IDEWE innoveert via co-creatie

Gepubliceerd op 27/06/2022 in Inspireren

Innovatie inzetten voor een gezonde en veilige werkomgeving: dat is wat IDEWE voor 822.000 medewerkers bij 35.000 werkgevers nastreeft. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kiest daarbij meer en meer voor co-creatie.

IDEWE innoveert via co-creatie

De voorbije jaren zag IDEWE hoe het menselijke welzijn in de bedrijfswereld meer en meer op de voorgrond kwam. Onder meer de krapte op de arbeidsmarkt werkte die evolutie in de hand. “Meer en meer bedrijven stellen ons vragen over mentaal welzijn”, zegt Lode Godderis, CEO bij IDEWE. “Ze willen weten hoe ze burn-out kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er toch iemand uitvalt. Werkgevers zoeken naar oplossingen om mensen op een gezonde manier te laten werken en aan het werk te houden.”

Connectie en deconnectie

Daarnaast was er natuurlijk ook de impact van de coronapandemie en het bijhorende hybride werken. Werkgevers stonden voor de uitdaging om dat op een goede, duurzame manier georganiseerd te krijgen. Sofie Vandenbroeck, verantwoordelijke voor de afdeling Kennis, Informatie en Research vertelt hoe IDEWE hierbij ondersteuning biedt. “Het is vooral zaak de menselijke component niet uit het oog te verliezen. Als werkgever moet je tegelijk voor connectie en deconnectie zorgen.” De werkgever moet de medewerkers betrokken houden, maar ook toelaten op de juiste momenten afstand te kunnen nemen van het werk en tot rust te komen.

Digitalisering voor meer menselijke contact

Uit de ervaring van de voorbije twee jaar blijkt dat technologie een belangrijke enabler is om de connectie tussen mensen te blijven garanderen. “Voor ons staat de menselijke component hierin altijd centraal”, zegt Lode Godderis. “Hierin willen we echt het verschil maken. We zetten technologie in om met onze medewerkers een warm, menselijk contact mogelijk te maken. Het is een hulpmiddel, eerder dan een doel op zich.”

Daarmee gaat IDEWE in tegen het vooroordeel als zou technologie erop gericht zijn jobs te schrappen en mensen te vervangen. IDEWE wil via automatisering en digitalisering net meer tijd vrijmaken voor menselijk contact en advies op maat van de klant.

We zetten technologie in om een warm, menselijk contact mogelijk te maken.

Lode Godderis, CEO bij IDEWE

author

Impact digitale transformatie

IDEWE zorgt niet alleen voor innovatie op basis van technologie in de ondersteuning van de eigen medewerkers. Ook veel klanten van het bedrijf zijn actief rond digitale transformatie. “We besteden daarom ook aandacht aan de impact van digitale transformatie op de werknemers”, vertelt Sofie Vandenbroeck. Zo loopt momenteel een project dat nagaat welke invloed de integratie van drones in een magazijn heeft op het welzijn van de medewerkers. “Ook op die manier bewaken we de balans tussen het menselijke en digitale aspect.”

We besteden veel aandacht aan de impact van digitale transformaties op de werknemers.

Sofie Vandenbroeck, verantwoordelijkevan afdeling Kennis, Informatie en Research bij IDEWE

Human design thinking

In het bedenken en creëren van oplossingen voor klanten maakt IDEWE gebruik van human design thinking. Het betekent dat de specifieke noden en context van de klant het vertrekpunt vormen. IDEWE betrekt daarbij zo veel mogelijk stakeholders in het creatieproces. “Die spelen op hun manier allemaal een rol in de ontwikkeling en implementatie van een oplossing op maat”, benadrukt Lode Godderis.

E-healthplatform

Een concreet voorbeeld is het e-healthplatform dat IDEWE ontwikkelde voor bedrijven, en dat onder meer gebruik maakt van artificiële intelligentie. “Hierdoor komen mens en technologie samen: we maken online consultaties mogelijk en geven werknemers inzicht in de resultaten”, legt Lode Godderis uit. Het gebruik van data zorgt tegelijk ook voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van gegevensbescherming.

Co-creatie

IDEWE blijft ook in de toekomst investeren in onderzoek en ontwikkeling, onder meer via zijn sterk uitgebouwde onderzoeks- en informatieafdeling. “Die aanpak zit in ons DNA. Het is hoe we ons differentiëren in de markt”, zegt Lode Godderis. Het doel is te blijven innoveren en nieuwe best practices op het vlak van preventie te ontwikkelen. IDEWE kiest daarbij voor een model van co-creatie.

“Partners zijn heel belangrijk in ons verhaal: universiteiten en hun spin-offs, maar ook een technologiepartner als Proximus.” IDEWE kiest resoluut voor innovatie via co-creatie. Zo neemt het bedrijf een unieke plaats in binnen het ecosysteem dat de digitalisering van de sector realiseert.

Lode Godderis is CEO bij IDEWE en professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Sofie Vandenbroeck is verantwoordelijk voor de afdeling Kennis, Informatie en Research van IDEWE.

IDEWE ondersteunt ruim 35.000 werkgevers en 822.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving. IDEWE doet dat vanuit 11 regionale kantoren en met ruim 900 medewerkers.

Hybride werken: vind de juiste balans in uw bedrijf.

Lees ons e-book Nieuw venster

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One