6 managers op zoek naar de nieuwe ICT’er

Gepubliceerd op 22/11/2016 in Inspireren

6 managers op zoek naar de nieuwe ICT’er

Het zijn boeiende tijden voor de ICT-afdeling. Enerzijds moet ze mee zijn met de nieuwste technologieën, anderzijds moet ze de vraag van de business naar nieuwe oplossingen kunnen bijhouden. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat het daarbij over de juiste medewerkers beschikt? Waar vindt het die en wie leidt ze op?

Kort door de bocht kunnen we stellen dat bedrijven vandaag van ICT’ers verlangen dat ze alles kunnen. “Er is een uitgesproken vraag naar heel technische ICT-profielen”, zegt Sandra Schuerewegen, CEO bij ICTdienstverlener Brunel. “Maar tegelijk verwachten bedrijven dat die ICT’ers ook goed ontwikkelde soft skills bezitten.” ICT’ers moeten zich klantvriendelijk opstellen en vlot met iedereen kunnen samenwerken. “Het gaat dus niet alleen om het IQ van de medewerker, maar ook om het EQ”, stelt Robert De Maere, Telecom Manager bij Havenbedrijf Antwerpen. “Als werkgever wil je daarom in de eerste plaats vooral weten wat een sollicitant echt te bieden heeft.” En dat is niet noodzakelijk wat op een diploma of cv vermeld staat.

Verdere ontwikkeling

Het is een evolutie die voor een verschuiving zorgt in de rekruteringsmarkt. “Bedrijven hebben specialisten nodig om actuele vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld rond big data en het Internet of Things”, zegt Jeroen Franssen, Expert Talent & Labour Officer HR Force bij Agoria. “Alle troeven inzetten op het rekruteren in functie van zo’n specifiek profiel, is vandaag geen goed idee. Het werkt beter een eerlijk beeld te krijgen van een kandidaat en zijn potentieel en hem aansluitend het comfort te geven zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.” Wanneer het bedrijf in de opleiding en ontwikkeling van zijn ICT’ers investeert, kan het zich op die manier van de concurrentie onderscheiden.

Onderwijs en bedrijf: dichter bij elkaar

De arbeidsorganisatie evolueert meer en meer in de richting van rollen, in plaats van de vaste jobs uit het verleden. “Daarom is het belangrijk het onderwijs en de bedrijfswereld zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen”, zegt Francis Vos, departementshoofd IT aan de Hogeschool PXL Hasselt. “We doen dit door onderwijs aan te bieden in een community-concept, waar bedrijven mee instappen. Zo hebben we een grote projectruimte op de Corda Campus, waar studenten en bedrijven samen aan concrete projecten werken. 

De student leert zo van heel nabij de rol van een professional kennen.” Belangrijk is dat er een wisselwerking ontstaat, waarbij ook bedrijven nieuwe technologieën of trends oppikken. “We trekken die lijn door binnen het bedrijf”, zegt Wim Ravijts, Head of IT Planning & Delivery bij AXA Bank en docent Project Risk Management aan de EHSAL Management School. “Via reverse monitoring laten we jonge medewerkers hun ervaring rond nieuwe technologieën delen met de iets oudere ICT’ers.” Los van de rol van het onderwijs moet een bedrijf echter vooral ook zelf blijven investeren in de opleiding van zijn medewerkers. “Anticiperen op wat de medewerker van de onderneming verwacht, is daarbij heel belangrijk”, zegt Jeroen Franssen. “Mensen die perspectief zoeken en zich verder willen ontwikkelen, moet je daar de ruimte voor geven.”

Zelf investeren

Maar klopt dat uitgangspunt wel? Moeten we aanvaarden dat het onderwijs pakweg zeventig procent van een profiel invult, en dat de onderneming zelf investeert om de medewerker de overige dertig procent bij te brengen? “Daar ben ik niet meteen van overtuigd”, zegt Wim Ravijts. “Ons land behoort op onderwijsvlak nog altijd tot de top. Gaat het om kennis, dan zitten we goed. Bedrijven vragen echter medewerkers die ook creatief en ondernemend zijn. Wellicht kan het onderwijs daar meer aandacht aan schenken.” Creatieve medewerkers zorgen immers niet alleen vandaag, maar ook later voor oplossingen. 

