Open Data: een ambitieuze federale strategie

Gepubliceerd op 07/09/2015 in Klantenverhalen

Open Data: een ambitieuze federale strategie

De federale ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een ambitieuze federale open-datastrategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel. Een belangrijke stap op weg naar een slanke, efficiënte en moderne overheid.

Het openstellen van de overheidsdata gebeurt volgens de logica dat overheidsdata geen eigendom zijn van de overheid, wel van de samenleving. Door volop de kaart te trekken van open data wordt innovatie gestimuleerd en het digitaal ecosysteem van België versterkt. Hoe verloopt dit concreet? 

Openheid is de regel

Alle gegevens die door overheden worden verzameld in het kader van hun taken, zijn voortaan vrij beschikbaar en herbruikbaar. Enkel bij uitzondering, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen, is dat niet het geval. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat app-ontwikkelaars veel vlotter toegang hebben tot overheidsdata, zoals de dienstregeling van de NMBS. Overheden zullen die data gratis ter beschikking stellen.

Economisch potentieel

Open data vormen een enorm economisch potentieel. Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie, berekende dat het openstellen van overheidsdata een mogelijke nettowinst oplevert van zo’n 900 miljoen euro. Aan de hand van een 15-tal krachtlijnen moet dat economisch potentieel ten volle worden benut, onder meer via gratis hergebruik zonder bronvermelding, technische formaten die hergebruik makkelijk maken, proactieve terbeschikkingstelling tegen 2020 en één unieke federale dataportaal.

Bescherming van de privacy

Uiteraard is de bescherming van de privacy essentieel. Overheidsdocumenten die persoonsgegevens bevatten, komen niet in aanmerking komen voor open data, tenzij ze volledig anoniem gemaakt zijn. Bovendien zijn maatregelen voorzien om de privacy maximaal te waarborgen.

Smart city Brussel deelt data online

In de stad Brussel worden bovengenoemde principes reeds toegepast. Via de website open-data.brussel.be zet de hoofdstad sinds vorig jaar al haar openbare gegevens online. Bewoners kunnen er bijvoorbeeld zoeken naar kinderdagverblijven, maar ook zelf nieuwe toepassingen bedenken (lees: hun stad slimmer maken).

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team