervolgens analyseert. “Dat laat toe om in steden hotspots te detecteren”, legt Jan Sonck uit. “Uit de analyse van de gegevens kun je bijvoorbeeld afleiden welk traject mensen volgen, waar ze tijd spenderen, enzovoort.”

WESTTOER
Wagens tellen

Het gebruik van mobile location services speelde een essentiële rol in een recent pilootproject van Westtoer, het autonome provinciebedrijf van West-Vlaanderen dat de toeristische sector ondersteunt. “We werken rond vijf bestemmingen”, zegt Magda Monballyu, directeur van de afdeling Kennisontwikkeling van Westtoer, “Brugge, het Brugse Ommeland, de Kust, de Westhoek en de Leiestreek.” Westtoer schatte het jaarlijkse aantal dagtoeristen aan de kust op 16,4 miljoen, maar kon niet anders dan bij die cijfers zelf de nodige kanttekeningen te plaatsen.

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS voerde Westtoer regelmatig tellingen uit. Magda Monballyu: “We telden onder meer het aantal wagens op de wegen naar de kust en het aantal treintickets met de kust als bestemming. Op basis van een model om het dagtoerisme af te zonderen van het woon-werkverkeer en het verkeer van de verblijfstoeristen, werd op een systematische manier het dagtoerisme ingeschat.” Het resultaat van de metingen bleef altijd een hypothese binnen een model. “Het duurde echter lang om de gegevens te verwerken”, zegt Magda Monballyu, “en wegenwerken en omleidingen zorgden vaak voor een vertekend beeld.”

Concrete informatie

Westtoer ging op zoek naar een manier om een snelle monitoring te realiseren, met een meer accuraat en actueel resultaat. Het bedrijf zette samen met Proximus een pilootproject op rond de analyse van mobiele telefoniedata voor het continu inschatten van het dagtoerisme naar de Kust. Magda Monballyu: “We werken uiteraard altijd met geaggregeerde en geanonimiseerde data. De informatie over de geobserveerde klanten van Proximus vormde de basis voor een extrapolatie naar het totale aantal aanwezigen. Uit analyse van de gesprekslocaties konden we bovendien de waarschijnlijke woonplaats - of de nationaliteit van buitenlanders - achterhalen.” Op macroniveau bleken de bestaande metingen van Westtoer en de analyse van Proximus gelijk te lopen. Tussen de cijfers was er nauwelijks één procent verschil. “Op het niveau van de gemeenten moet nog verder gewerkt worden naar verfijning van de analyse op basis van netwerkdata. Wellicht zullen we in de toekomst de twee methodes naast elkaar blijven gebruiken om ons inzicht in het dagtoerisme en verblijfstoerisme nog te verbeteren, en zo concrete informatie te kunnen leveren aan onder meer overheidsdiensten, gemeentebesturen en organisatoren van evenementen en andere actoren aan de Kust.”

VISIT.BRUSSELS
Betere promotie

Brussel is een van de populairste toeristische bestemmingen in ons land, met jaarlijks zowat 5,1 miljoen dagtoeristen en 1,5 miljoen verblijfstoeristen. Op jaarbasis is het toerisme in Brussel bijna één miljard euro waard. visit.brussels is de organisatie die het hoofdstedelijk gewest promoot als bestemming. “Ons doel bestaat eruit meer bezoekers naar Brussel te leiden”, zegt Frédéric Cornet, Manager Research & Development bij visit.brussels. “We willen de promotie van de stad verbeteren, het succes van een evenement kunnen meten en partners beter ondersteunen. Daarvoor moeten we eerst inzicht verwerven in de bezoeker. Wat we willen weten is heel eenvoudig: waar komt de toerist in Brussel op af?”

Dat in kaart brengen, blijft makkelijker gezegd dan gedaan. In Brussel is het namelijk altijd druk. Er wonen in de regio 1,2 miljoen mensen. Bovendien komen 350.000 mensen van buiten de regio dagelijks in Brussel werken. “Er zijn verschillende manieren om de activiteit van de toeristen te meten”, zegt Frédéric Cornet. “Je kunt een enquête organiseren. Dat levert veel en goede informatie op, maar is tegelijk omslachtig en duur. Je kunt de heat maps van de sociale media bestuderen, maar dat levert niet altijd bruikbare informatie op. De meeste toeristen twitteren vanuit het Centraal Station, maar dat maakt van de locatie nog geen toeristische topper.”

