Wifi-oplossing op PubliLink Explore

Gepubliceerd op 03/09/2015 in Klantenverhalen

Wifi-oplossing op PubliLink Explore

Na de verhuis naar een nieuw administratief centrum zocht de gemeente Oostkamp een geschikte manier om draadloos internet aan te bieden. Er werd gekozen voor een oplossing van Proximus die werd gebouwd op het bestaande PubliLink Explore-platform.


Oostkamp bij Brugge is een verstedelijkte gemeente met landelijke dorpskernen. Ze is groen en bosrijk, maar telt ook zes bedrijventerreinen. Kort nadat in 2012 de gemeente en het OCMW samen een nieuw gebouw betrokken, OostCampus, werd de ICT-dienst geconfronteerd met een probleem. Nele Cools, verantwoordelijke Communicatie & ICT: “Vóór de verhuis stelden we draadloos internet ter beschikking van raadsleden, pers en bezoekers tijdens de zittingen van de gemeenteraad. Dit systeem werd mee verhuisd, maar gaf echter de geest kort na de verhuis. Op dat moment kwam het aanbod van Proximus om in te stappen in een pilootproject rond wifi. Aangezien we snel moesten handelen en we reeds waren uitgerust met PubliLink, kwam dit als geroepen.” Met de vernieuwing kon het wifi-aanbod uitgebreid worden tot alle bezoekers van het centrum. “Zo kunnen burgers op het internet als ze bijvoorbeeld moeten wachten aan de dienst Burgerzaken. Voorheen kon dat niet, want onze diensten waren te verspreid.” 

Proefperiode

De oplossing werd geïmplementeerd in het najaar van 2013. Na een proefperiode van zes maanden werd ze geëvalueerd. Er volgden enkele aanpassingen, waarna werd beslist om het project definitief verder te zetten, tot tevredenheid van de burgers. Nele Cools: “In het begin vonden ze de procedure om in te loggen omslachtig. Gebruikers kregen een sms met een code om in te voeren. Dat werd aangepast en nu moeten ze enkel een disclaimer aanvinken.” De wifi-oplossing is vandaag bedoeld voor bezoekers, de medewerkers blijven voorlopig gescheiden werken via een bekabeld netwerk met vaste pc’s. “Maar de ICT-wereld evolueert snel en het systeem biedt gelukkig de nodige uitbreidingsmogelijkheden om ons intern netwerk op een veilige manier aan te sluiten.”

Kenniswerk

Uit dit en andere initiatieven blijkt dat ICT een essentiële rol speelt in het toekomstgerichte beleid van Oostkamp. “Enerzijds willen we sleutelen aan de interne efficiëntie, zoals digitaliseren, eenmalige gegevensinvoer en automatiseren waar mogelijk. De focus moet liggen op kenniswerk, niet op inputwerk.” Een tweede pijler is de online dienstverlening, zoals online kaartverkoop, digitale bouwaanvragen, enz. Cruciaal voor het welslagen van elk ICT-project is de ondersteuning van competente partners. “Proximus kwam ons tegemoet op alle punten. In hun pilootaanbod was ook een site survey begrepen. Wij zitten immers in een speciaal gebouw met een koepelstructuur en we hadden twijfels over de dekking. Uit de survey bleek dat we een ruime dekking konden bekomen in het publieke gedeelte en de raadszaal met één antenne. Proximus kwam ook tegemoet aan onze vraag om alles zelf te beheren.”

Pluspunten
  • Site survey
  • Snelle implementering
  • Veilig
  • Eenvoudig centraal beheer
  • Uitbreidingsmogelijkheden

Over Oostkamp

Het West-Vlaamse Oostkamp telt meer dan 23.000 inwoners en heeft een grondgebied van 8.000 ha. De groene gemeente kent veel land- en tuinbouw, maar heeft ook zes bedrijventerreinen.

Nele Cools werkt al 9,5 jaar in dienst op het gemeentehuis, sinds een vijftal jaar als diensthoofd Communicatie & ICT. Voordien werkzaam in de privésector als pers- en mediacoördinator. Voor haar biedt de lokale overheid elke dag nieuwe uitdagingen.

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team