De opkomst van de millennials

Gepubliceerd op 11/12/2017 in Inspireren

De opkomst van de millennials

Zijn millennials echt zo anders dan de voorgaande generaties? Zelf vinden ze dat niet. De eigenschappen die de millennials typeren, gelden algemeen voor jonge mensen. “Uiteindelijk gaat het gewoon om relaties tussen jeugd en ervaring.” One legde drie stellingen voor aan een panel jonge en net iets minder jonge ervaringsdeskundigen.

De millennials maken deel uit van de demografische generatie geboren tussen circa 1984 en 2000. Ze groeiden op in een maatschappij met welvaart en veel vooruitgang. Ze communiceren en leven online.

Who's who?
 • Nils Roelandt, Gent Village Director Co.Station
 • Marieke Van Lanschoot, Program Manager Medium Enterprise Transformation Proximus
 • Eloïse Cromphaut, Management Trainee Enterprise Business Proximus
 • Wannes Vandael, Executive Advisor van de CTO Proximus
 • Charlotte De Wilde, Senior HR Matchmaker Clearsource

De CXO’s behoren voornamelijk tot Generatie X, de generatie tussen de babyboomers en de millennials, geboren tussen 1961 en 1981. Ze zijn opgegroeid met economisch verval en zonder internet. Ze zijn nuchter, zelfredzaam en maken zich de nieuwe media eigen.

Who’s who?
 • Wouter Remaut, CEO Co.Station
 • Eusebio Nickmans, Director New Business Development Proximus
 • Erik Hendrix Marketing Manager Proximus
 • Robert De Maere, Telecom Manager Port of Antwerp
 • Robert Decant, CEO ESAS
Stelling 1

Millennials zijn de uiterst digitaal geconnecteerde generatie.
Millennials zijn onlosmakelijk met hun smartphone verbonden, zo wil het cliché. Via sociale media en andere apps communiceren ze vooral asynchroon. Millennials lijken er niet snel aan te denken iemand op te bellen om een vraag te stellen. Omgekeerd begrijpen oudere collega’s niet waarom een millennial niet reageert op voicemail. “Dat is gewoon geen efficiënt medium”, zegt Wannes Vandael.

“Vaak krijg je niet goed mee wat er moet gebeuren en moet je nog een tweede keer luisteren. Het is makkelijker om de persoon terug te bellen.” Millennials zijn gefocust op convenience. In plaats van een voicemail in te spreken, zullen ze ervoor kiezen de essentie van de boodschap in een bericht te sturen.

Vandaag beschikken we over een hele waaier aan communicatiekanalen, van telefoon, sms en e-mail, tot allerhande messagingdiensten en samenwerkingsplatformen. Om een afspraak te maken, hoef je niet te bellen, dat kan evengoed via een berichtje. Maar toch liever niet via e-mail. Daar zijn de millennials geen fan van. “We stellen vast dat start-ups veel minder e-mail gebruiken”, zegt Nils Roelandt. “Het is veel makkelijker om in een app als Trello op een takenlijst te werken en daarrond met berichten te communiceren.”

De veelheid aan tools die in omloop zijn, lijkt de millennials niet te deren. Ze zijn het gewoon om te werken in een omgeving met veel ruis. Het heeft hen getraind om enkel naar de relevante dingen te kijken. Maar ook al zijn ze altijd online en kunnen ze perfect vanop afstand werken, toch komen ze graag naar kantoor. “Ik vind het sociale contact met collega’s belangrijk”, zegt Eloïse Cromphaut. “Ik geef ook de voorkeur aan face-to-face vergaderen, al kan een videoconferentie natuurlijk wel handig zijn.”

