Proximus en Umicore stimuleren urban mining

Gepubliceerd op 13/10/2020 in Klantenverhalen

Proximus en Umicore stimuleren urban mining

Onder het motto ‘Don’t miss the call’ willen Proximus en Umicore dit jaar honderdduizend oude gsm’s inzamelen. Door de grondstoffen uit die toestellen te recycleren, helpen de twee bedrijven de ecologische voetafdruk te verkleinen.

De voorbije decennia is de gsm uitgegroeid tot een onmisbaar gebruiksvoorwerp. De sector groeide uit tot een snelle vervangingsmarkt. De gemiddelde levensduur van een gsm bedraagt anderhalf tot twee jaar. Momenteel liggen er in ons land – verborgen in kasten en lades – naar schatting drie miljoen oude mobiele telefoons stof te vergaren.

“Dat is zonde”, zegt Thierry Van Kerckhoven, Head of Supply Recyclables bij Umicore. “Gsm’s bevatten heel wat waardevolle en zeldzame grondstoffen die we kunnen recycleren en hergebruiken.” Maar bij een gsm die zich onderaan een lade bevindt, blijven die grondstoffen uiteraard onbenut. En ook al zijn er drie inzamelingskanalen voor elektronisch schroot – de recyclageparken, de retail (waaronder de Proximus Shops) en de kringloopwinkels – in de praktijk blijft het moeilijk om de consument ervan te overtuigen zijn oude gsm van de hand te doen.

‘Urban mining’

Als deel van zijn belofte om bij te dragen aan een meer duurzame toekomst voor onze planeet, lanceerde Proximus samen met Umicore het initiatief ‘Don’t miss the call’. Het gaat om een project van zogenaamde ‘urban mining’: in plaats van in een echte mijn op zoek te gaan naar grondstoffen, spoort het project de grondstoffen op in de lades en kasten van de mensen in de stad. De bedoeling is om dit jaar honderdduizend oude gsm’s in te zamelen, voor hergebruik of voor recyclage van de grondstoffen.

“De inzameling van oude of kapotte mobiele telefoons is niet zo makkelijk”, legt Thierry uit. “Soms gooien mensen het toestel gewoon in de vuilnisbak. Via de verbranding van het huisvuil is het mogelijk om wat metalen te recupereren, maar dit is niet optimaal. Hergebruik is dan in ieder geval al uitgesloten.”

Oude of kapotte gsm’s bevatten heel wat waardevolle en zeldzame grondstoffen die we kunnen recycleren en hergebruiken.

Thierry Van Kerckhoven, Head of Supply Recyclables bij Umicore

Proces zonder afval

‘Don’t miss the call’ wil een duurzaam alternatief creëren voor de ontginning van natuurlijke grondstoffen. Als telecomoperator en recyclagebedrijf vormen Proximus en Umicore twee logische partners voor dit project. “We staan in voor de recyclage van het hele toestel”, zegt Charles Stuyck, Global Commercial & Strategic Development Manager bij Umicore, “zowel het eigenlijke gsm-toestel als de batterij.”

De werkwijze is voor beide stromen vergelijkbaar. Umicore weegt, bemonstert en smelt de inputfractie. Daarna volgt de raffinage en zuivering. “Het is ons doel om de meest waardevolle metalen te extraheren aan het hoogste rendement”, legt Charles uit. “Bij de gsm-toestellen gaat het vooral om de metalen uit de printplaat. Uit de batterijen halen we onder meer kobalt, lithium en nikkel.”

120 kilo koper

Beide processen vinden plaats in de vestiging van Umicore in Hoboken. Het gaat om een activiteit die het van de grote volumes moet hebben. “Tachtig tot vijfentachtig procent van de gerealiseerde waarde is afkomstig van edelmetalen”, zegt Thierry, “voornamelijk goud, naast palladium en zilver.”

Verder recycleert Umicore ook heel wat koper uit oude gsm-toestellen. Eén ton gsm’s levert zowat 120 kilo koper op. Evengoed verwerkt Umicore de plastic behuizing van de toestellen. “Het is een close-to-zero-waste proces”, vervolgt Charles. “De verbranding van de plasticresten levert energie voor het smeltproces van de metalen, die daarna weer beschikbaar zijn voor de productie van nieuwe toestellen.”