Bruikbare beleidsinformatie

Het gebruik van mobile location services bracht een oplossing. visit.brussels startte een project met Proximus voor de analyse van mobiele telefoniedata op tien toeristische locaties in Brussel, zoals de Grote Markt en het Atomium. Uiteraard gebeurt de analyse ook hier volledig anoniem en geeft Proximus aan visit.brussels alleen geaggregeerde informatie door. Frédéric Cornet: “Het project stelt ons in staat om op de tien locaties het aantal nationale en internationale bezoekers te tellen, zonder daarbij het functionele verkeer - bewoners en mensen die in Brussel werken - mee te rekenen.” visit.brussels weet verder hoe lang een bezoek aan de locatie gemiddeld duurt en waar de bezoekers overnachten.

“Het gaat om een heel leerrijk project”, zegt Fédéric Cornet. “De rapporten bevatten heel belangrijke informatie voor diverse stakeholders, waaronder de stad zelf, maar ook organisatoren van evenementen.” De informatie moet Brussel onder meer toelaten om de stroom van toeristen beter te sturen, zodat er een betere spreiding komt van de bezoekers over de diverse hotspots. Organisatoren van evenementen kunnen aan de hand van de analyse hun dienstverlening verbeteren. Wanneer ze over correcte bezoekersaantallen beschikken, kunnen ze op de juiste plaatsen de nodige faciliteiten voorzien, zoals catering en sanitair.

TOERISME VLAANDEREN
Effecten meten

Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen en Brussel tegen 2020 als toeristische topbestemming op de kaart zetten. De organisatie ontwikkelt de bestemming, maakt wereldwijd promotie en wil een vakantie in Vlaanderen mogelijk maken voor iedereen. De economische impact van het toerisme is belangrijk voor de regio. De toeristische sector in Vlaanderen zorgt voor 235.000 jobs. Natuurlijk gaat het om meer dan dat alleen. “Met name de periode 2014-2018 heeft ook een grote symbolische waarde”, zegt Vicky Steylaerts, Researcher bij Toerisme Vlaanderen. “Rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog hebben we in de verschillende markten dan ook aangepast gecommuniceerd.” Onder meer om het effect van die communicatie te meten - en het succes van de evenementen in het algemeen - startte Toerisme Vlaanderen met Proximus een project rond de monitoring van acht events.

Proximus startte een traject rond de analyse van mobiele telefoniedata. Vicky Steylaerts: “Zo konden we achterhalen uit welke gemeente de bezoekers van de evenementen afkomstig waren. Van de internationale toeristen kennen we alleen de nationaliteit. We kregen een zicht op de tijd die ze ter plaatse bleven en de locatie waar ze aansluitend naartoe gingen.” Uit de meting tijdens het evenement met de pontonbrug in Antwerpen bleek dat er in het totaal 81.433 unieke bezoekers aanwezig waren, de inwoners van het evenementgebied die de brug bezochten niet meegerekend. Toerisme Vlaanderen telde op het evenement ook 4.000 meer internationale bezoekers dan tijdens een regulier weekend.

Unieke monitoring van publieksevenement

De cijfers zorgen voor meer inzicht. “Zowel voor ons als voor de stad is het nuttig om te weten hoeveel mensen er aanwezig zijn en waar ze vandaan komen”, vervolgt Vicky Steylaerts. “Het zijn cijfers die ons op de langere termijn helpen om onze campagnes in het buitenland bij te sturen.” Het gebruik van mobile location services bood in dit concrete geval een unieke manier om een monitoring uit te voeren bij het publiek van een groot publieksevenement. “Het voordeel is dat je vrijwel meteen over correcte gegevens beschikt. Daaruit bleek onder meer dat de organisatoren het aantal bezoekers van de evenementen vrijwel overal hadden onderschat.”

Pluspunten

- Snel concrete, accurate gegevens verzamelen 

- Inzicht in data nuttig om promotie te voeren en dienstverlening te verbeteren 

Meer info?

Surf naar www.proximus.be of neem contact op met uw accountmanager.
 

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team