Primeur in België! Het distributiecentrum van Proximus krijgt "Lean & Green 3 stars" label voor zijn milieu-inspanningen

Gepubliceerd op 25/05/2022 in Sector erkenning

Voor de eerste keer in België heeft een bedrijf het prestigieuze “Lean & Green 3 stars” gekregen. Na de toekenning van het 2-sterrenlabel in 2021 bevestigt het distributiecentrum van Proximus in Courcelles hiermee zijn ambities om zijn CO2-uitstoot te blijven verminderen met als doel tegen 2030 de eerste CO2-neutrale bevoorradingsketen te worden.

Primeur in België! Het distributiecentrum van Proximus krijgt "Lean & Green 3 stars" label voor zijn milieu-inspanningen

Lean & Green programma

Het Lean & Green programma, dat het licht zag in Nederland, wordt sinds 2014 geleid en geïmplementeerd door Logistics in Wallonia. Het is een CO2-reductieprogramma met focus op de bevoorradingsketen, meer bepaald op alle activiteiten die gelinkt zijn aan transport en logistiek.

Bedrijven die aan het programma deelnemen stellen een actieplan op, volgens de vooropgestelde methodologie, dat minstens 50% van de emissies in verband met vervoer en logistiek moet bestrijken. Vervolgens kiezen zij een referentie-eenheid die hen in staat stelt de CO2-uitstoot op aangepaste wijze te berekenen, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie en de groei van hun activiteiten. Alle resultaten worden geëvalueerd door een externe auditeur.

Op Europees niveau nemen 549 ondernemingen in Europa deel aan het Lean & Green programma in de logistiek. Slechts 24 ondernemingen, waaronder Proximus, behaalden de 3 sterren. Proximus is bovendien het enige Belgische bedrijf met de hoogste onderscheiding.

Resultaten

In lijn met het bestaande kader van acties rond duurzaamheid binnen Proximus en de logistieke ambitie om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn, werd met de hulp van Logistics in Wallonia een initiatief gelanceerd om het Lean & Green-label in de wacht te slepen voor het distributiecentrum van Proximus te Courcelles. Proximus behaalde in 2021 hierbij het “Lean & Green 2 Stars” label voor het reduceren van de CO2-uitstoot per bestelling met 32% tussen 2015 en 2019.

Gesterkt door dit goede resultaat heeft Proximus meteen zijn duurzaamheidsinspanningen voortgezet om de derde ster in de wacht te slepen. Daarvoor moest men enerzijds de reikwijdte van het project met 10% vergroten en anderzijds een bijkomende vermindering van 5% kunnen aantonen ten opzichte van de tweede ster. Dankzij de voortdurende inspanningen en de uitvoering van nieuwe concrete acties in nauwe samenwerking met zijn belangrijkste leveranciers op het gebied van vervoer en opslag, is Proximus erin geslaagd van 2015 tot 2021 zijn CO2-uitstoot per bestelling met 55% (in plaats van de gevraagde 35% om de 3e ster te behalen) te verminderen ten opzichte van 2015. En dat, rekening houdend met een aanzienlijke toename van het ordervolume met 18%. Hierdoor wordt Proximus in 2022 het “Lean & Green 3 Stars” label toegekend.

Concrete initiatieven om het 3-sterrenlabel in de wacht te slepen

Om het label te bekomen heeft Proximus binnen verschillende domeinen meerdere concrete bijkomende inspanningen ondernomen. Deze zijn gekenmerkt door sterke samenwerking, gedeelde strategie en op elkaar afgestemde actieplannen met de belangrijkste leveranciers rond transport en opslag.

Het distributiecentrum van Proximus werkt al sinds 2019 voor 100% op groene stroom en is de voorbije jaren meer en meer overgeschakeld op lokale Belgische windenergie. Op het vlak van vervoer werden leverings- en transportschema’s verder geoptimaliseerd en geconsolideerd en werd verder ingezet op een groener wagenpark en uitbreiding van fietsdistributie in grote steden.

In het kader van zijn actie "Don’t miss the call" zijn er bijna 80.000 mobiele apparaten door het Proximus DistributieCentrum gegaan om te worden ontdaan van hun edele metalen of te worden onderworpen aan een herconditioneringsprogramma teneinde ze een tweede leven te geven. Een opsteker die het milieu ten goede zal komen.

Wat de verpakkingen betreft, heeft Proximus ingezet op een initiatief waarbij het handelsproduct zonder extra kartonnen doos, rechtstreeks naar de klant gestuurd wordt. Dit heeft de onderneming in staat gesteld het equivalent van 92 voetbalvelden in vierkante meter te besparen!

Als gevolg van al deze inspanningen wordt Proximus in 2022 het “Lean & Green 3 Stars” label toegekend. Deze erkenning is zeer prestigieus in Europa en onderstreept eens te meer de voortrekkersrol die Proximus speelt op het vlak van duurzaam ondernemen, een belangrijke pijler van onze strategie #inspire2022. Voor Proximus is dit een concrete stap in de richting van zijn doelstelling om tegen 2040 naar een netto nulemissie te gaan, zowel voor de eigen activiteiten als in de waardeketen.

Slim voorraadbeheer, Asset Tracking en mobiele magazijnmedewerkers. Dat zijn slechts een paar van de oplossingen die Proximus te bieden heeft binnen de Transport en Logistieke sector. Wil u meer weten?

Ontdek alle mogelijkheden

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team