Telewerken: een evidentie voor de nieuwe generatie werknemers

Gepubliceerd op 16/03/2020 in Inspireren

Zo veel mogelijk medewerkers de kans geven om te telewerken is al geruime tijd onderdeel van het Proximus-DNA. Ilse Diependaele, HR Manager SHS, en Sandrine Stilment, HR Specialist SHS, over de evolutie van telewerk.

Telewerken: een evidentie voor de nieuwe generatie werknemers

De termen 'telewerk' en 'thuiswerk' worden vaak in één adem genoemd. Onterecht, zo blijkt?

Ilse Diependaele, HR Manager SHS: “Klopt, in die zin dat telewerk ruimer is dan thuiswerk. Wanneer men buiten het gebruikelijke kantoor werkt, ongeacht waar, dan hebben we het over telewerk. Thuiswerk is dan weer letterlijk te interpreteren: van thuis uit werken. Kijken we naar onze eigen specifieke situatie dan zien we dat sommige mensen er eerder de voorkeur aan geven in een van onze satellietkantoren te werken. Het staat iedereen vrij hier zijn eigen invulling aan te geven. Ons eerste pilootproject rond thuiswerk is ongeveer zeven jaar oud, maar ons telewerk-verhaal via de satellietkantoren is gevoelig ouder.”

Hoe kan u telewerken en thuiswerken praktisch ondersteunen?

Lees meer

Is er zicht op hoeveel mensen daadwerkelijk aan telewerk doen?

Sandrine Stilment, HR Specialist SHS: “Eén op de 3 belgen mag van de baas thuiswerken, een andere studie spreekt van 1 op 5. Wellicht zal de waarheid ergens in het midden liggen (lacht).

Wij voeren binnen Proximus alvast een politiek die telewerk aanmoedigt. Niet elke functie leent er zich toe, maar wie in aanmerking komt (ongeveer 80%) mag voor maximum 40% van zijn werktijd aan telewerk doen, wat concreet op twee dagen neerkomt voor iemand die voltijds werkt. Ongeacht of dit van thuis of in een van de satellietkantoren gebeurt. In de praktijk werkt 67% van de totale populatie occasioneel van thuis, gemiddeld werken ze 1,16 dagen per week. Wat betekent dat wie aan telewerk doet, ongeveer de helft van de toegelaten tijd effectief gebruikt.”

Flexibele invulling

Welke feedback krijgt u van de medewerkers zelf rond deze politiek van telewerken?

Ilse Diependaele: “Doorgaans erg positief, wat niet echt een verrassing is. Wanneer we collega's bevragen over de job gerelateerde punten of problemen die ze belangrijk vinden, komen steeds twee antwoorden terug: mobiliteit en work/life-balance. En net daar kan telewerk een toegevoegde waarde creëren. Maar ook voor ons als bedrijf is er een groot voordeel aan verbonden: telewerk stelt ons in staat concreet gestalte te geven aan de groene boodschap die we uitdragen. Minder verplaatsingen betekent nu eenmaal minder voetafdruk, een win-win dus.”

Sandrine Stilment: “Een belangrijk punt die deze tevredenheid in de hand werkt is onze flexibele benadering. Er moet niet gekozen worden voor één dag telewerk of één dag kantoorwerk. Dit kan perfect per halve dagen gebeuren, of zelfs in functie van bepaalde uren. Iemand die rond 10u toekomt en eerst van thuis heeft gewerkt om de files te vermijden, is niet uitzonderlijk.

Telewerken creëert voor de medewerkers een reële toegevoegde waarde op het vlak van mobiliteit en work/life-balance.

Ilse Diependaele, HR Manager SHS

Princiepsakkoord sluiten

Zit er dan geen keerzijde aan deze medaille?

Ilse Diependaele: “Er zijn bitter weinig minpunten. Sommigen missen de interactie met de collega's en ervaren het soms als een wat eenzame activiteit, zeker het thuiswerk dan. Voor hen zijn de satellietkantoren een mogelijk alternatief. Soms hoor je wel eens dat telewerk de team spirit wat aantast. Aangezien iedereen er zijn eigen invulling aan geeft, worden de momenten dat de voltallige ploeg samen aanwezig is schaarser. Duidelijke afspraken over wanneer het voltallig team dient aanwezig te zijn, is een mogelijk oplossing. Als we echter naar het globale plaatje kijken, merken we toch dat de pluspunten beduidend zwaarder doorwegen.”

