Het Nieuwe Werken: trend of noodzaak?

Gepubliceerd op 25/04/2016 in Inspireren

Het Nieuwe Werken: trend of noodzaak?

In veel grote bedrijven is het Nieuwe Werken niet langer een trend, maar een vast gegeven. Bij kmo’s heeft deze nieuwe aanpak nog geen vaste voet aan de grond gevonden. De kostenbesparingen zijn nochtans aanzienlijk als men het volledige plaatje bekijkt.

Hoewel iedereen er de mond vol van lijkt te hebben, bestaat er geen concrete definitie van het Nieuwe Werken. De aanpak is immers verschillend voor elk bedrijf. Algemeen kunnen we het omschrijven als een zoektocht naar een evenwicht tussen voordelen voor de medewerkers enerzijds, en een verbetering van de productiviteit en de kostenbesparing van het bedrijf anderzijds. Hoe die balans wordt bereikt, vult ieder bedrijf – en vaak zelfs iedere medewerker – zelf in. 

Een kind van de crisis

Sinds 2008 heeft West-Europa te kampen met een niet aflatende, sluimerende crisis. In die context zijn bedrijven beginnen zoeken naar innovatie en kostenbesparingen om hun rekeningen in balans te krijgen. Men moest hierbij ook op zoek naar een nieuw model om meer rendement te halen uit het menselijk kapitaal. Veel bedrijven vonden dat rendement in het Nieuwe Werken.
De verschillende vormen van het Nieuwe Werken zorgen immers niet alleen voor een rechtstreekse kostenbesparing voor de werkgever, maar maken de werkomstandigheden voor de werknemer ook makkelijker. Daardoor zal de werknemer niet alleen efficiënter werken, maar zal zijn tevredenheid ook stijgen. Het blijft wel belangrijk om goede afspraken te maken. U organiseert hiervoor best wat inleidende workshops.

Meer dan thuiswerken alleen

Sommige organisaties denken dat het Nieuwe Werken gelijkgesteld is met thuiswerken. Dankzij de huidige technologie (de cloud, mobiele toestellen …) is thuiswerken dan ook een van de makkelijkst in te voeren maatregelen. De kostenbesparing door thuiswerken is evident: er is een minder grote kantoorruimte nodig en ook de kosten voor elektriciteit, verwarming … dalen. Wanneer niet alle werknemers permanent op kantoor zijn kunt u overschakelen naar flexdesks. Richt dan wel voldoende kleinschalige vergaderlokalen in en denk aan ruimtes waar mensen in stilte kunnen werken. 
Maar al snel kwam het besef dat sommige medewerkers, zoals bijvoorbeeld receptionisten, onmogelijk van thuis uit kunnen werken. Een voorkeursbehandeling tussen medewerkers zou het Nieuwe Werken net contraproductief maken. Daarom ontstond het zogenaamde ‘menu’.

Voordelen à la carte

Tegenwoordig neemt het Nieuwe Werken eerder de vorm aan van een door de werkgever samengesteld menu met voordelen, waaruit de werknemer zelf kan kiezen. Een vaak gekozen voordeel is bijvoorbeeld het persoonlijk mobiliteitsplan (een abonnement op het openbaar vervoer in combinatie of in plaats van een bedrijfswagen). Ook mobiele toestellen en de bijhorende abonnementen leveren een onmiskenbaar voordeel op voor zowel werkgever als werknemer, zeker vanuit fiscaal oogpunt. Een andere mogelijkheid is gebruikmaken van ‘BYOD’ (Bring your own Device): uw werknemers brengen hun eigen toestel mee naar het werk. U voorziet dan een tussenkomst in de aankoop- of abonnementskosten. 

Blik op de horizon

Ook vandaag, nu we eindelijk weer lijken omhoog te klauteren uit de diepe kloof die de crisis heeft geslagen, heeft het Nieuwe Werken meer dan ooit zijn nut. De zogenaamde ‘War for Talent’ doemt immers razendsnel op aan de horizon. Tegen 2020 zullen door de vergrijzing voor elke tien werknemers die de markt verlaten, er slechts zeven weer op de markt verschijnen. Er zal dus een reëel personeelstekort ontstaan. Bovendien hebben tal van werknemers het in de afgelopen crisisjaren niet aangedurfd om van werkgever te veranderen. Eens de storm is gaan liggen, zullen al deze werknemers mogelijks op zoek gaan naar een baan met betere voorwaarden. Organisaties die op dat ogenblik nog niet meedoen met het Nieuwe Werken, zullen dus moeten opletten om hun beste mensen niet te verliezen. Een positieve uitstraling als werkgever is immers een belangrijke vereiste op de arbeidsmarkt. Het Nieuwe Werken kan hier in belangrijke mate toe bijdragen. 

CTA

Meer info?  
Surf dan naar www.nwowcommunity.be

Perspectief

Magazine en online blog voor bedrijfsleiders van kmo’s vol nieuwe inzichten voor een frisse blik op hun onderneming.

Doorblader, lees, het laatste magazine!

Andere artikels van Perspectief