Een verbonden patiënt wordt dé schakel van zijn gezondheid

Gepubliceerd op 22/09/2020 in Inspireren

Een verbonden patiënt wordt dé schakel van zijn gezondheid

Ons zorgstelsel is voorbijgestreefd, dat is de diagnose van professor Philippe Coucke (CHU van Luik). Om het te moderniseren, moet er een strakkere organisatie en meer menselijke begeleiding komen en moet men inzetten op nieuwe technologieën.

U beweert dat het huidige model van de gezondheidszorgsector voorbijgestreefd is en dat het ecosysteem ervan moet worden vervangen?

Professor Philippe Coucke, hoofd van de dienst radiotherapie aan het CHU van Luik: “Ja, we moeten de ogen openen voor de cijfers die werden bevestigd door de WHO en de OESO: 50 % van de medische handelingen is nutteloos en zelfs gevaarlijk. Een situatie die ontstaat door winstbejag dat ten koste gaat van de kwaliteit.”

“Vervolgens zorgt een gebrek aan efficiëntie ervoor dat 42% van de nationale begroting die wordt uitgetrokken voor de zorg in de vuilnisbak belandt: een bedroevende administratieve organisatie, een slechte interactie tussen de artsen en een ondoelmatig gebruik van de middelen leiden ons naar deze vaststelling. Ten slotte wordt er 1 keer op 20 een foute diagnose gesteld. Wij hebben een overvloedige en relevantere gegevensstroom nodig om de lat op alle niveaus hoger te leggen.”

Hebben wij vanuit technisch oogpunt alles in de hand om de gezondheidszorgsector sneller te laten evolueren?

Professor Ph. Coucke: “Ons gezondheidszorgstelsel staat er. Het is niet efficiënt, maar we kunnen niet van de ene dag op de andere de stekker eruit trekken en een nieuw systeem activeren. We moeten rekening houden met beperkingen op politiek, financieel en HR-vlak. Toch moeten we dringend actie ondernemen en deze diepgaande transformatie laten begeleiden door de nieuwe technologieën.”

“De actualiteit van de COVID-19-crisis leert ons dat wij in staat zijn het tempo op te drijven. Het bewijs is geleverd dat beheer op afstand in bepaalde gevallen mogelijk, noodzakelijk en zelfs gunstig is. Dat geldt nog meer voor chronische patiënten: een groot deel onder hen kan het met veel minder bezoeken doen. Het is perfect mogelijk hen vanop afstand te monitoren en te behandelen.”

Zal de patiënt een met internet verbonden object worden, en de artsen ook?

Professor Ph. Coucke: “Een verbonden patiënt is een patiënt die intelligent genoeg is om zijn behandeling te begrijpen, zijn omgeving aan te passen en die een actor wordt van zijn gezondheid. Laat ons niet vergeten dat onze sector financieel niet rendabel is en dat het personeelstekort toeneemt. Wij hebben geen andere keuze dan de patiënten te responsabiliseren. Wat wij zijn, inclusief onze ziektes, wordt voor 20% bepaald door onze genen. De rest wordt verklaard door de invloed van de omgeving.”

“En de paradox vandaag is dat wij, in een hyperverbonden wereld, nood hebben aan sociale contacten en empathie. Ja, al te veel actoren van de gezondheidszorgsector kijken alleen maar naar de hoeveelheid handelingen en niet naar de kwaliteit. Door een groot gedeelte van de handelingen te automatiseren komt er kostbare tijd vrij en kan men zich concentreren op de ‘core business’: de menselijke begeleiding. Een heuse ommekeer ten opzichte van de huidige medische benadering.”

Een ‘verbonden’ patiënt produceert ongeveer 1 miljoen gegevens per uur. Wat levert die massa gegevens u op?

Professor Ph. Coucke: “Gegevensverzameling is de heilige graal van alle activiteitensectoren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat voor de gezondheidszorg anders is. De echte vraag is: wat gaan we met die gegevens doen? Het is noodzakelijk dat ze worden omgezet in nuttige informatie. De uitdaging blijft het gebrek aan interoperabiliteit tussen verschillende gegevensbronnen en de hoeveelheid ervan. En de menselijke geest kan slechts een beperkt aantal variabele gegevens verwerken. Het is precies daarom dat we de verwerking van de gegevens maximaal moeten kunnen automatiseren.”

“Ik vat de situatie samen in drie etappes: de verbinding tot stand brengen, een overvloedige stroom creëren en gebruik maken van artificiële intelligentie om ons te helpen de gegevens om te zetten in nuttige informatie.”

50% van de medische handelingen is nutteloos en zelfs gevaarlijk. Een situatie die ontstaat door winstbejag.

Professor Philippe Coucke, hoofd van de dienst radiotherapie aan het CHU van Luik

author

Hoe valt de vraag naar een overvloedige stroom van gegevens te rijmen met het aspect geheimhouding?

Professor Ph. Coucke: “Ik kan alleen maar herhalen dat wij big data nodig hebben om ons gezondheidszorgstelsel te transformeren. Dat mogen we niet verwarren met een publicatie van de gegevens in het openbaar. Nemen we bijvoorbeeld de Scandinavische landen, waar het - weldoordacht - delen van medische gegevens voor de hele bevolking een vanzelfsprekendheid is. Alles begint uiteraard bij een hoge mate van vertrouwen in de eigen overheid.”

“Wat er ook van zij, ik geloof dat wij, tijdens de crisis die wij momenteel meemaken, in de pijn het bewijs hebben gevonden dat we nodig hadden: het typische voorbeeld is overheden die proberen geolokalisatiegegevens te verzamelen om besmette personen te volgen. Laten we er verder geen doekjes om winden: u bent, louter door uw smartphone te gebruiken of verbinding te maken met internet, reeds traceerbaar.”

Wie zijn de beste leerlingen van Europa?

Professor Ph. Coucke: “Estland, zonder aarzelen. Na hun onafhankelijkheid van de voormalige Sovjet-Unie hebben ze hun gezondheidszorgstelsel volledig geherstructureerd. Maar er is ook Groot-Brittannië, waar er door de crisissituatie beslissingen zijn genomen die de transformatie van het land versnelt. Deze landen hebben begrepen dat ze grote budgetten moeten vrijmaken om dat waar te maken. De integratie van AI in de beeldvorming is zeer doorgedreven en bijvoorbeeld hun cultuur van het IoT is goed verankerd.”

“Wij van onze kant kunnen de discussies hervatten zodra er een regering is gevormd. Vast staat dat er een tijd vóór en een tijd na het coronavirus is. Nog maar enkele weken geleden waren bijvoorbeeld de mogelijkheden om overleg te plegen via een videovergadering bijna ondenkbaar. Deze crisis moet ons doen nadenken over onze werking, over de infrastructuren die nodig zijn om dit nieuwe ecosysteem te doen werken, over de financieringen van deze nieuwe zorgen en over de gezondheidszorgcultuur in het algemeen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat gezondheidscrisissen een transformatie teweegbrengen en een hele maatschappij aan het denken zetten.”

Professor Philippe Coucke is hoofd van de dienst radiotherapie aan de CHU van Luik, staat bekend om zijn standpunt over de noodzakelijke transformatie van ons gezondheidszorgstelsel. Zijn conferenties weerspiegelen zijn passie voor de nieuwe technologieën en de e-health. Hij is ook auteur van het boek ‘La médecine du futur, ces technologies qui nous sauvent déjà’.

Bekijk onze oplossingen voor een modern gezondheidssector

Tools voor de zorgsector

Meer lezen over e-health?

Download het e-bookNieuw venster

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One