×
×

Monitoring verhoogt bedrijfszekerheid en productiviteit

Gepubliceerd op 26/05/2014 in Klantenverhalen

Monitoring verhoogt bedrijfszekerheid en productiviteit

Proactief en reactief

140526_FODVVVL

Waarom werkt een applicatie niet zoals het hoort? Door een fout in de software? Een kink in het netwerk of een probleem bij een gekoppeld systeem? De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) gebruikt de monitoringsoftware Visual TruView om de oorzaak van een ondermaats presterende applicatie op te sporen en meteen op te lossen.

 

De FOD VVVL bouwt aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu. In dat kader ontwikkelt de stafdienst ICT applicaties voor de diverse diensten van de FOD. “Ik denk onder andere aan de applicatie die instaat voor het beheer van het absenteïsme bij de medewerkers van de federale overheid”, zegt Lieve Deschoolmeester, manager ICT-Operations & Infrastructuur bij de FOD VVVL. “Het is een applicatie die van belang is voor het beleid en ze bedient de volledige federale overheid alsook de controleartsen.” Het is maar één voorbeeld van een toepassing die een directe link heeft met de business van de FOD. Bovendien gaat het vaak om applicaties die gebruik maken van andere gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die niet onder het beheer vallen van de FOD VVVL.

“Wanneer een gebruiker merkt dat een applicatie niet naar behoren werkt, dan klopt hij of zij daarvoor aan bij de service desk”, zegt Nico Verlinden, attaché Networking & Communication bij de FOD VVVL. “Alleen ontbrak het ons vroeger aan een tool om de oorzaak van het probleem te achterhalen. We konden de vastgestelde latency niet echt meten en we hadden al helemaal geen zicht op de prestaties van de diverse netwerkcomponenten.” Het opzoeken van de oorzaak van een probleem en het uitwerken van een oplossing vormden dan ook vaak een arbeidsintensief en tijdrovend proces. Bij het aanbieden van een applicatie zijn er nu eenmaal veel verschillende elementen die op elkaar inspelen en van elkaar afhangen: hardware en software, ontwikkeling en infrastructuur, enzovoort. Dat maakte het voor de FOD niet bepaald makkelijk om snel tot de oorzaak van een probleem door te dringen.

 

 

De FOD VVVL ging op zoek naar een tool die een antwoord zou kunnen bieden. Na een selectie van het marktaanbod viel de keuze op Visual TruView van leverancier Fluke Networks, met Belgacom als implementatiepartner. Visual TruView is een appliance voor de monitoring van applicatie- en netwerkprestaties, en laat toe snel aan troubleshooting te doen. “Wanneer een gebruiker meldt dat een applicatie te lijden heeft onder lange responstijden, dan kan Visual TruView daar in bepaalde gevallen meteen de oorzaak van blootleggen”, zegt Lieve Deschoolmeester. “De appliance biedt een visuele voorstelling van het prestatieniveau van alle betrokken netwerkcomponenten. Het laat ons toe snel in te grijpen en waar nodig ook preventief maatregelen te nemen.” Dat zorgt er dan weer voor dat de FOD het aantal oproepen naar de service desk drastisch wist te verlagen. Dankzij de nauwgezette performantiemonitoring verhoogt de FOD de bedrijfszekerheid van de applicaties, wat uiteraard ook bijdraagt aan de productiviteit van de medewerkers.

 

Company profile

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu telt 1.350 medewerkers. De FOD VVVL is gevestigd in Brussel, maar beschikt ook over 13 regionale kantoren.

 

Business benefits
  • Monitoring van de performantie van applicaties en netwerk
  • Snelle detectie van lange responstijden en andere performantieproblemen
  • Overzicht over de prestaties van applicaties en netwerk, met mogelijkheid tot preventieve maatregelen
  • Minder oproepen voor de service desk, die zich beter kan richten op de oplossing van problemen
  • Gebruiksvriendelijk dankzij eenvoudige user interface

 

Meer info?

Kijk voor meer informatie over Application Performance op de Belgacom website, of contacteer uw Account Manager.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Blog topics

 

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!