×
×

De cloud snelt de brandweer te hulp

Gepubliceerd op 18/03/2013 in Klantenverhalen

De cloud snelt de brandweer te hulp

Na de nationale hervorming zal de hulpverleningszone Hainaut Centre in een nabije toekomst de brandweerdiensten van tien gemeenten groeperen, die nu elk over hun eigen, soms uitgebreide, IT-infrastructuren en -instrumenten beschikken. vContainer werd gekozen om daar eenheid in te brengen.

Sinds 2010 is de OPZ Hainaut Centre (operationele prezone, de voorloper van de toekomstige hulpverleningszone) bezig om ‘from scratch’ een geïntegreerde infrastructuur uit te bouwen voor de tien toekomstige posten van de zone, en dit voor LAN, WAN, servers, applicaties … “Omdat we onze behoeften moeilijk konden inschatten, moesten de oplossingen niet alleen flexibel zijn, maar ook gemakkelijk uit te breiden. Bovendien beschikken we maar over een beperkt aantal IT-specialisten en moesten we de procedures voor openbare aanbestedingen volgen, wat de zaken toch altijd vertraagt”, vertelt luitenant Christel Scarnière van de brandweer van Bergen. Meteen onderstreept hij dat de keuze van deze ICT-integratie de uitbreidbaarheid van de infrastructuur moet verzekeren. “Dit is maar een eerste project van een lange reeks.” En dat project bestond erin om zo snel mogelijk een gemeenschappelijke applicatie ter beschikking te stellen om interventierapporten op te stellen en te beheren – wat meteen ook een vast rapportagemodel impliceerde. Als de PZO Hainaut Centre gekozen had voor een klassieke interne infrastructuur, dan zou de applicatie de aankoop van verscheidene servers vergen … en een wachttijd van een à twee jaar.

De vanzelfsprekendheid van de cloud

De OPZ Hainaut Centre heeft dan ook maar heel eventjes overwogen om zelf een redundante serverinfrastructuur tussen de sites te bouwen. Uitbesteden was het voor de hand liggende alternatief. “Het was de periode waarin de cloud bekendheid begon te krijgen. Parallel daarmee hadden we sinds 2009 interesse voor de flexibiliteit die een virtuele aanpak ons opleverde. Een private cloud zou echter een te grote investering vergen. Te veel onderhoud, te veel technische kennis”, herinnert kapitein Daniel Jonas zich, de coördinator van de OPZ Hainaut Centre. Wegens de behoeften en de mogelijkheden van de zone lag het dus voor de hand om een oplossing ‘as a service’ te zoeken. Christel Scarnière: “De demonstraties bevestigden dat die oplossingen de vereiste flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden boden, terwijl ze kleine organisaties tegelijk toegang tot de nieuwste technologie verleenden, en dat tegen een redelijke prijs. vContainer was de goedkoopste van de oplossingen die aan onze criteria – time-to-market, pay for use, eenvoudige uitbreiding van de virtuele middelen, toegankelijkheid en geografische en technologische interoperabiliteit – voldeden. De beheersinterface van vContainer is bovendien bijzonder eenvoudig te gebruiken.”

Snelle invoering

Twee weken nadat de overeenkomst ondertekend was, in maart 2011, kreeg de brandweerdienst van Bergen al zijn toegangscodes en stonden de virtuele middelen ter beschikking. “De invoering van de applicatie in vContainer nam nadien maar een paar uurtjes in beslag! We kunnen bovendien een bijkomende virtuele machine aanmaken zodra een nieuwe behoefte, wat die ook is, zich doet voelen. De prijs daarvan wordt automatisch verdeeld. En zonder bijkomende kosten”, legt kapitein Daniel Jonas uit. Die droomt er al van om ‘slapende’ applicaties (Disaster Recovery Plan, instrumenten om risico’s te berekenen en te analyseren, informatiecampagne over de gevaren van CO-vergiftiging, preventie van schoorsteenbranden,veiligheidsvoorschriften voor kerstversieringen, enz.) te creëren die wanneer nodig geactiveerd kunnen worden. Ook het kostenaspect wordt geloofd: “De kosten zijn duidelijk lager dan die van een klassieke, fysieke infrastructuur. En ze blijven beheersbaar dankzij de maandelijkse huur. Er moeten geen bijzondere jaarbudgetten voor eenmalige investeringen voorzien worden – die maken deel uit van het gewone budget. Een aanpak die veel beter aan de werking van een administratie aangepast is”, gaat luitenant Christel Scarnière voort.

Klaar voor het vervolg

De OPZ Hainaut Centre wil vContainer ook in de dienst ‘Explore’ integreren, door het PABX op de cloud te installeren en een eenvormige communicatie toe te passen. “Een datum voor een vergadering vastleggen duurt verschillende dagen. Daarom moeten we over instrumenten beschikken waarmee we efficiënt kunnen samenwerken en waarvoor we alleen maar een licentie per gebruiker moeten betalen. SaaS (Software as a Service) is het snelste model om eenheid in onze manier van werken te brengen”, besluit kapitein Daniel Jonas.

Company profile

De OPZ Hainaut Centre (700 brandweerlieden, 40 officieren, 32 gemeenten, 10 vestigingen) voert elk jaar 12.000 brandinterventies en 29.000 ambulanceritten uit, voor 570.000 inwoners.

Business benefits
  • Time to market (onmiddellijke beschikbaarheid)
  • Lagere kosten dan een fysieke infrastructuur
  • Kostenbeheersing
  • Soepelheid en uitbreidbaarheid van de infrastructuur
  • Focus op de eigen kernactiviteiten
  • Uitbesteden van aspecten zoals redundantie, toegangsbeveiliging, airconditioning, elektrische veiligheid
Meer info?

Kijk voor meer informatie over vContainer op de Belgacom website, of contacteer uw Account Manager.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Blog topics

 

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!