De recyclage van een gsm is een close-to-zero-waste proces.

Charles Stuyck, Global Commercial & Strategic Development Manager bij Umicore

author

Metalen uit recyclage

Het is een werkwijze die heel nadrukkelijk een gesloten kringloop nastreeft. Voor sommige metalen ogen de cijfers behoorlijk indrukwekkend. Voor edelmetalen platina, palladium en rodium is 30 tot 44 % van de aanvoer al afkomstig uit recyclage. Voor sommige andere metalen is dat nog heel wat meer. In ieder geval draagt een project als ‘Don’t miss the call’ bij aan de ontwikkeling van een circulair model voor edelmetalen. “We moeten daarbij voldoende ver vooruit durven kijken”, zegt Charles. “We moeten vandaag al processen en systemen ontwikkelen voor de recyclage van batterijen die op dit moment zelf nog in ontwikkeling zijn.”

De beschikbaarheid van nieuwe technologie helpt het bedrijf om zo veel mogelijk in een gesloten kringloop te werken. Charles: “Dat blijft het ultieme doel, omdat we zo de risico’s en kosten van de klassieke mijnbouw uitschakelen.” Om die reden kiezen Umicore en Proximus er ook voor om een initiatief van vzw Eight te ondersteunen in Congo.

Eight is een ontwikkelingsproject dat uitgaat van een even origineel als eenvoudig idee: ongelijkheid bestrijden met gratis geld. De link tussen ‘Don’t miss the call’ en Congo ligt voor de hand. Met name de natuurlijke voorraden kobalt – een essentiële grondstof voor de batterij van een gsm – zijn in dat land geconcentreerd. “Alleen is Congo niet echt stabiel”, legt Thierry uit. “geo-politieke uitdagingen laten veel inwoners uit de dorpen geen andere keuze dan in de kobaltontginning te werken.”

Armoede doorbreken

Het gaat om zogenaamde artisanale mijnbouw: op een heel primitieve, onveilige en ongezonde manier en vaak door kinderen. Er gebeuren geregeld ongelukken met ingestorte mijnschachten en het veelvuldige contact met kobalt kan kanker veroorzaken. “Voor alle duidelijkheid: Umicore koopt principieel nooit grondstoffen uit artisanale mijnbouw aan. Wij werken alleen met materiaal dat op een correcte, veilige en ethische manier ontgonnen is en waar geen kinderarbeid aan te pas kwam”, zegt Charles.

“We sponsoren in Congo onder meer een lokale school. Zo helpen we de lokale bevolking.” Dat is ook wat Eight doet. Door de inwoners van een dorpsgemeenschap een basisinkomen te geven, doorbreekt Eight de armoede. Dat laat de mensen toe hun keuzemogelijkheden te verbreden, waardoor de artisanale mijnbouw niet langer de enige optie is.

Wie zijn oude gsm inlevert in een Proximus Shop, ontvangt een voucher ter waarde van minstens 5 euro. Dat bedrag kan oplopen tot 350 euro, afhankelijk van de restwaarde en de herbruikbaarheid van het toestel. Wie dat wil, kan het geld van de voucher integraal doneren aan Eight.

Thierry Van Kerckhoven studeerde handelswetenschappen en transporteconomie in Antwerpen. Hij werkt al meer dan twintig jaar bij Umicore, sinds 2016 als Head of Supply Recyclables.

Charles Stuyck studeerde energiewetenschappen in Leuven. In 2010 ging hij aan de slag bij Umicore, de voorbije drie jaar als Global Commercial & Strategic Development Manager.

EIGHT geeft gezinnen in armoede steun, zonder voorwaarden. Lees dit prachtig initiatief

Hoe kan u uw toestel binnenbrengen?

Kom het te wetenNieuw venster

Wilt u meer informatie rond het project Don’t Miss the Call?

Ontdek meerNieuw venster

Proximus hecht veel belang aan duurzaamheid. Via een strategie draagt het bij aan een veilig, duurzaam en welvarend digitaal België. Duurzaam België

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One

Blog topics