Een argument dat men wel eens hoort vallen is dat men door telewerk de deur voor misbruiken opent. Feit of fictie?

Sandrine Stilment: “In onze ervaring stelt dat probleem zich niet of nauwelijks, wat – denk ik – te danken is aan onze aanpak. Wie interesse betoont moet een princiepsakkoord aanvragen. De vraag wordt onderzocht, waarna alles in duidelijke afspraken gegoten wordt. Dit kan gaan over de gekozen dagen, uren van bereikbaarheid en dergelijke. Weigering kan, maar eerder uitzonderlijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer on the job learning belangrijk is, zoals voor iemand die net in dienst getreden is. Aanwezigheid op kantoor is dan onontbeerlijk.”

Succesvol telewerken en in het bijzonder thuiswerken steunt op een band van vertrouwen en goede afspraken tussen werkgever en werknemer.

Sandrine Stilment, HR Specialist SHS

5 manieren om telewerken en thuiswerken praktisch te ondersteunen

  1. Installeer een VPN-verbinding (Virtual Private Network) zodat mobiele medewerkers vanop afstand op een veilige en transparante manier toegang hebben tot het lokale bedrijfsnetwerk.
  2. Werk altijd en overal met de laatste versie van Office 365. Breng uw vertrouwde pc-omgeving onder in de cloud, zodat uw medewerkers op elke plek toegang hebben tot documenten, applicaties en contacten.
  3. Laat uw medewerkers optimaal onderling samenwerken via Unified Communication. Ze staan met elkaar in in contact via instant messaging, aanwezigheidsindicatoren, audio-, video- en webconferentie. Zorg hierbij ook voor een koppeling met uw telefooncentralefuncties.
  4. Voorzie Skype for Business, dit sluit perfect bij Office 365 aan en bied headsets aan die u ook kan aansluiten op een smartphone.
  5. Zorg dat uw bedrijf altijd en overal bereikbaar is met een IP telefooncentrale en dit ongeacht het type gegevensverbinding (internet of Explore) of toestel.

Software-integratie

U had het al enkele keren over die satellietkantoren die jullie ter beschikking stellen. Hoe loopt het gebruik hiervan praktisch?

Sandrine Stilment: “Hun ligging is sowieso strategisch en steeds zijn ze per trein te bereiken. Via een aparte tool kan een plaats gereserveerd worden. Steeds meer worden deze kantoren op een flexibele manier ingericht. Op die manier leg je geen specifieke plaats, dan wel een bepaalde ruimte vast, vrij te kiezen bij aankomst. Uiteraard wordt het gebruik rigoureus opgevolgd. Per slot van rekening is dit een kost voor het bedrijf die door het afstemmen van vraag en aanbod geoptimaliseerd kan worden.”

Welke toekomst zien jullie voor telewerk?

Ilse Diependaele: “Op zich verwacht ik niet zo veel veranderingen bij bedrijven die al op de kar gesprongen zijn. Onszelf inbegrepen. Want op een zeker punt bots je op bepaalde limieten. Niet elke functie leent zich tot telewerk, net zoals niet elke werknemer die interesse heeft. Maar we blijven erop inzetten, wat zich vertaalt in de integratie van systemen en software waardoor in meer gevallen thuiswerk een optie wordt.

Wat ik wel zie evolueren is het aantal bedrijven of organisaties die de stap gaan zetten. Een heel nieuwe generatie maakt haar opwachting op de arbeidsmarkt. Voor hen is telewerk een evidentie. Het al dan niet krijgen van die mogelijkheid wordt ook een factor die een rol zal spelen in de manier waarop ze hun carrière gestalte willen geven. Wil je hen aantrekken, dan moet je mee in dit verhaal.”

Zet u de volgende stappen naar een digitale werkplek?

Lees meer

Rust uw thuiswerkers uit met kwalitatief materiaal

Dat is aangenamer voor hen, geeft minder afleiding en maakt hen productiever.

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts