×
×

Netwerk en applicaties zonder geheimen

Gepubliceerd op 17/06/2013 in Klantenverhalen

Netwerk en applicaties zonder geheimen

GIAL is de ICT-dienstenleverancier van de Stad Brussel. Het bedrijf gebruikt Visual TruView van Fluke Networks voor de monitoring van problemen met netwerk- en applicatieperformantie. De oplossing biedt het team van GIAL zo goed als meteen zicht op de oorzaak van een performantieprobleem.

cluedo_belgacom_ict_news_160x230

Eindgebruikers rekenen op ICT die altijd even vlot werkt. Maar wat als het netwerk traag aanvoelt of een applicatie een tijdlang niet beschikbaar is? Met Visual TruView is GIAL nooit meer dan een paar klikken verwijderd van de oorzaak van een performantieprobleem.

GIAL is de ICT-dienstenleverancier van de Stad Brussel. Doorheen de jaren kwamen daar meer klanten bij: openbare diensten van andere steden en gemeenten, ziekenhuizen, bibliotheken, enzovoort. Alles samen is GIAL verantwoordelijk voor het beheer van 290 servers (waarvan 190 virtuele), 5.800 desktops, 350 LAN-switches en 150 draadloze access points, verspreid over 230 sites. Op die infrastructuur ondersteunt GIAL bedrijfskritische toepassingen voor onder meer financiën, human resources en publieke diensten. Typerend voor de aanpak van GIAL is het hoge niveau van de geboden netwerk- en applicatieperformantie en de snelheid waarmee het bedrijf ingrijpt wanneer er zich ergens een probleem voordoet. Om die dienstverlening verder te verbeteren, wilde GIAL meer inzicht verwerven in de performantie van het netwerk en de impact van de applicaties. Dat laatste aspect moest GIAL toelaten de uitrol van nieuwe applicaties – onder meer via een realistische capaciteitsplanning – beter te omkaderen.

Gebrek aan informatie

“Om performantie te kunnen garanderen, moet je zicht hebben op wat er gebeurt”, zegt Kris Vanbiervliet, teamleader Telecom & Security bij GIAL. “Uiteraard laten de eindgebruikers ons weten wanneer er een probleem is met het netwerk of met een applicatie. Maar zonder zicht op het dataverkeer dat over het netwerk verloopt, is het heel moeilijk om de oorzaak van een probleem te achterhalen.” Bovendien kon GIAL daarbij ook niet steunen op data over de performantie uit het verleden. Uitvissen of een klacht te wijten is aan het netwerk, een server of een applicatie, bleek dan ook vaak een tijdrovend en frustrerend proces. “Een eindgebruiker kan aangeven dat het netwerk traag is”, legt Kris Vanbiervliet uit. “Maar wanneer je geen zicht hebt op de echte performantie – niet in real time, maar ook niet via een historiek – dan is het vaak heel moeilijk om te weten waar je de oorzaak van die vertraging moet zoeken.”

Passende maatregelen

GIAL klopte met het vraagstuk aan bij Belgacom. Het bedrijf stelde voor om Visual TruView in gebruik te nemen. Het gaat om een appliance van Fluke Networks die instaat voor de monitoring van problemen met netwerk- en applicatieperformantie. De oplossing noteert het gedrag van netwerk en applicaties en brengt daar verslag over uit. Dat biedt het team van GIAL zo goed als meteen zicht op de oorzaak van een performantieprobleem. Meer nog, wanneer Visual TruView over een mogelijke verstoring in de dienstverlening rapporteert, kan het team proactief de nodige maatregelen nemen. Tegelijk biedt de oplossing GIAL inzicht in de impact van wijzigingen in de ICT-omgeving, zoals de uitrol van nieuwe applicaties. “Vroeger waren we aangewezen op trial and error”, aldus Kris Vanbiervliet. “Dat leverde niet altijd meteen de beste resultaten op.” Vandaag kan GIAL de impact van een nieuwe applicatie op het netwerk testen, en daar meteen de juiste conclusies aan koppelen. “We hebben de capaciteitsplanning van het netwerk sterk verbeterd. De cijfers over het netwerkgebruik laten ons toe om snel en juist te beslissen of een upgrade van het netwerk nodig is.”

Company profile

GIAL levert informaticadiensten aan de Stad Brussel en andere steden en gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen en paragemeentelijke vzw’s.

Business benefits
  • Continue monitoring van de performantie
  • Snelle detectering en oplossing van performantieproblemen
  • Inzicht in de impact van nieuwe applicaties op het netwerk
  • Efficiëntere planning van de netwerkcapaciteit

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Blog topics

 

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!