Voor ieder profiel een passende oplossing

Gepubliceerd op 20/02/2019 in Inspireren

Voor ieder profiel een passende oplossing

Het digitale aspect blijkt lang niet het belangrijkste. Het gaat vooral om een nieuwe manier van werken. Bij een gemeenschappelijk initiatief tussen KPMG en Proximus verzamelden HR-professionals bij KPMG rond de tafel voor een boeiend debat.

De omgeving waarin we werken verandert. Dat heeft te maken met verandering in de markt, zoals de veranderende behoeften van de klanten, maar ook met bredere trends als globalisering en digitalisering. De impact daarvan is niet min. De medewerker moet andere, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, terwijl de manager zich een aangepaste leiderschapsstijl eigen moet maken. In die context hoort ook de digitale werkplek thuis.

Meer weten over de digitale werkplek en digitale transformatie?

Download het e-book

De uitdaging is echter niet alleen de juiste technologie aan te bieden, wel ervoor te zorgen dat de medewerkers de tools gebruiken en er voordeel uit halen. Daarbij is een nauwe samenwerking tussen IT en HR onmisbaar. Segmentatie op basis van persona’s – een techniek uit de marketing – kan daarbij een goed startpunt vormen om elke rol binnen het bedrijf met passende tools te ondersteunen en iedereen zo een slimme, veilige en flexibele werkplek aan te bieden. De digitale werkplek vraagt niet enkel om een nieuwe manier van werken, maar ook om anders te denken. Het gaat erom de strategie, visie en cultuur van het bedrijf – waaronder het HR-beleid – aan te passen aan de nieuwe noden.

De uitdaging is echter niet alleen de juiste technologie aan te bieden, wel ervoor te zorgen dat de medewerkers de tools gebruiken en er voordeel uit halen.

Weten wat er allemaal kan

Maar hoe krijgt zo’n traject praktisch vorm? “In de eerste plaats is er nood aan technologisch bewustzijn”, zegt Sacha Denys van PSA . “Het is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend dat men technologie en innovatie goed genoeg begrijpt om alle potentiële opportuniteiten te zien. Vaak ook hebben top-executives onvoldoende inzicht in technologieën om hun organisatie te leiden doorheen innovatie en automatisering.”

“Om op de opportuniteit van een nieuwe technologie in te spelen en je organisatie , moet je eerst weten wat er bestaat.” Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen de IT-afdeling moet mee zijn met de technologische evolutie, ook HR en het voltallige topmanagement.

Iedereen meekrijgen richting digitalisering vormt daarbij op zich al een uitdaging. “We hebben jonge medewerkers de mogelijkheden van nieuwe technologieën in korte sessies laten uitleggen aan het management”, zegt Jan Van Acoleyen van Proximus. “Dat bleek goed te werken.” Later, in de context van een implementatie, is een intern sociaal platform zinvol. “Zie het als een soort interne Facebook, waar medewerkers hun ervaringen delen”, zegt Karl Bolle van Securitas. “Zo ontstaat ook een extra band tussen de medewerkers.”

Digitaal of persoonlijk

In ieder geval is het belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen wat de onderneming digitaliseert en wat niet. “Het is één van de uitdagingen in de context van de war for talent”, zegt Karine Vandenberghe van KPMG. “Er is niet alleen het gebruik van nieuwe tools, maar ook de jobinhoud verandert snel.” Belangrijk daarbij is dat de onderneming de digitalisering goed afstemt op het profiel van de medewerker. “De beslissing of iemand voor thuiswerk in aanmerking komt, hangt bij ons puur af van de jobinhoud”, zegt Alain De Dauw van Atlas Copco. “Thuiswerk is daardoor niet het exclusieve terrein van de bedienden. Ook sommige arbeiders krijgen toelating – in functie van hun job – om thuis te werken.”

Ook bij logistiek bedrijf H.Essers verloopt de digitalisering in functie van de concrete jobinhoud en niet louter op basis van het feit of iemand bediende of arbeider is. “Zo beschikken onze chauffeurs over een boordcomputer en allerlei andere tools”, zegt Mike Dautzenberg van H.Essers. “Maar dat kan ook afstand creëren. We moeten voor de juiste ondersteuning zorgen, zodat ze zich betrokken blijven voelen.” “Vooral integratie en communicatie zijn daarbij essentieel”, zegt Laurens De Meyere van Novartis Pharma. “Altijd weer moeten we de afweging maken tussen wat we digitaliseren en wat we met persoonlijk contact ondersteunen.”

Bedrijven kunnen niet om de digitale werkplek heen. “Om bepaalde profielen aan te trekken, moet je de mogelijkheid tot thuiswerk sowieso aanbieden.”

Alain De Dauw, VP HR Airtec Division bij Atlas Copco Airpower

author

Vertrouwen

Thuiswerk blijft onlosmakelijk verbonden met de digitale werkplek. “Maar de goede balans is essentieel”, zegt Joeri Veldeman van Nokia. “Bij ons kan iedereen thuis werken, maar regelmatig contact met de collega’s op kantoor blijft belangrijk.” Het juiste evenwicht zorgt voor betrokkenheid, een persoonlijk netwerk en de nodige innovatie tussen afdelingen. Thuiswerk succesvol maken, gaat echter niet vanzelf.

Er is vertrouwen en maturiteit voor nodig, gekoppeld aan meetbare productiviteitsdoelstellingen. “In de praktijk kunnen we niet meer om thuiswerk heen”, zegt Alain De Dauw van Atlas Copco. Maar er is een zekere omkadering nodig. “Je moet een duidelijk beleid uitstippelen en geloven in de mensen – tot je hen kunt vertrouwen. Om bepaalde profielen aan te trekken, moet je de mogelijkheid tot thuiswerk sowieso aanbieden.”

Geen spielerei

Bekijken we het bredere kader van de digitale werkplek, dan komen we vanzelf bij de introductie van nieuwe technologie terecht. Ook daar hangt een specifieke uitdaging aan vast: ervoor zorgen dat de medewerkers de stap zetten om die nieuwe technologie ook effectief te gebruiken. Communicatie is onmisbaar in dat veranderingstraject. Belangrijk is alvast dat in het kader van de digitale werkplek iedereen betrokken partij is: niet alleen HR en IT, maar ook alle andere afdelingen. “Je moet inderdaad over de departementen heen de goede combinatie vinden”, zegt Jeroen Minoodt van Esko. “En dan moet je het concrete gebruik van digitale technologie nog eens in de praktijk zien te brengen ook.”

De uitdaging blijft in ieder geval om de technologie ten dienste te stellen van de medewerkers en van het bedrijf. “Technologie mag nooit zomaar spielerei zijn”, besluit Jan Van Acoleyen. “Technologie heeft immers een cruciale rol als enabler van het succes van de organisatie en de medewerkers, om de klanten beter te kunnen bedienen.”

Deelnemers rondetafel:

  1. Joeri Veldeman, Head of HR Benelux, Oostenrijk en Zwitserland bij Nokia
  2. Sacha Denys, Regional Head of HR & Corporate Communications bij PSA
  3. Karl Bolle, Head of HR Belux bij Securitas
  4. Jeroen Minoodt, Global HR Shared Service Director bij Esko
  5. Mike Dautzenberg, CHRO bij H.Essers
  6. Laurens De Meyere, Service Delivery Expert IT-End User Experience bij Novartis Pharma
  7. Alain De Dauw, VP HR Airtec Division bij Atlas Copco Airpower
  8. Jan Van Accoleyen, Chief HR Officer bij Proximus
  9. Karine Vandenberghe, Corporate HR Director bij KPMG Belgium

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One