Met fiber en 5G bouwt Proximus het digitale ecosysteem van morgen

Gepubliceerd op 19/06/2020 in Inspireren

Met fiber en 5G bouwt Proximus het digitale ecosysteem van morgen

Guillaume Boutin, die sinds december 2019 aan het hoofd staat van Proximus, stelt zijn strategisch plan #inspire2022 voor. Een strategie die als ambitie heeft Proximus te positioneren als de referentie tussen de Europese operatoren.

Wat zijn de krachtlijnen van uw plan #Inspire2022?

Guillaume Boutin: “#inspire2022 is het strategisch plan dat de ambitie heeft Proximus te positioneren als Europese referentie van de netwerken van de nieuwe generatie. Deze strategie stoelt op een plan van grote investeringen in de infrastructuren en de nieuwe technologieën. Daarvoor is de versnelde uitrol en parallel daarmee, fiber en 5G, een absolute prioriteit. De rol van Proximus bestaat er immers in om proactief bij te dragen tot de ontwikkeling van een digitaal en welvarend België, voor zowel onze B2B- als onze B2C-klanten.”

#inspire2022 mikt ook op een terugkeer naar de groei voor Proximus, vanaf 2022, door te steunen op sterke strategische partnerschappen zoals bijvoorbeeld het partnerschap dat wij hebben gesloten met Microsoft. Binnen dit gunstige ecosysteem blijft de tevredenheid van onze klanten uiteraard onze prioriteit. De wil van Proximus is in de ogen van zijn klanten altijd relevant te blijven door hen de meest innoverende oplossingen aan te reiken om aan hun specifieke noden tegemoet te komen. Ten slotte zullen de grote evoluties die uit deze nieuwe strategie voortvloeien gelijke tred houden met de samenleving van vandaag.”

Fiber tot aan uw onderneming

Komt u in aanmerking?

Welke grote projecten zullen er in het kader van dit strategisch plan concreet worden uitgerold?

Guillaume: “De versnelde uitrol van fiber en van 5G is echt de hoeksteen van onze strategie. Fiber en 5G zijn nauw met elkaar verweven om het besturingssysteem van de economie van morgen te bouwen. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is er de zeer lage latency en ten tweede zijn het de twee enige netwerken die het mogelijk zullen maken te ‘slicen’, d.w.z. het netwerk te segmenteren in functie van de noden, met een hoog niveau van kwaliteit en veiligheid.

Op het gebied van de ontwikkeling van fiber mogen wij dan sneller vooruit gaan dan om het even welk ander land, toch hebben wij vandaag een dekkingsgraad die nog onder het Europese gemiddelde ligt. Het is uiterst belangrijk deze dekkingsgraad snel te vergroten. Tegen 2025 gaan wij onze investeringen met meer dan een miljard euro versnellen. Dit bedrag komt bovenop het miljard dat wij reeds jaarlijks investeren. Met deze bijkomende investering kunnen wij in 2025 bijna de helft van het grondgebied dekken. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen gezinnen en ondernemingen.“

“Wat 5G betreft willen wij ons leiderschap op het gebied van mobiel telefoneren behouden. Weinig mensen weten dat België het op één na beste mobiele netwerk ter wereld is. Dankzij 5G gaan wij deze hoge kwaliteitsnormen behouden. Wij gaan trouwens onze capaciteit van professionele diensten op sleuteldomeinen zoals cyberveiligheid, de cloud, het IoT en data-analyse versterken. Elk kwartaal komen wij ook met nieuwe innovaties.”

Proximus lanceert het eerste 5G-netwerk in belgië

Wat is 5G?
Fiber en 5G zijn nauw met elkaar verweven om het besturingssysteem van de economie van morgen te bouwen.

Guillaume Boutin

author

Microsoft en edge computing

Deze evoluties zijn bijzonder belangrijk voor de ondernemingen, de openbare diensten, de ziekenhuizen, …

Guillaume: “Wij hebben immers een grote ambitie voor ons B2B-segment en wensen onze rol van bevoorrechte partner voor de digitale transformatie van onze klanten te versterken. Wat fiber betreft rusten wij prioritair de grote steden uit, maar ook de zones van economische en industriële activiteit. Daarmee bedoelen wij de grote ondernemingen, de overheden, maar ook kmo’s. Wij weten hoe belangrijk ze zijn in het economisch weefsel van ons land en het is cruciaal dat deze ondernemingen ook gebruik kunnen maken van de beste netwerken. Dat is onze visie op de digitale inclusie.”

