De medewerkers over de meerwaarde van innovatie

Gepubliceerd op 23/10/2019 in Klantenverhalen

De medewerkers over de meerwaarde van innovatie

In 2020 wordt innovatie het sleutelwoord bij spmt arista: verhuizing van de hoofdzetel naar een gerenoveerd gebouw op de Bischoffsheimlaan, recht tegenover de Madoutoren in Brussel, naamswijziging in Cohezio en de uitwerking van een digitale strategie.

Spmt arista – binnenkort omgedoopt tot ‘Cohezio’ – werkt al verscheidene jaren aan zijn digitale transformatie. Veel keuze heeft de onderneming trouwens niet, gezien de toenemende digitalisering van de gezondheidssector. Maar daar mag de mens niet onder lijden. “Voor ons heeft technologie pas zin wanneer ze ten dienste staat van de werknemers en hun leven vereenvoudigt”, aldus Olivier Legrand, gedelegeerd bestuurder van spmt arista. “Bij onze digitale transformatie besteden we dan ook bijzondere aandacht aan de fasering van de werken en de opleiding van ons personeel.”

Laat uw onderneming evolueren dankzij de digitale transformatie en blijf uw concurrenten een stap voor.

De digitale transformatie in de praktijk

Realisaties

Onlangs werden er twee personen opgeleid om de digitalisering te bewerkstelligen. Informatisering van medische dossiers, contacten tussen medewerkers via scherm of smartphone en geconnecteerde medische toestellen (audiometer, visiometer) zijn vandaag reeds realiteit. Dat geldt ook voor het IoT met sensoren in de koelkasten om vaccins op een constante temperatuur te houden.

“Ons ‘Satisfy’-systeem stelt ons bovendien in staat om werkplaatsbezoeken onmiddellijk en op geconnecteerde wijze uit te voeren”, vervolgt Olivier. “De vaststellingen die we tijdens deze bezoeken doen, worden rechtstreeks ingevoerd, verwerkt en verstuurd vanaf een smartphone. Papieren bezoekverslagen behoren definitief tot het verleden.”

Voor ons is technologie pas zinvol wanneer ze ten dienste staat van de werknemers.

Olivier Legrand, gedelegeerd bestuurder bij spmt arista

Externe visie

Spmt arista moest heel wat uitdagingen overwinnen: de juiste informatiebronnen vinden, managers op het terrein aanzetten om de nieuwe middelen te gebruiken en bovenal duidelijke instructies geven, zodat ook het personeel volgt. “Dankzij Proximus staan we dicht bij de realiteit. Aangezien de digitale wereld niet onze kernactiviteit is, zou het een grote fout zijn om zonder partner te werken".

En aangezien Proximus deze tools al gebruikt, was de stap snel gezet. “Eind 2018 hebben we een ‘Think Possible Meeting’ gehouden, een strategisch werkoverleg met Proximus. Het resultaat van die audit zal als basis dienen voor onze strategie en het vijfjarenplan voor onze transformatie. In november is er een transformation assessment voorzien om een balans op te stellen ten opzichte van onze doelstellingen”, vervolgt Olivier. “Daar zullen we de volgende stappen bepalen om die doelstellingen te halen.”

Alleen maar nieuwigheden

"In januari 2020 volgt er een naamsverandering en een verhuizing naar een intelligent gebouw. We hebben een beroep gedaan op domoticaspecialisten om onze behoeften te vervullen”, legt Olivier uit. “Het doel bestond erin om de hoogtechnologische medische praktijken van morgen te creëren. Daarbij moeten zoveel mogelijk administratieve aspecten van het werk gedigitaliseerd worden om meer tijd over te laten voor de interactie met de professionals op het gebied van welzijn op het werk.”

Betrokkenheid

Door de decentralisering van hun kantoren steunt de betrokkenheid van de werknemers in dit digitale avontuur vooral op de tussenkomst van ambassadeurs, mensen op het terrein die informatie over de tools doorgeven aan hun collega’s. “Bij ons blijft de mens de enige beoordelaar van het nut en de meerwaarde van technologische ondersteuning”, besluit hij. “Er lopen meerdere projecten maar we streven ernaar om onze doelstellingen tegen 2022-2023 volledig te behalen.”

Olivier Legrand is licentiaat economische wetenschappen aan de ULB. Sinds 2000 is hij actief bij spmt arista, eerst als salesmanager en commercieel en strategisch directeur en sinds 2018 als gedelegeerd bestuurder.

Spmt arista staat in de top drie van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en domineert de Franstalige markt in België. Met 500 medewerkers verzekert de onderneming de medische opvolging van meer dan 500.000 werknemers in 25.000 ondernemingen uit alle sectoren.

Think Possible Meeting, wat is het?

Een inspirerende en confronterende managementworkshop over de vier pijlers van digitale transformatie en het nut van een transformatieplan. 4 pijlers:

  1. Klanten
  2. Medewerkers
  3. Producten
  4. Processen

Surf naar de website voor meer informatie over Think Possible.

Surf naar Think Possible

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One