“In verschillende projecten merken we dat schoolverlaters nog niet over de juiste kennis beschikken om zelfstandig aan de slag te gaan. In die gevallen voorzien wij een uitgestippeld opleidingstraject waar ze door middel van technische opleiding en on-the-jobcoaching dat verschil kunnen wegwerken. Wij maken hierbij steevast gebruik van een IBO-traject”, zegt Hilde Boschmans, Chief HR Officer bij IoT-dienstverlener Esas. Bij aanwerving geeft vooral de attitude van de kandidaat de doorslag. “Lacunes in de ICTkennis kun je desnoods later wegwerken”, vult Hilde Boschmans nog aan. “En ook daarna blijft het belangrijk dat de medewerker zijn kennis blijft aanscherpen.”

Samen denken

Die houding zorgt ervoor dat het beeld van ‘dé ICT’er’ grondig verandert. Vroeger kreeg de ICT’er vaak een doorgedreven technische opleiding. Vandaag moet hij dicht bij de klant staan, grondig inzicht hebben in de behoeften van de business en daar innovatieve oplossingen voor aanbieden. In een gespannen arbeidsmarkt is het echter niet bepaald eenvoudig om al die eigenschappen in één persoon te vinden. De oplossing schuilt in samenwerking. “De mensen aan businesszijde hebben niet altijd veel voeling met de mogelijkheden van de nieuwe technologie”, zegt Robert De Maere. “Daarom organiseren we regelmatig workshops, waarop we medewerkers van andere diensten uitnodigen – uit finance, onderhoud, de juridische dienst, enzovoort – om over topics als IoT of blockchain te praten. Zo denken we samen na in een open sfeer en komen er dankzij dat contact tussen business en ICT nieuwe ideeën naar boven.”

Jongeren prikkelen

Agoria berekende dat er vandaag in België minstens negenduizend ICTvacatures niet ingevuld raken. Bedrijven blijven investeren in ICT en automatisering. Dat laat vermoeden dat het aantal vacatures alleen maar zal groeien. Sinds 2012 is het aantal ICT-studenten aan de hogescholen flink gestegen, maar nog lang niet genoeg om aan de vraag van de bedrijfswereld te voldoen. “Wellicht moeten bedrijven meer het initiatief nemen om aan jonge kinderen uit te leggen wat ze met ICT allemaal kunnen doen”, zegt Sandra Schuerewegen. 

“We moeten jongeren prikkelen, aantonen dat ze met ICT heel creatief werk kunnen doen.” Door meer jongeren naar het ICT-onderwijs te krijgen, kunnen bedrijven straks wellicht iets makkelijker de nodige competenties vinden op de arbeidsmarkt. “Ook wij benadrukken binnen onze opleiding het belang van de menselijke factor ”, zegt Francis Vos. “De vernieuwde technologische en wetenschappelijke opleidingen leveren mensen af die problemen kunnen oplossen en voor vernieuwing zorgen met technologie als enabler.” Want daar draait het uiteindelijk om. Het is niet technologie die de wereld verandert, maar de mensen die deze technologie gebruiken.

Conclusie

Het schaap met vijf poten bestaat niet, net zomin als de ICT’er die alles afweet van alle technologieën en ook nog eens over uitstekende sociale vaardigheden beschikt. Ook al doen onderwijs en bedrijfswereld moeite om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, de ICT-benadering van de toekomst bestaat uit verschillende personen en verschillende rollen, die samen voor een oplossing zorgen.

Uw mening telt!

Wilt u graag reageren op het rondetafelgesprek? Tweet mee @ProximusEnt

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One