Welke specifieke oplossingen zullen er voor deze B2B-klanten worden ontwikkeld?

Guillaume: “Dankzij ons geïntegreerde fiber -5G-netwerk zullen wij al onze B2B-klanten kant-en-klare oplossingen aanbieden. Oplossingen die volledig toegesneden zijn op hun noden. In het kader daarvan hebben wij een strategisch partnerschap gesloten met Microsoft. Wij zijn een van de eerste operatoren ter wereld die dat doen. Wij gaan volop gebruikmaken van de ervaring van Microsoft op het gebied van edge computing door de uitmuntendheid van onze netwerken te combineren met de kracht van de intelligente cloud van Microsoft.”

“Edge computing biedt ongekende mogelijkheden op het stuk van rekencapaciteit voor ondernemingen. Met edge computing kunnen gegevens worden verwerkt in de periferie van het netwerk waar ze werden gegenereerd. Zo genieten de ondernemingen van een lage latency, van lagere connectiviteitskosten, van een versterkte stabiliteit van hun netwerk, van een plaatselijke opslag van gegevens en, daardoor, van een kleinere ecologische voetafdruk. Naast edge computing gaan wij ook professionele diensten versterken in domeinen als cyberveiligheid, de cloud, het IoT en data-analyse. Op die manier leveren wij onze B2B-klanten de hele geïntegreerde gereedschapskist van digitale diensten.”

Wat is edge computing?

Vernieuwing komt eraan

Samen met partners

U hebt reeds enkele zeer belangrijke partnerschappen gesloten rond deze nieuwe technologieën?

Guillaume: “Het partnerschap met de luchthaven van Zaventem is een mooi voorbeeld van wat ik u zopas heb uitgelegd. Met onze capaciteit inzake het IoT, data, cyberveiligheid en 5G stellen wij geïntegreerde oplossingen voor waarmee de operationele doeltreffendheid van de luchthaven kan worden verbeterd op het gebied van veiligheid, het volgen van bagage of het beheer van de reizigersstromen, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes. Bovendien bieden wij ook 5G aan in de reizigerszones.

Wij werken ook samen met de Antwerpse Haven, met name op applicaties die het vervoer over zee volgen en applicaties voor het beheer van containers. Met Besix praten we over de sector van de slimme gebouwen.”

België heeft het op één na beste mobiele netwerk ter wereld. Met 5g willen wij dit leiderschap versterken.

Guillaume Boutin

author

Proximus is dus een echt ecosysteem aan het ontwikkelen?

Guillaume: “De digitale transformatie is een reusachtige puzzel en het netwerk is slechts een deeltje van deze puzzel. Proximus, dat is de fundering, maar wij zijn ons ervan bewust dat op sommige gebieden de expertise moet komen van zekere en betrouwbare partners. Daarom hebben wij de ‘Proximus Accelerators’ gelanceerd om een echt ecosysteem van kennis, competentie en technieken uit te bouwen dat een antwoord moet bieden op de specifieke noden van onze klanten. Die partners kunnen grote ondernemingen zijn zoals Microsoft, maar ook start-ups of kmo’s met zeer gerichte specialisaties.”

Is het plan #inspire2022 een nieuwe, belangrijke etappe in de transformatie die door de onderneming Proximus in gang is gezet?

Guillaume: “Wij kunnen niet ontkennen dat 2019 een moeilijk jaar was dat voor grote ongerustheid heeft gezorgd bij ons personeel, maar voorzien in de nabije toekomst geen herstructureringen meer. Wij moeten onze processen radicaal blijven moderniseren om ons operationele model te optimaliseren en doeltreffender en intelligenter te werken.”

CO₂-positief tegen 2030

In uw strategie wordt er een belangrijke plaats voorbehouden voor duurzame ontwikkeling. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Guillaume: “Een sterke onderneming zonder duurzame politieke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat bestaat niet.” Proximus is vandaag CO₂-neutraal, maar wij engageren ons om tegen 2030, samen met onze partners, ‘CO₂-positief’ zonder compensatie te worden. Wij zijn op dat gebied reeds een Europese referentie, maar willen nog verder gaan. Het is onze opdracht, onze rol om deze doelstelling te verwezenlijken dankzij een veralgemeende bewustwording binnen de onderneming. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Proximus komt ook tot uiting in de digitale inclusie. Dat is een van de prioriteiten van ons MVO-beleid: wij willen niemand achterlaten langs de weg van de digitale transformatie.”

