Flexibiliteit op de werkvloer in de creative economy

Gepubliceerd op 29/10/2018 in Inspireren

Flexibiliteit op de werkvloer in de creative economy

De creatieve economie en de toename van automatisering gaan gepaard met meer flexibiliteit en projectmatig werk. Hoe dient de bedrijfsleider hier mee om te gaan?

Ik hoor niet bij de doemdenkers die zeggen dat veel jobs zullen verdwijnen”, aldus Steven Van Hoorebeke, CEO bij SD Worx Group. “Niet de laag- en hooggeschoolde jobs zijn het meest bedreigd, wel de jobs ergens tussenin. We hebben in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk projecten lopen met Robotic Process Automation (RPA).

Slimme computersoftware neemt een aantal saaie, repetitieve taken over. Het wil niet zeggen dat de mensen die die taken tot voor kort uitvoerden nu niet meer nodig zijn, wel dat zij meer tijd krijgen voor andere taken. Onze payrollconsulenten, bijvoorbeeld, krijgen steeds meer een adviserende rol.”

Zelfsturende projectteams

Welk type jobs zal volgens u de bovenhand krijgen?
Steven Van Hoorebeke: “Jobs waarmee je het verschil maakt. Daarbij zijn creativiteit, proactief en kritisch denken, samenwerking en verkoopinzicht belangrijk. Voor een grote retailer, bijvoorbeeld, maken we een driejarenplan om de vaste en tijdelijke aanwervingen te voorspellen. Daardoor kunnen de magazijnmanagers straks nauwkeuriger werken en realiseert het bedrijf een belangrijke kostenbesparing.”

Naar aanleiding van uw nominatie als Manager van het Jaar zei u in Trends dat mensen niet meer volgens het traditionele patroon willen werken. Wat bedoelt u daar mee?
Steven: “Er zijn verschillende vormen van het nieuwe werken. Het gaat om tijds- en plaatsonafhankelijk werken, maar ook om werken op projectbasis, met een grote autonomie. Wij propageren dat ‘nieuwe werken’ al lang. Onze medewerkers mogen thuis of op verschillende kantoorlocaties werken, maar dat is niet verplicht.

Daarnaast krijgen de verschillende kantoren veel autonomie en werken de mensen er in zelfsturende projectteams. Zo zijn er kantoren waar iedereen deeltijds werkt, maar ze hebben zelf bepaald dat ze op dinsdagmiddag allemaal naar kantoor komen.”

Kunt u zo nog een paar voorbeelden geven?
Steven: “Ik denk onder meer aan de thuisverpleging, waar er een paar succesvolle experimenten lopen met zelfsturende teams. Ook Niko, de producent van lichtschakelaars, werkt met zelfsturende teams. Het is een principe dat in veel sectoren toepasbaar is.”

Nood aan flexibiliteit

Nederland is al een tijdje bezig met de implementatie van projectmatig werk. Hoe staat ons land ervoor? Zijn we daar klaar voor?
Steven:“We kunnen er niet omheen dat we in België nood hebben aan veel meer flexibiliteit. Onze arbeidsreglementering is veel strakker dan die in Nederland. In België ben je bediende of zelfstandige, er zijn geen tussenvormen.

In Nederland is de flexibiliteit groter, bijvoorbeeld via het statuut van zelfstandige zonder personeel. In Europa behoort België tot de landen met een strakker kader. Die vragen rond flexibiliteit behoren tot het actieterrein van de Nationale Arbeidsraad. Ik hoop dat ze oog heeft voor de globale bewegingen op dat gebied.”

In België ben je bediende of zelfstandige, er zijn geen tussenvormen. In Nederland zijn er meer opties.

Steven Van Hoorebeke, CEO bij SD Worx Group.

author

Welke invloed heeft nieuwe technologie op het vlak van rekrutering?
Steven: “Ik geloof in de combinatie van mens en technologie. Theoretisch gezien kunnen we het hele proces – van rekrutering tot contract – al automatiseren. Ik denk echter niet dat het handig is om dat ook volledig te doen. Je kunt wel bepaalde facetten automatiseren, bijvoorbeeld het screenen van cv’s of de analyse van een video-interview via artificiële intelligentie.”

