Smart building steunt op ecosysteem van partners

Gepubliceerd op 26/04/2019 in Klantenverhalen

Smart building steunt op ecosysteem van partners

In hun domein zijn ze elk de grootste speler van het land: BESIX als bouwgroep, Proximus als IT-dienstverlener en telecomoperator. De twee bedrijven bundelen de krachten om smart buildings te realiseren, met co-creatie en open innovatie als sleuteltermen.

Vorige zomer sloten Proximus en BESIX een strategisch partnerschap. De bedrijven sloegen de handen in elkaar om samen een innovatieve oplossing te bieden rond smart buildings. De optimale gebruikerservaring staat centraal in de vier domeinen die Proximus en BESIX specifiek voor ogen houden: hospitality, workplace, efficiëntie in beheer en energie, en veiligheid.

De samenwerking steunt op het complementaire karakter van de twee bedrijven. BESIX heeft ervaring met de uitvoering en het beheer van complexe bouwprojecten. Proximus van haar kant steunt op een brede expertise rond de innovatieve technologie die bij smart buildings komt kijken, zoals IoT-toepassingen, de digitale werkplek, oplossingen voor beveiliging, enzovoort. Het doel van het partnerschap bestaat eruit de krachten van BESIX en Proximus te bundelen voor de implementatie van smart building-oplossingen in concrete projecten.

Een smart building is meer dan bricks en bytes. Het gaat ook om behaviour en business: een verandering in het gedrag van wie er woont en werkt.

Rik Vandenberghe, CEO van Besix

author

Het nieuwe hoofdkantoor van AXA Belgium in hartje Brussel zorgt voor een nieuwe manier van werken.

Lees het artikel

Hoe kwam het partnerschap tot stand?

Dominique Leroy, CEO bij Proximus: “We hebben intussen al heel wat ervaring met oplossingen voor smart buildings. Om het potentieel van de smart building volledig te benutten, houd je er idealiter al van bij de start van een bouwproject rekening mee, nog voor de eerste plannen op tafel komen. We zochten een partner met wie we die visie konden delen, en waarbij we tegelijk ook onze expertise naar voren konden schuiven.”

“Op het gebied van smart buildings kapitaliseren we sterk op onze eigen ervaringen als vastgoedeigenaar en proberen we relevante innovaties te commercialiseren. Hierbij is BESIX een ideale partner die door haar jarenlange ervaring in de bouwsector een uitstekend inzicht in de noden van de klant heeft.”

Rik Vandenberghe, CEO bij Besix: “We speelden al langer met het idee om meer te gaan doen rond smart buildings. Zo kwamen we bij Proximus terecht. Kijk, we zijn twee sterke, Belgisch verankerde bedrijven. Het is absoluut een goed idee om rond het thema van smart buildings een samenwerkingsverband op te zetten. Zowel Proximus als wijzelf zetten sterk in op innovatie. We hechten daarbij – net zoals Proximus – veel belang aan open innovatie. Die ingesteldheid zorgde ervoor dat we vrij snel tot een partnerschap zijn gekomen.”

Hoe ziet u het concept van de smart building verder evolueren?

Rik: “Ook al gaat het om een vrij recent concept, de trend is intussen wel duidelijk. Eigenlijk is het idee vrij eenvoudig: je voegt intelligentie toe aan een gebouw. Het heeft alles te maken met de algemene evolutie in het gebruik van technologie. Iedereen is intussen vertrouwd met de voordelen en het gebruiksgemak van technologie. Dat is wat de gebruikers vandaag ook verwachten van een gebouw.”

“Tegelijk is er het vraagstuk dat met de ecologische voetafdruk van een gebouw te maken heeft. Een gebouw veroorzaakt een belangrijke CO2-uitstoot. Dankzij het gebruik van nieuwe technologie kunnen we die uitstoot verlagen. Ook dat is een belangrijk stuk van het verhaal.”

Dominique: “We zien een groeiende complexiteit in de noden en vragen van vastgoedinvesteerders, -exploitanten en gebruikers die dagelijks in gebouwen functioneren. We geloven dat technologie een belangrijke enabler kan zijn om aan die noden tegemoet te komen. Om écht waarde te creëren voor de klant, is het cruciaal om een digitaal ecosysteem op te bouwen waarin verschillende partners samenwerken en geïntegreerde oplossingen aanbieden. Het partnership met BESIX is een mooi voorbeeld.”

Flagship building

Hoe gaan Proximus en Besix samen op die verwachtingen inspelen?

Dominique: “Het eerste project van onze samenwerking is de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van BESIX Nederland in Dordrecht. Daar laten we zien hoe we het concept van de smart building vanaf de designfase in de plannen meenemen en hoe de medewerkers en bezoekers van BESIX daar voordeel uit zullen halen.”

Rik: “Het lag voor de hand om een proof of concept uit te werken bij een gebouw dat we zelf zullen gebruiken. We maken er echt een flagship building van. Het gebouw zal als Europese referentie fungeren voor wat wij samen met Proximus kunnen realiseren op het vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie en veiligheid.”

Is het makkelijker om een smart building te realiseren via nieuwbouw of kan het ook bij renovatie?

Rik: “Als je het concept van bij de start mee kunt nemen in het design, werkt dat uiteraard een flink stuk efficiënter. Maar evengoed kun je een gebouw omvormen tot een smart building via een grondige renovatie. Zelfs bij een kleine renovatie kun je vaak al heel wat mooie resultaten bereiken.”

Complementaire expertise

Hoe ziet jullie concrete projectaanpak eruit? Wie doet wat?

