Hoe nood aan digitale expertise invullen?

Gepubliceerd op 23/06/2022 in Inspireren

4,8 miljoen werkende Belgen zullen in hun loopbaan een digitale transitie moeten doormaken. De nood aan digitale expertise is dus hoog. Hoe kunnen Belgische bedrijven die invullen? Agoria-experten Jeroen Franssen en Mathilde Muller lichten toe.

Hoe nood aan digitale expertise invullen?

In het kader van digitale transformatie hebben bedrijven nood aan medewerkers met andere, nieuwe vaardigheden. “Het gaat daarbij niet alleen om heel specifieke ICT-vaardigheden, bijvoorbeeld rond artificiële intelligentie of softwareontwikkeling”, zegt Jeroen Franssen, Senior Expert Talent, Labour Market & Organisation bij Agoria. “Evengoed is er meer nood aan medewerkers die in hun job met digitale toestellen en toepassingen kunnen werken, naast persoonlijke vaardigheden als bijvoorbeeld interdisciplinaire samenwerking en creativiteit.”

Competenties en rollen identificeren

De moeilijkheid is dat de maturiteit van bedrijven op dat vlak lang niet overal even hoog is. “Niet elke sector en elk bedrijf staan al even ver op het vlak van digitale transformatie”, zegt Mathilde Muller, Expert Vorming & Ontwikkeling bij Agoria. “Als bedrijf is het vooral belangrijk te identificeren welke competenties er in het kader van digitale transformatie nodig zijn.” Daar moet de onderneming dan de juiste nieuwe rollen voor definiëren. “De grote uitdaging is daarbij ook de medewerkers mee te krijgen die nog niet veel ervaring hebben met het gebruik van IT”, zegt Mathilde Muller.

Als bedrijf is het belangrijk om technologische vernieuwingen bij te houden om concurrerend te blijven. Met een zelftest brengt u de capaciteiten van verschillende domeinen in kaart.

Doe de test Nieuw venster

Bedrijven moeten niet de technologie, maar hun menselijke kapitaal centraal stellen.

Mathilde Muller, Expert Vorming & Ontwikkeling bij Agoria

author

4,8 miljoen Belgen digitaliseren

De nood aan digitale expertise is hoog. Agoria becijferde dat er op de Belgische markt 208.000 digitale experten aan het werk zijn. Bovendien zullen er voor 2030 naar schatting nog zo’n59.000 digitale experten extra nodig zijn. “Er zijn 4,8 miljoen werkende Belgen die in hun loopbaan een digitale transformatie zullen meemaken”, vervolgt Jeroen Franssen. “Daar moeten we ons nu op voorbereiden. Onder meer in het onderwijs vraagt dat een nieuwe aanpak.” Zowat iedereen moet leren omgaan met een werkomgeving die minstens deels digitaal is. “En daar is veel opleiding voor nodig.”

Niet harder, maar comfortabeler werken

Volgens Agoria hebben we echter geen keuze. “De productiviteit lag in ons land altijd hoog”, zegt Jeroen Franssen, “maar ze stagneert intussen.” Digitale transformatie biedt ons de mogelijkheid het productiviteitsniveau verder te verhogen, zodat we ons niet laten passeren door andere landen. “Bedrijven bedenken weliswaar goede digitale oplossingen, maar zetten ze nog niet altijd optimaal in”, legt Jeroen Franssen uit. “Daar zien we nog ruimte voor verbetering. Digitale transformatie zorgt er dan voor dat we niet harder moeten werken om productiever te zijn, maar dat we comfortabeler kunnen werken.”

Anticiperend leren om te motiveren

De juiste ondersteuning is daarbij essentieel. “Bedrijven moeten meer op de lange termijn durven kijken”, vindt Mathilde Muller. “Ze moeten hun menselijke kapitaal centraal stellen. Wanneer ze begrijpen wat dat voor hun organisatie betekent en waar ze in de toekomst naartoe willen, kunnen ze beter de juiste begeleiding en ondersteuning voorzien.” De opleiding van medewerkers zal in de toekomst meer dan ooit het verschil maken. “Het gaat er daarbij vooral om anticiperend te leren”, legt Jeroen Franssen uit. “Dat houdt de medewerkers gemotiveerd.”

70/20/10

Agoria schuift in dat verband het 70/20/10-model naar voren. Medewerkers focussen daarbij 70% van de tijd op hun hoofdtaken. 20% van de tijd is voorzien voor faciliterend werk, waarbij ze bijvoorbeeld een collega bijstaan. De resterende 10% besteden ze aan de voorbereiding van een toekomstige rol in het bedrijf. Maar wellicht volstaat dat niet. De context van Industrie 4.0 evolueert heel snel, waardoor een organisatie niet alle nodige expertise in eigen huis kan ontwikkelen. “Het inschakelen van externe experten biedt dan een antwoord”, zegt Mathilde Muller. “Zij brengen competenties mee die het niveau van de onderneming verhogen.”

Externe expertise – bijvoorbeeld van freelancers of outsourcingpartners – brengt extra competenties op een minder formele manier binnen in een bedrijf.

Jeroen Franssen, Senior Expert Talent, Labour Market & Organisation bij Agoria

author

Praktische invulling in ecosystemen

Het gebruik van externe expertise – bijvoorbeeld via freelancers of outsourcingpartners – brengt die extra competenties op een minder formele manier binnen in het bedrijf. “Je moet het zien als een meer praktische benadering”, zegt Mathilde Muller. “Ook al gaat het niet om een formele opleiding, toch leren de eigen medewerkers er veel door.” De inzet van externe experten past bovendien in de evolutie waarbij bedrijven samenwerken in ecosystemen en de traditionele grenzen tussen ondernemingen op sommige vlakken meer en meer vervagen.

Uw bedrijf is constant in verandering. Laat u begeleiden met de juiste ICT expertise bij het uitvoeren van uw vernieuwde bedrijfsprocessen.

Ga voor externe expertise

Actieve zelfontwikkeling

Van alle vaardigheden – digitale en andere – die een medewerker anno 2022 nodig heeft, torent er één hoog boven de rest uit: actieve zelfontwikkeling. “Uiteraard moet het bedrijf voor het juiste leerklimaat zorgen”, vindt Mathilde Muller, “maar tegelijk moet de medewerker ook zelf verantwoordelijkheid nemen.” Jeroen Franssen vult aan: “Levenslang leren – of noem het voor mijn part continue curiositeit - is dan ook de boodschap. Dat moet toekomstgericht gebeuren en altijd vertrekken vanuit de interesse van de persoon zelf.” De kunst bestaat erin daar het juiste kader bij te voorzien.

Purpose en welzijn centraal

“Het gaat dan niet alleen om het juiste leiderschap”, zegt Mathilde Muller, “maar ook om purpose en welzijn.” Via al die facetten waakt de onderneming over haar menselijke kapitaal. Bedrijven uit de ICT-branche zetten nog te vaak de technologie centraal. “In de toekomst moet dat anders”, besluit Jeroen Franssen. “We bereiken meer door de mens centraal te stellen. Onze gezondheid verbeteren, armoede uit de wereld helpen, onze mobiliteit stroomlijnen: technologie helpt daarbij, maar we gaan dat toch vooral realiseren door mensen en bedrijven rond een gezamenlijk doel te laten samenwerken.”

Jeroen Franssen is Senior Expert Talent, Labour Market & Organisation bij Agoria.

Mathilde Muller is Expert Vorming & Ontwikkeling bij Agoria.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One