Stelling 2

Bedrijven gebruiken te weinig onderzoeksresultaten om de jongste generatie medewerkers beter te begrijpen.
“Heel vaak is die informatie wel aanwezig”, zegt Eusebio Nickmans. “De vraag blijft hoe je daarop inspeelt met je managementstijl. Het bedrijf moet leren aanvoelen hoe de millennials leven en zijn organisatie daarvoor openzetten.” Is het typisch voor millennials dat ze daarbij respect en empowerment willen? Natuurlijk niet.

“Ik verlang het niet om anders te worden behandeld”, zegt Charlotte De Wilde. “Ik heb zeker ook niet het gevoel dat collega’s van andere generaties mij niet zouden begrijpen.” Uiteindelijk gaat het toch vooral om de tijdgeest die verandert. Vroeger deelde de baas de taken uit, nu krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid.

“Alle generaties inspireren elkaar”, zegt Robert Decant. “Eigenlijk spreken we beter niet over Generatie X, Y of Z. Dan denken we te veel in hokjes. Iemands ingesteldheid is veel belangrijker dan zijn leeftijd.” Oudere medewerkers beschikken over ervaring, terwijl de jongste generatie doorgaans meer weet over nieuwe tools en manieren van samenwerking.

“Duaal mentorschap is wat dan nodig is”, vervolgt Robert Decant. “Jong en oud leren zo van elkaar.” In de praktijk is er soms wat overtuigingskracht nodig om de meer ervaren generatie naar nieuwe tools te loodsen. “Klopt”, zegt Wouter Remaut, “maar de resultaten volgen snel wanneer je jonge en oudere collega’s samen aan het werk zet.”

Stelling 3

Millennials willen in real time communiceren met het management.
Hierin schuilt duidelijk een verschil met de vorige generaties. Millennials communiceren anders, sneller vooral. “Dat is zo”, zegt Robert De Maere, “maar uiteindelijk is snelheid iets wat iedereen apprecieert: direct weten waar je aan toe bent, ook – en misschien nog het meest van al – wanneer het antwoord negatief is.”

Typerend voor de millennials is dat ze sociale media als snel communicatiekanaal gebruiken. En omdat het altijd snel moet gaan, dus ook voor privéberichten tijdens de werkuren. “Niemand houdt van inefficiëntie”, zegt Marieke Van Lanschoot. “Daarom stuur je soms privéberichtjes op het werk, net zoals je ook een stuk van je werk tijdens je privétijd doet.”

De strikte indeling van werk en vrije tijd zal volgens de millennials trouwens alleen maar verder afnemen. “We evolueren naar een hustle economy”, zegt Nils Roelandt, “waarbij mensen verschillende jobs combineren.” Automatisering vervangt daarbij de repetitieve, vaak puur administratieve taken. Daardoor komt er meer focus op de menselijke relaties. “Sociale en emotionele intelligentie kun je niet zomaar vervangen”, zegt Charlotte De Wilde. “Maar de jobs waarbij de mens niet voor toegevoegde waarde zorgt, die gaan er onherroepelijk uit.”

Conclusie

Verschillen de millennials van Generatie X? Jazeker, net zoals Generatie X verschilt van de babyboomers. De millennials zelf linken hun manier van denken, werken en leven niet zozeer aan hun generatie, maar eerder aan jongeren in het algemeen. Alle generaties kunnen van elkaar leren. En dat heeft niet met leeftijd, maar alles met wederzijds respect en duaal mentorschap te maken.

Facts
 • 62% millennials vertrouwt erop binnen de 3 maanden een beter betaalde of gelijkwaardige job te vinden als de huidige job wegvalt.
 • 50% verwacht nog te werken na zijn 65ste, 27% tot circa 70 jaar en 12% zijn hele leven lang.
 • 62% millennials wereldwijd heeft twee of meer betaalde jobs tegelijkertijd.
Top 5 prioriteit bij jobkeuze
 1. Geld 92%
 2. Zekerheid 87%
 3. Vakantie of vrije tijd 86%
 4. Fijne collega’s 80%
 5. Flexibel werken 79%

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One