Expert aan het woord: Pascal Poty

Gepubliceerd op 04/11/2015 in Inspireren

Expert aan het woord: Pascal Poty

Agence du Numérique begeleidt de digitale transformatie van de Waalse regio. “Het agentschap werkt mee aan de opkomst van een nieuwe datacultuur”, zegt Pascal Poty, “ondersteund door een nieuw digitaal platform: Digital Wallonia.”

“De roots van Agence du Numérique (AdN) liggen bij Agence Wallonne des Télécommunications. De nieuwe naam heeft alles te maken met onze nieuwe missies. We observeren het gebruik van digitale technologie bij gezinnen en bedrijven, we sporen het ontstaan op van nieuwe technologieën, we geven daar advies over aan de overheid en begeleiden de digitale transformatie van bedrijven. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk beschikbare data – afkomstig van diverse overheden en organisaties – te combineren en te verrijken, om er een scorebord van de intelligentie van dit grondgebied mee te produceren.”

Lab voor digitale diensten
“De ultieme doelstelling is om al die gegevens te laten convergeren in een specifiek digitaal platform: Digital Wallonia. We brengen met onze partners informatie samen uit de verschillende digitale ecosystemen van Wallonië en ontsluiten die via het platform. Digital Wallonia zal ook uitgroeien tot de merknaam ten dienste van de digitale sector. En alle diensten zijn te raadplegen via deze toegangsdeur. Digital Wallonia is vooral een platform gekenmerkt door open governance. Zo willen we uitgroeien tot een laboratorium voor digitale diensten waar de instelling zich wegcijfert ten voordele van een open platform. Het gaat om een echte paradigm shift.”

Open data, open innovatie
“Met Digital Wallonia willen we een echte datacultuur installeren. De digitale revolutie ligt eigenlijk al achter ons, we zijn nu in het tijdperk van de data aanbeland. Die datacultuur moet onder meer de verdere digitale transformatie van de Waalse administratie versnellen. Daarom identificeren we waar data zich bevinden, met de bedoeling ze daarna open te stellen voor iedereen, om ze te kunnen gebruiken en hergebruiken. We willen open innovatie bevorderen. Die hangt nauw samen met die datacultuur. Hoe de administratie dat kan oppikken? Onder meer via datalabs die bij de administratie ondersteuning bieden aan start-ups die actief zijn rond datatoepassingen. Agence du Numérique zorgt in dat verband voor de nodige begeleiding.”

Sleutelrol voor API
“Praten we over data, dan denken we aan problemen met verschillende formaten, gestructureerde en ongestructureerde data, enzovoort. Net daarom wil Digital Wallonia in de eerste plaats heel open zijn. Voor de API (Application Programming Interface) is een sleutelrol weggelegd. API’s maken het mogelijk data te delen en uit te wisselen. Tegelijk blijven we alert voor nieuwe ontwikkelingen en delen we de recentste evoluties met overheidsdiensten en organisaties om data op innovatieve manieren in te zetten ten dienste van het openbaar nut. Denk maar aan nieuwe kansen om de regio’s te valoriseren (smart cities, e-toerisme, enz.) via het verzamelen en exploiteren van mobiele data. Het is altijd inspirerend om vast te stellen hoe lokale en regionale overheidsdiensten kunnen leren van elkaars ervaringen om nog meer te innoveren. Het is in die logica van uitwisseling dat het M-Forum georganiseerd wordt. Dat is een gezamenlijk initiatief van het AdN en Proximus waarvan de volgende editie op 9 december 2015 in het teken zal staan van big data en mobiele toepassingen.”

 

Pascal Poty is verantwoordelijk voor de afdeling nieuwe technologie van het Agence du Numérique. Het Waalse agentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht, filiaal van het Agence pour l’Entreprise et l’Innovation.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One