Het klassieke kantoor verdwijnt

Gepubliceerd op 18/03/2019 in Inspireren

Het klassieke kantoor verdwijnt

De term smart building duidt op het begin van een ingrijpende evolutie. De grootste gemene deler is snel gevonden: het gaat om het optimale gebruik van een gebouw. Maar zal een bedrijf straks nog zijn eigen kantoren bouwen en beheren?

Voor we een antwoord zoeken op die vragen, kijken we naar de realiteit van vandaag. “Een werkplek is duur”, zegt Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus. “Wie erin slaagt de beschikbare ruimte in een gebouw optimaal te benutten, doet een goede zaak.” Een beleid rond thuiswerken zorgt ervoor dat een bedrijf niet langer voor iedere medewerker een werkplek moet voorzien.

“Zes of zeven werkplekken per tien medewerkers kunnen soms volstaan, wat uiteraard een belangrijke besparing oplevert.” De overheid stimuleert die oefening. In de nabije toekomst moeten bedrijven bepaalde data openstellen voor derden, onder meer over het energieverbruik en de bezettingsgraad van een gebouw. Dat zal innovatie stimuleren en derden toelaten oplossingen te bedenken om de beschikbare gebouwen optimaal te benutten.

Download de IoT-startersgids en verneem in een notendop alles over IoT.

Download de gids

Fysiek en digitaal

“We geloven sterk in de verdere informatisering van gebouwen”, stelt Jan. “IoT zal daar een belangrijke rol bij spelen, onder meer in het kader van het nieuwe werken. We zien daarbij de klassieke grenzen tussen de fysieke en de digitale wereld vervagen.” Het resultaat zal bestaan uit gebouwen die smart zijn by design: niet alleen voor de organisatie van de werkplekken (vergaderzaal reserveren) en de ontvangst van gasten (parking reserveren), maar ook voor beveiliging (toegangscontrole) en het meten van gebruik en verbruik (met name van energie).

“Wellicht zullen bedrijven in de toekomst minder zelf het initiatief nemen om te bouwen en zullen onafhankelijke, gespecialiseerde aanbieders van slimme kantoren zich sterker profileren in de markt.”

Wie nog een stap verder kijkt, ziet een evolutie in de richting van een model dat volledig op variabiliteit inzet. “Naar het model van Airbnb zullen bedrijven meer en meer hun overtollige capaciteit op digitale platformen aanbieden”, zegt Jan. “Wie werkplekken voor co-working nodig heeft, kan die online boeken.”

Dat kan een model opleveren waarbij de werkgever zijn medewerker een budget toekent voor mobiliteit en werkplek, dat die medewerker dan volgens zijn eigen behoeften besteedt. “We zien die trend duidelijk ontstaan. Bedrijven die lege verdiepingen of kantoren hebben, stellen die vandaag vaak al open voor externe gebruikers.”

Applicaties rond digital twinning zijn in de cloud beschikbaar en de prijs van sensoren daalt snel. Dat verlaagt de drempel.

Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus

author

Simuleren met digital twins

Meten is weten. Door de data te analyseren die afkomstig is van meetpunten in het gebouw – sensoren die de temperatuur meten, het aantal mensen in een vergaderzaal, enzovoort – ontstaat nieuw inzicht. De beheerder beschikt zo over een digital twin van het gebouw: een digitale versie die niet alleen het beheer ondersteunt, maar die ook toelaat de impact van bepaalde ingrepen te simuleren.

“Stel dat je de bezettingsgraad van een gebouw met 20% wil opvoeren, zegt Jan. “Met de digital twin van de torens zal je in de toekomst kunnen simuleren welke impact dat zal hebben op de bezettingsgraad van de vergaderzalen, op de brandveiligheid, op het bedrijfsrestaurant, de parking, enzovoort.”

De digital twin laat een onderneming toe een aantal scenario’s tegen het licht te houden en te finetunen, alvorens een bepaalde ingreep ook in de realiteit toe te passen. De digital twin is onder meer bijzonder nuttig om simulaties uit te voeren rond veiligheid. Bij grote projecten – zoals voetbalstadions of shoppingcentra – is dat intussen een vaak gebruikte aanpak. “De technologie is toegankelijk”, vervolgt Jan.

“Applicatie-elementen voor digital twinning zijn in de cloud beschikbaar en ook de prijs van sensoren daalt snel. Dat verlaagt de drempel voor de bouw van digital twins.” Met name de softwarespelers zetten er sterk op in. Onder meer Microsoft schuift daarbij Azure naar voren als de oplossing die via IoT de link legt tussen fysiek en digitaal. Een overkill aan nieuwe toepassingen vreest Jan niet meteen. “Al blijft het natuurlijk zaak om een project rond een digital twin pragmatisch te bekijken. Investeren in technologie die je naderhand toch niet zult gebruiken, is nooit een goed idee.”

Jan Sonck is reeds 30 jaar actief op de markt van informatica en telecommunicatie. Sinds 2014 is hij Head of Enterprise Innovation.

IoT-toepassingen dragen bij aan een omgeving waarin we aangenamer leven en efficiënter werken.

Lees het artikel

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One