Dominique: “Connectiviteit is onze grootste sterkte. We zorgen voor fiber, niet alleen tot aan het gebouw, maar ook in het gebouw. We zien erop toe dat er overal in het gebouw netwerkverbinding is. Een modern gebouw zit vol staal, beton en isolatie. Toch moeten we ervoor zorgen dat er overal bereik is, zowel 4G als wifi. In een tweede stap tekenen we het hele IoT-verhaal uit.”

“We voorzien sensoren in het gebouw. Die leveren de data die als grondstof dienen voor de eigenlijke smart building-toepassingen. We bieden verder ook oplossingen rond toegangscontrole en de beveiliging van medewerkers en bezoekers, toepassingen voor de opvolging en de aansturing van het energieverbruik, enzovoort.”

Rik: “Zo komt het complementaire karakter van onze samenwerking duidelijk naar voren. Via onze projecten willen we bijdragen aan een betere wereld, met gebouwen die onder meer functionaliteit, comfort en energie-efficiëntie bieden. De oplossingen die Proximus aanreikt, helpen ons om die doelstellingen te realiseren.”

“Wij streven actief naar gebouwen met minder energieconsumptie, klanten vragen om hen te begeleiden in de transitie naar hernieuwbare energie, om meer flexibiliteit te krijgen in de eigen energieproductie, enz. Voor de bouwsector is dat een uitdagende evolutie. We zijn ervan overtuigd dat we hiervoor best de krachten kunnen bundelen, om de vraagstukken zo end-to-end aan te pakken.”

De technologie evolueert heel snel, ook rond de smart building. Via een ecosysteem van partners slagen we erin de juiste expertise bij elkaar te brengen.

Dominique Leroy, CEO van Proximus

author
Nieuwe concepten

Op welke manier beïnvloedt nieuwe technologie de smart building?

Rik: “Het gaat om meer dan de bricks en de bytes alleen. Ook de gebruiker heeft een belangrijke impact op het succes van de smart building.”

Dominique: “Klopt. Een smart building is maar echt een succes wanneer er ook toegevoegde waarde is voor de mensen die er wonen of de bedrijven die er gevestigd zijn. Nieuwe technologie – denk maar aan artificiële intelligentie en machine learning – zal daarbij duidelijk het verschil helpen maken. Neem nu de elektrische wagens waarmee de medewerkers naar kantoor komen.”

“Slimme technologie zal bepalen wat het beste moment is om de batterij op te laden. Maar evengoed vormen die auto’s een extra energiebron en kan het gebouw op een bepaald ogenblik energie uit die batterijen halen. Slimme toepassingen zullen zo het energieverbruik van het gebouw voortdurend in balans houden.”

Rik: “In het nieuwe hoofdkwartier van BESIX Nederland voorzien we alvast een oplossing met batterijen om overtollige energie in op te slaan en daarna op het juiste moment via het net te ontsluiten. Het eindresultaat bestaat uit een gebouw met een zo laag mogelijke energieconsumptie, waarbij een toepassing op basis van artificiële intelligentie nauw toekijkt op het evenwicht tussen productie, verbruik en opslag van energie.”

Het voorbeeld geeft goed aan hoe de smart building steunt op het verzamelen en analyseren van data, om daar dan de juiste acties aan te koppelen.

Dominique: “Inderdaad. Het toont ook aan dat we in de context van de smart building heel zorgvuldig met die data moeten omgaan. Op dat vlak delen we met BESIX dezelfde waarden. Wanneer we in het kader van smart building-toepassingen data capteren, doen we dat altijd anoniem, gebruiken we encryptie, enzovoort.”

Het goede voorbeeld

Verwachten jullie dat er op dat vlak wellicht extra regulering zal ontstaan?

Rik: “We willen in de eerste plaats vooroplopen, toonaangevend blijven op het vlak van open innovatie. Komen er straks nieuwe normen, dan zijn we daar al op voorbereid. Door voorop te lopen geven we tegelijk ook mee vorm aan de dingen. We maken de toekomst.”

Dominique: “Net als BESIX schuiven we vanuit Proximus een aantal best practices mee naar voren. Het is een aanpak die toelaat heel dicht op de realiteit aan te sluiten, maar tegelijk ook voldoende dynamisch te blijven. Een wetgevend kader is toch eerder statisch van aard en kan daardoor soms een remmende factor zijn. Door zelf de goede voorbeelden aan te reiken, kunnen we vanuit Proximus zonder twijfel voor een hefboomeffect zorgen.”

De digitale werkplek, medewerkers zijn efficiënter, creatiever en meer betrokken.

Download de gratis e-book

BESIX is de grootste bouwgroep van België. Het bedrijf bestaat meer dan honderd jaar en is uitgegroeid tot een wereldspeler. Tot de referenties van BESIX behoren onder meer het Europees Parlement in Brussel, Burj Khalifa in Dubai (de hoogste toren van de wereld) en het Al Wakrah Stadium voor het WK Voetbal 2022 in Qatar. BESIX telt 15.000 medewerkers.

Rik Vandenberghe studeerde handelsingenieur in Leuven. Hij maakte carrière in de banksector en groeide door tot CEO van ING Belgium. Sinds 2017 is hij de CEO van BESIX.

Dominique Leroy studeerde handelsingenieur aan Solvay Business School. Ze werkte twintig jaar bij Unilever Belgium, waarvan vier jaar als managing director. In 2012 zette ze de stap naar Proximus. Sinds 2014 bekleedt ze de rol van CEO.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One