Leuven leert bezoekers beter kennen met data analytics

Gepubliceerd op 17/11/2021 in Innoveren

Via data analytics heeft Leuven niet alleen een zicht op de drukte in de stad, maar ook op de herkomst van de bezoekers. Dat laat onder meer de lokale middenstand – maar ook de stad zelf – toe om heel gerichte campagnes te voeren.

Leuven leert bezoekers beter kennen met data analytics

Meten is weten. Daarom begon Leuven ruim vijftien jaar geleden met het tellen van passanten op vaste punten in de belangrijkste winkelstraten van de stad. Sinds enkele jaren biedt de evolutie van ICT-technologie en -middelen echter de mogelijkheid om een veel rijker beeld te krijgen.

“Door passanten te tellen krijg je een beeld van de drukte, maar niet veel meer dan dat”, zegt Johan Geleyns, schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven. “Dankzij data analytics van Proximus verwerven we meer inzicht. We krijgen een duidelijker druktebeeld, niet op één vast punt, maar binnen ruimere zones in de stad. Daarnaast kennen we nu ook de herkomst van de bezoekers in onze stad.”

Dynamisch dashboard

Data analytics detecteert in real time hoeveel mensen zich binnen een zone bevinden. Aan de basis liggen de mobiele telefoons op het netwerk van Proximus, die voortdurend locatie-informatie doorgeven. De analyse gebeurt op het niveau van de gsm-masten en met de anonieme en geaggregeerde data van groepen van meer dan 30 personen.

Proximus levert de informatie aan via een dynamisch dashboard. “We hebben zelf geen zicht op de brondata”, zegt Michel Warlop, projectmanager bij Stad Leuven. Privacy en databescherming zijn heel belangrijk voor de stad. “We hebben dat allemaal goed afgetoetst voor we met data analytics aan de slag gingen”, zegt schepen Geleyns.

Concreet meet de oplossing hoe lang een persoon zich binnen een bepaalde zone bevindt. Dat laat toe te bepalen of …

  • Iemand vlug een boodschap komt doen (minder dan een half uur).
  • Er uitgebreid geshopt wordt (een hele dag)
  • Iemand blijft overnachten
    “We zien ook uit welke landen de buitenlandse bezoekers komen”, legt Michel Warlop uit.
  • Belgische bezoekers zijn ingedeeld per provincie.
  • De meest gedetailleerde info – tot op het niveau van de deelgemeenten – hebben we over bezoekers uit de regio van ongeveer twintig kilometer rond Leuven.
Handelaars toetsen de informatie over de drukte in de stad af aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen onder meer toe hun personeelsbezetting te optimaliseren.

Johan Geleyns – schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

Informatie voor ondernemers en lokale handel

De beschikbaarheid van de data bezorgt de stad nieuwe inzichten. “We zijn begin 2020 gestart met het traject”, zegt Johan Geleyns. “Daardoor hebben we in de cijfers heel goed de impact van corona kunnen zien, maar ook van de herneming van de economie.” De stad wil de informatie daarom ook ter beschikking stellen van de ondernemers in Leuven. Informatie over de drukte in specifieke zones kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om op de gepaste locatie een kantoor of winkel in te planten.

Johan Geleyns: “Handelaars kunnen de informatie over de drukte in de stad aftoetsen aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen toe – bijvoorbeeld bij een volgende editie van een evenement – een betere inschatting te maken rond personeelsbezetting, benodigde voorraden, enzovoort. Dankzij de informatie over de herkomst van de bezoekers, kan de handelaar zijn reclame-inspanningen op de juiste regio’s richten.”

Met data analytics als basis zullen we onze inspanningen rond city marketing verfijnen. We kunnen nu heel gericht campagne voeren.

Johan Geleyns – schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

Gerichte city marketing

Een voorbeeld van een groot evenement was het wereldkampioenschap wielrennen dat in september Leuven aandeed. “We hebben dankzij data analytics een goed beeld van de bezoekers uit binnen- en buitenland die toen in Leuven waren”, zegt Johan Geleyns. “Met die informatie zullen we ons beleid rond city marketing verder verfijnen. We kunnen bijvoorbeeld heel gericht in specifieke landen campagne voeren voor Leuven als bestemming, of in eigen land in bepaalde regio’s Leuven promoten als shoppingstad.”

Door de combinatie te maken met andere data – bijvoorbeeld rond mobiliteit of socio-economische achtergrond – kan Leuven verder uitgroeien tot een echte smart city. “We werken aan een dashboard voor handelaars, naar het voorbeeld van steden als Antwerpen, Mechelen en Roeselare”, zegt Helena Schulpé, projectcoördinator Smart City bij Stad Leuven. “Zo’n dashboard combineert de druktemeting met informatie over klantenprofielen en bestedingsbedrag. Met data analytics beschikken we alvast over een goede basis om verder op te werken.”

Johan Geleyns is schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven.

Michel Warlop is projectmanager bij Stad Leuven.

Helena Schulpé is projectcoördinator Smart City bij Stad Leuven.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One