Een nieuw kader

Medewerkers coachen die meer en meer freelance werken verloopt een stuk moeilijker dan bij vast personeel. Hoe pakken bedrijfsleiders dat best aan?
Steven: “Managers moeten met flexibiliteit kunnen omgaan. Dat is de grootste uitdaging. Ze moeten durven loslaten. Ze kunnen niet langer controleren wat iedereen aan het doen is. Het gaat om de resultaten die medewerkers leveren. Hoe ze werken is eigenlijk niet meer zo relevant.”

Hoe kunnen bedrijven een overkoepelende cultuur en samenhorigheid creëren met een personeelsbestand dat misschien grotendeels uit freelancers zal bestaan?
Steven: “We moeten veel breder denken. Het gaat om meer dan alleen die freelancers. Het gaat er ook om de verschillende generaties op de werkvloer gestroomlijnd te laten samenwerken. De noden van een twintiger, een veertiger of een zestiger zijn verschillend. Het is belangrijk om op een goede manier met die verschillende noden om te gaan, bijvoorbeeld door ook in het salarispakket voldoende flexibiliteit in te bouwen.”

McKinsey en andere adviesbureaus zijn het erover eens dat creativiteit en verbeelding een bepalende rol zullen spelen bij de economische waardecreatie van de toekomst. Maar hoe moeten we dat creatief werken verlonen?
Steven: “Ik geloof in het creëren van een kader waarin het bedrijf creativiteit stimuleert. Natuurlijk is het loon belangrijk, maar waardering en zelfontplooiing zijn dat ook. Daarom hebben we bij SD Worx een innovation lab, waar medewerkers ideeën kunnen lanceren.

Een zelfsturend team bekijkt ieder initiatief en wijst er een budget aan toe. Pas wanneer het initiatief klaar is om in productie te gaan, wordt ook de directie erbij betrokken. Die aanpak leidt tot enthousiasme en fierheid bij de medewerkers.”

Internationale ervaring opdoen

De verwachtingen van de medewerkers liggen anders dan pakweg tien jaar geleden, onder meer rond projectwerk en thuiswerk. Hoe gaat u daar binnen SD Worx zelf mee om?
Steven: “Naast het plaats- en tijdsonafhankelijk werken én de inzet van zelfsturende projectteams, zijn we begonnen met een initiatief om mensen ervaring te laten opdoen bij onze vestigingen in verschillende landen. Ik ben daar een groot voorstander van.

Het is verrijkend om zo andere culturen te leren kennen en dus zijn er af en toe uitwisselingen. Wanneer we een belangrijk evenement organiseren, bijvoorbeeld, dan gebeurt dat met een team dat bestaat uit medewerkers van het hoofdkantoor en van de kantoren uit andere landen.”

Wanneer automatisering straks de repetitieve jobs zonder menselijke meerwaarde overneemt, zal het belang van business outsourcing alleen maar toenemen. Hoe speelt een bedrijf als SD Worx daarop in?
Steven: “Bedrijven laten gespecialiseerde taken steeds meer over aan hun HR-partner. We hebben onder meer een divisie die de volledige salarisberekening kan overnemen, we helpen bedrijven om zich om te vormen naar het nieuwe werken, we helpen bij hun loonbeleid of voeren data-analyses uit, zodat de HRdirecteur een strategischer beleid kan voeren. Bedrijven besteden die jobs uit om zich meer toe te leggen op hun kernactiviteiten.”

Alle jobs veranderen, dat weet ook Jan van Acoleyen. Lees zijn visie hier.

Alle jobs veranderen

Steven Van Hoorebeke is CEO bij SD Worx Group sinds 2013.

Ontdek alles over creative economie in het nieuwste Proximus One magazine.

Proximus One Magazine

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One