De lancering van uw strategisch plan viel samen met het begin van de pandemie. Hoe gaat Proximus om met deze crisis en de gevolgen ervan?

Guillaume: “Op dit soort crisis kan niemand zich voorbereiden. Onze prioriteit was van meet af aan de gezondheid en de veiligheid van al onze medewerkers. Tegelijkertijd hebben onze teams zich gemobiliseerd om zich ervan te vergewissen dat onze netwerken, ondanks nooit geziene verbruikspieken, standhouden. En standhouden, dat hebben ze gedaan. Maar in deze crisis gaan de verantwoordelijkheid en het engagement van Proximus verder.”

Deze crisis wil zeggen: het is afgelopen met het versterkte pragmatisme. We gaan terug naar strategische visies op lange termijn.

Guillaume Boutin

author

“Wij hebben ons best gedaan om ons nuttig te maken voor de kritieke sectoren door bijvoorbeeld zeer snel connectiviteit te voorzien voor de triagecentra of door laptops en tablets te bezorgen aan zieken, zodat zij contact kunnen houden met hun naasten. Wij maken deel uit van de taskforce ‘Data against corona’, die de regering moet helpen de verspreiding van het virus in te dijken.

Er zal ongetwijfeld een vóór en een na zijn, maar ik zal onthouden dat het de mens is die het verschil maakt. De mannen en vrouwen van Proximus hebben, op hun niveau, het verschil gemaakt en daaruit blijkt hoe belangrijk de mens is in een technologische onderneming.”

GUILLAUME BOUTIN is ingenieur telecommunicatie van opleiding en ook afgestudeerd aan de HEC Paris. Na een gevarieerde loopbaan die hem met name langs de operator SFR en Canal+ bracht, ging hij in 2019 aan de slag bij Proximus als Chief Consumer Market Officer. Op 1 december 2019 kwam hij als CEO aan het hoofd te staan van de onderneming.

Eén strategie, vier pijlers

De strategie #inspire2022 die wordt voorgesteld door Guillaume Boutin, CEO van Proximus, steunt op vier pijlers die tot doel hebben Proximus te positioneren als referentie-operator op de Europese scène.

 1. TECHNOLOGIEËN

  De ambitie van Proximus is de uitrol van glasvezel en van 5G te versnellen. Door 1 miljard euro te investeren bovenop het miljard euro dat reeds jaarlijks in zijn infrastructuren wordt geïnvesteerd, engageert Proximus zich ertoe om tegen 2025 het beste gigabitnetwerk van België te bouwen. Bovenop deze netwerken van de nieuwe generaties zal Proximus zijn capaciteiten op het gebied van edge computing, cyberveiligheid, cloud, IoT en data-analyse versterken om de digitale transformatie van zijn klanten te vergemakkelijken.

 2. TRANSFORMATIE

  Proximus gaat een mutatie van zijn businessmodel doorvoeren om een ‘pure player’-operator te worden die alle ICT-oplossingen zal aanbieden die tegemoetkomen aan de specifieke noden van zijn klanten. Deze transformatie is gestoeld op een modernisering van de interne processen om tot een verrijkte en verbeterde klantenervaring te komen.

 3. GROEI

  Dankzij zijn leiderschap in de netwerken gaat Proximus tegen 2022 opnieuw een rendabele groei tegemoet. Deze terugkeer naar de groei stoelt op een verbreding van de klantenbasis, op sterke strategische partnerschappen (Microsoft, Brussels Airport, Antwerpse Haven, …) en op de totstandbrenging van een echt digitaal ecosysteem rond Proximus.

 4. DUURZAAMHEID

  Het maatschappelijk engagement is verankerd in het DNA van Proximus en is geïntegreerd in elk van zijn acties. Tegen 2030 zal Proximus ‘CO₂-positief zijn’ en zal het een onderneming van de deeleconomie worden. Elke dag weer legt Proximus zichzelf de taak op om digitaal onderwijs te blijven stimuleren, digitale oplossingen voor iedereen toegankelijk te maken en al zijn stakeholders bij dit proces te betrekken.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One