Sharing is caring bij ING Belgïe

Gepubliceerd op 01/07/2015 in Inspireren

Sharing is caring bij ING Belgïe

De medewerkers van ING België delen mobiele databundels voor het gebruik van hun smartphones en tablets in binnen- en buitenland. Het is een aanpak die het vlootbeheer vereenvoudigt en tegelijk een effi ciënte kostencontrole toelaat.

Voor heel wat medewerkers van ING is mobiliteit heel belangrijk. Ze bezoeken klanten en partners, verplaatsen zich tussen diverse kantoren, enzovoort. Voor mobiele telefonie is bring your own device bij ING intussen de regel. Medewerkers gebruiken hun eigen mobiele toestel, terwijl de werkgever instaat voor de connectiviteit. Op een totaal van ongeveer 8.800 medewerkers zijn er bij ING België zowat 7.500 mobiele nummers in gebruik. Smartphones maken zeventig procent uit van de vloot. “Voor heel wat profi elen is het essentieel dat ze mobiele toegang hebben tot e-mail en internet”, zegt Erik Hemeleers, hoofd Service Management Workplace Services bij ING België. “In de praktijk is het echter niet haalbaar om dat datagebruik van iedere medewerker afzonderlijk op te volgen en zo nodig bij te sturen.”

Dataverbruik in evenwicht

Daarom koos ING België voor een gedeelde oplossing. Concreet gaat het om een mobiele databundel voor nati-onaal gebruik van 2.000 GB. “Het grote voordeel van die aanpak is dat we het datagebruik op vlootniveau beheren”, legt Erik Hemeleers uit. “Wie mobiel e-mail, internet of applicaties gebruikt, krijgt daarvoor het nodige volume uit de bundel.” ING België gaat daarbij uit van een gemiddeld datagebruik. Afzonderlijk bekeken is niet iedere medewerker in lijn met dat gemiddelde, maar in de praktijk blijkt de hele bundel wel de behoeften van de groep af te dekken. “Sommige medewerkers gebruiken nu eenmaal een groter volume dan andere. Neem je voor iedere medewerker apart een bepaald datavolume, dan is de kans groot dat sommige medewerkers daar niet genoeg mee hebben, terwijl andere een beschikbaar volume niet opgebruiken. Kies je voor een bundel, dan houden de grote en kleine gebruikers elkaar in even- wicht.” Bovendien behoudt ING België de mogelijkheid om het individuele verbruik op te volgen. “Door maandelijkse rap- portering blijft buitensporig datagebruik niet onopgemerkt, zodat we indien nodig kunnen ingrijpen.”

Ook in het buitenland

Onder het personeel van ING België bevinden zich ongeveer vijfhonderd actieve roaminggebruikers. Het gaat om medewerkers die zich voor hun job – maar ook privé – regelmatig in het buitenland bevinden. Voor hen voorziet ING België een shared roamingbundel van 40 GB. “Hier geldt hetzelfde principe”, vervolgt Erik Hemeleers. “Toegang tot de bundel hangt af van de functie van de medewerker. Sommige profielen reizen regelmatig, waarbij het belangrijk is dat ze ook in het buitenland bereik- baar blijven via e-mail en dat ze toegang hebben tot bepaalde applicaties.” Via de bundel maakt ING die vlotte toegang mogelijk. Tegelijk blijven de kosten voor roaming strikt onder controle, terwijl ING het beheer van de toegang tot roaming heel eenvoudig houdt. “Ook hier zou het veel ingewikkelder zijn om voor iedere medewerker apart een bepaald roamingvolume toe te kennen. Het gebruik van de bundel zorgt er niet alleen voor dat we een duidelijk en voorspelbaar zicht hebben op de kosten, maar ook dat we die kosten heel eenvoudig op vloot- niveau kunnen beheren.”

Pluspunten

• Eenvoudige en effi ciënte kostencontrole
• Eenvoudig beheer op vlootniveau
• Geen nood aan persoonlijk datavolume: heavy users en sporadische gebruikers houden elkaar in evenwicht

Over ING België

ING België NV biedt alle cliëntensegmenten een breed assortiment fi nanciële producten en diensten aan via het distributiekanaal van hun keuze. ING België NV is een dochtermaatschappij van ING Bank N.V. die ten dienste staat van 33 miljoen particulieren, business- en institutionele cliënten in meer dan 40 landen wereldwijd. 

Erik Hemeleers is industrieel ingenieur elektronica (telecommunicatie). Na 9 jaar in de farmasector stapte hij in 1998 over naar ING. Hij staat aan het hoofd van het team Service Management Workplace Services. 

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Blog topics