Technobel biedt werkzoekenden IT-opleiding aan

Gepubliceerd op 03/07/2020 in Klantenverhalen

Technobel biedt werkzoekenden IT-opleiding aan

De missie van Technobel bestaat erin om werkzoekenden IT-opleidingen aan te bieden, maar ook om de digitale competenties van het personeel van kmo’s en micro-ondernemingen bij te schaven.

Kloof tussen opleiding en behoefte verkleinen

Om het hoofd te bieden aan de schaarste van bepaalde profielen en om te anticiperen op de behoeften van morgen, zagen sinds het begin van dit millennium 24 Waalse competentiecentra het levenslicht om de kloof tussen opleidingen en de behoeften van ondernemingen te dichten. Een daarvan is Technobel, het toonaangevende centrum voor IT-opleidingen van de provincies Namen en Luxemburg.

Deze vzw werd in het leven geroepen door Proximus en het Forem. Sindsdien heeft ze de Universiteit van Namen vervoegd. “Deze structuur stelt Technobel in staat om de behoeften van ondernemingen op de voet te volgen”, aldus Hervé Docq, directeur van Technobel. “Dat geeft ons een grote flexibiliteit en reactiviteit voor de samenstelling van onze opleidingsprogramma’s, die evolueren volgens onze contacten met ondernemingen. Dat leidt tot een virtueuze cirkel die uitmondt in de implementatie van onze opleidingen.”

Een erg complete opleidingscatalogus

“Door onze opleidingen bij te sturen op basis van de behoeften, richt het competentiecentrum zich tot drie doelgroepen: werkzoekenden, de onderwijswereld en tot slot de bedrijfswereld”, vervolgt Hervé. Of ze nu van nul beginnen in de IT-wereld of hun kennis willen bijschaven, het niveau van de studenten doet weinig ter zake.

“We hebben verschillende opleidingsniveaus, van beginneling tot expert en we passen ons echt aan elk publiek aan, ook al zijn onze studenten doorgaans vrij jong.” Onze opleidingen hebben betrekking op alle IT-sectoren. “We geven opleidingen rond netwerken, ontwikkeling, systemen, bureautica, cyberbeveiliging en zelfs IoT. Deze opleidingen duren 1 tot 5 dagen naargelang de behoeften. Voor werkzoekenden hebben we formats van verscheidene weken.”

De opleidingen van Technobel werden uitgewerkt voor en in samenwerking met ondernemingen.

Hervé Docq

author

De opleidingen van Technobel zijn echt afgestemd op de bedrijfswereld. “Dankzij stages en onderwijs op het terrein zijn onze studenten goed voorbereid op de bedrijfswereld en -cultuur. We hebben een inschakelingsverhouding van 71 procent. Dat zegt veel over de kwaliteit van onze opleidingen.”

Een bekroonde innovatieve pedagogie

Om de kwaliteiten van de studenten nog te versterken hanteert Technobel een innovatieve, ervaringsgebaseerde pedagogie, ‘Be a Maker’ gedoopt. “In 2018 hebben we gemerkt dat het absenteïsme en het aantal opgaven toenam terwijl de inschakelingsverhouding daalde. We hebben ons de vraag gesteld of onze opleidingen nog voldeden aan de wensen van onze studenten en hebben beslist onze hele aanpak ingrijpend te veranderen door een proces van gepersonaliseerde begeleiding en een praktijkgerichte pedagogie te implementeren”, vertelt Hervé.

“Concreet betekent dit dat onze studenten ongeacht de gekozen opleiding worden beoordeeld op concrete elementen.” Die concrete elementen en prototypes beantwoorden opnieuw aan de behoeften van ondernemingen. Het is een unieke filosofie, die haar gelijke niet kent in België en die haar vruchten afwerpt, in die mate zelfs dat ze werd bekroond met een Europese onderscheiding.

Het feit dat we kunnen investeren in een structuur die mensen niet langs de kant laat staan, is erg belangrijk voor ons.

Antonio Galvanin

author

Onmisbare synergieën

Het model van Technobel toont aan hoe onmisbaar de synergieën tussen de opleidingswereld en de bedrijfswereld zijn. “Technobel maakt het mogelijk om synergieën en innovatieve projecten te creëren die weerklank vinden bij een groot aantal Waalse ecosystemen. Bovendien helpt de interactie tussen Proximus en Technobel een antwoord te bieden op de nood aan bepaalde profielen”, aldus Antonio Galvanin, Head Of Public Affairs Manager bij Proximus.

Maar meer nog dan de kwaliteit van de opleidingen en hun concreet nut voor ondernemingen onthoudt Antonio ook dat de mogelijkheid om te investeren in een structuur die mensen niet langs de kant laat staan erg belangrijk is voor een onderneming zoals Proximus.

Hervé Docq is directeur van Technobel en volgde een eerste opleiding informatica, die hij later aanvulde met een master in wetenschappen aan de faculteit Psychologie van de UCL. Hij ging in 2002 aan de slag bij de IT-afdeling van Proximus. In 2007 werd hij aangesteld tot directeur van Technobel.

Antonio Galvanin die als burgerlijk ingenieur afstudeerde aan de ULB, ging in 1993 aan de slag bij de afdeling verkoop en marketing van Belgacom. Hij werkt vandaag in de Public Affairs-afdeling en is daar verantwoordelijk voor de relaties tussen de Waalse overheidsactoren en de verschillende entiteiten van Proximus.

Technobel is een van de 24 competentiecentra in Wallonië. Technobel werd in 2001 opgericht om het hoofd te bieden aan de kloof die ICT-bedrijven vaststellen tussen de opleidingen en reële behoeften van de bedrijfswereld. Elk jaar worden er ongeveer drieduizend mensen opgeleid. Technobel telt zeventien werknemers, waaronder vijf lesgevers. Daar komen nog eens vijftien externe lesgevers bij voor een jaarbudget van 2,5 miljoen euro.

Meer weten over Technobel?

Ja, graag

Met onze duurzaamheidsstrategie dragen we bij aan een inclusief, veilig, duurzaam en welvarend digitaal België.

Ontdek CSR

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One