Expert aan het woord: Luc Derie

Gepubliceerd op 15/09/2016 in Inspireren

Expert aan het woord: Luc Derie

Met de geconnecteerde metro kan vervoersmaatschappij MIVB tijdens de spits meer reizigers bedienen en de wachttijden inkorten. Een nieuwe technologie voor veiligheidssignalisatie moet deze doelstelling mogelijk maken.

In 1976 nam Brussel zijn eerste metrolijn in gebruik. De manier waarop we het metronet runnen is nog altijd deels gebaseerd op de technologie uit die periode. Die werkwijze begrenst de capaciteit van het net, terwijl de behoeften almaar blijven stijgen. Tijdens de spitsuren is het netwerk vandaag grotendeels gesatureerd. Dit betekent dat de reiziger op die momenten niet kan instappen in de eerste trein die het station aandoet, maar dat hij moet wachten op de volgende trein.

Onze uitdaging bestaat erin de capaciteit van de metro op te drijven, binnen de context van het bestaande metronet. Iedere metrolijn is opgedeeld in vaste zones, de zogenaamde ‘fixed blocks’. Die zones zorgen voor een veilige afstand tussen twee treinen. Bevindt er zich een trein in een zone, dan krijgen de treinen die volgen automatisch rood licht. Om de capaciteit te verhogen zou je in principe de ‘fixed blocks’ kleiner kunnen maken, waardoor de treinen dichter achter elkaar kunnen rijden. Maar om het veilig te houden, zouden de treinen dan ook trager moeten rijden. Daardoor zouden we een belangrijk voordeel van de metro verliezen: de snelheid van de verbinding.

Dynamische regeling

Een nieuwe technologie voor veiligheidssignalisatie – gebaseerd op het principe van de geconnecteerde trein – biedt een uitkomst. Deze technologie heet dan ook niet voor niets CBTC – Communication Based Train Control. De nieuwe technologie bepaalt niet alleen de veiligheidsafstand tussen twee treinen, maar ook de aan te houden snelheid van de tweede trein in functie van de locatie en de snelheid van de eerste trein. In plaats van ‘fixed blocks’ ontstaan zo ‘moving blocks’. Het punt waar de tweede trein – in functie van de veiligheid – niet voorbij mag rijden, is dynamisch gekoppeld aan de voorgaande trein. Dat punt beweegt mee met die trein en verandert in functie van de gereden snelheid en de topologie van het metronet.

Wifi en real time

Het nieuwe systeem steunt op de constante tweewegscommunicatie tussen de treinen en de infrastructuur. De voortdurende uitwisseling van data over de locatie en snelheid van de trein via wifi laat zo toe om constant de meest optimale aan te houden snelheid door te geven. Daardoor kunnen de treinen op een veilige manier dichter achter elkaar rijden, waardoor er meer capaciteit ontstaat. In een eerste stap zullen we in Brussel overstappen op een systeem dat de instructies over de aan te houden snelheid automatisch koppelt aan het tractie- en remsysteem van de trein, de trein versnelt en vertraagt aldus volledig zelfstandig en automatisch.

De bestuurder blijft aanwezig om de interactie met de reizigers te verzekeren maar ook om de deuren te openen en te sluiten, en om het vertreksein te geven – waarna het systeem opnieuw overneemt tot aan het volgende station. In zijn meest geavanceerde vorm laat deze technologie toe treinen in volle veiligheid zonder menselijke tussenkomst te exploiteren, de zogenaamde automatische metro. Een volledig automatische metro zonder bestuurder is voorzien op de uitbreiding van het bestaande metronet, met onder meer de nieuwe lijn Albert-Bordet.

Luc Derie is Program Director Modernisatie Metro bij MIVB. Met dit programma beoogt de MIVB de capaciteit van het Brusselse metronetwerk te verhogen via de invoering van een nieuwe veiligheidssignalisatiesysteem en zelfrijdende treinen. Voor hij in 2013 bij MIVB aan de slag ging, deed Luc Derie meer dan twintig jaar ervaring op bij treinenbouwer Bombardier.

Voel u vrij om onze openbaar vervoer pagina te lezen voor meer informatie

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One