Dit zijn de uitdagingen voor Belgische ICT-beslissingsnemers in 2023

Gepubliceerd op 05/01/2023 in Solution nieuws

Waar liggen ICT-beslissingsnemers wakker van? Welke uitdagingen kruisen hun pad en hoe pakken ze die het beste aan? Danielle Jacobs, CEO bij Beltug, en Christophe Crous, VP Segment of Industries bij Proximus, laten hun licht schijnen op ICT in woelige tijden.

Dit zijn de uitdagingen voor Belgische ICT-beslissingsnemers in 2023

Beltug, de Belgische vereniging voor CIO’s en digitale technologieleiders, brengt jaarlijks de belangrijkste prioriteiten van ICT-beslissingsnemers in kaart aan de hand van het Beltug Priorities Compass. Dit jaar namen 378 respondenten deel aan de bevraging, die ongeveer zestig topics bevatte.

Cybersecurity, ICT-architectuur en databeheer

“Drie zaken treden nadrukkelijk op de voorgrond”, geeft Danielle aan. “ICT-beslissingsnemers plaatsen cybersecurity hoog op de agenda. Van de tien meest genoemde prioriteiten, hebben er zes betrekking op security. We merken ook een grote bekommernis rond ICT-architectuur. Wat plaatsen we in de cloud? Wat behouden we op eigen servers en hoe managen we alles? De grootste stijger is databeheer. Organisaties vragen zich af hoe ze best met hun data omgaan, hoe ze de waarde ervan kunnen valoriseren en hoe ze hun data optimaal beveiligen.”

ICT als enabler

De huidige economische en geopolitieke context beïnvloedt het ICT-beleid van bedrijven en overheden. “De coronacrisis heeft uitvoerig aangetoond dat ICT helpt om de impact van een crisis op te vangen, de continuïteit verzekert en kosten reduceert. ICT was een enabler van businesstransformatie en stroomlijnde locatieonafhankelijk werken”, legt Christophe uit. “Ik ben ervan overtuigd dat ICT ook nu opnieuw een cruciale rol kan spelen, bijvoorbeeld door middel van managed services om de hoge inflatiekosten op te vangen. Even goed helpen sensoren en visualisatie met behulp van ICT om energieverbruik te monitoren en te reduceren.”

Danielle beschouwt ICT evenzeer als een enabler. “We merken dat steeds meer bedrijven beseffen dat technologie de businessstrategie mee bepaalt.”

ICT kan ook nu een cruciale rol spelen, bijvoorbeeld door middel van managed services om de hoge inflatiekosten op te vangen of met behulp van sensoren het energieverbruik te monitoren en te reduceren.

Christophe Crous, VP Segment of Industries bij Proximus

Sectorgebonden tendensen

Christophe signaleert sectorgebonden verschillen. “Sommige productiebedrijven schroefden hun activiteiten noodgedwongen terug omwille van de hoge energiekosten. Dergelijke getroffen ondernemingen schuiven ICT-beslissingen doorgaans sneller op de lange baan.

In andere sectoren, zoals de financiële wereld, tekent zich net een acceleratie af. De bedrijven schakelen in hun digitale transformatie nog een tandje hoger om klanten aan zich te binden en meerwaarde te bieden. 60% van onze klanten stabiliseert of verhoogt zelfs zijn ICT-budgetten. Daarnaast speelt ook de bedrijfsomvang een rol. Grote organisaties vangen de loonindexatie mogelijk iets beter op.”

Socio-economische impact

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de economische terugval lijken volgens Danielle moeilijk in te schatten. “We merken dat veel organisaties nagaan welke activiteiten ze nu best prioriteren en zelfs versnellen en waar ze best even de handrem optrekken.

Een tweede vaststelling is dat ICT een mensenbusiness blijft, en de loonkosten dus sterk doorwegen. De inflatiecijfers verschillen van land tot land. Voor wie met buitenlandse ICT-providers werkt, is het dus de vraag hoe die hogere kosten tot uiting komen in ICT-contracten.”

Veel organisaties gaan na welke activiteiten ze nu best prioriteren en zelfs versnellen, en waar ze best de handrem optrekken.

Danielle Jacobs, CEO bij Beltug

Prioriteit voor cybersecurity

Bedrijven en overheidsinstellingen maken volgens Danielle en Christophe nadrukkelijker een onderscheid tussen must-do’s en nice-to-haves. “Bij essentiële zaken als cybersecurity en strategische acties voltrekt zich een acceleratie, terwijl minder cruciale activiteiten een vertraging kennen.”

Danielle wijst erop dat veel raden van bestuur zich nog te weinig bewust zijn van de must-do’s op het vlak van ICT. “De risico’s als gevolg van een gebrekkige security en te weinig aandacht voor privacy sijpelen onvoldoende door. Er is nood aan een groter bewustzijn.”

Uitbesteding en vendor lock-in

“In een context van stijgende loonkosten moeten ondernemingen nagaan welke bedrijfskritische processen ze best in eigen huis houden en door hun IT personeel laten opnemen, en welke zaken zich lenen voor uitbesteding. Want uitbesteden vormt niet altijd een goedkopere oplossing. Ik merk dat sommige organisaties nu een deel van hun activiteiten vanuit de public cloud terugtrekken omwille van het hogere prijskaartje.”

Danielle duidt een ander aandachtspunt. “Wat sterk leeft bij onze leden, is het probleem van een mogelijke vendor lock-in. Eenmaal bepaalde cloud software geïmplementeerd via een leverancier, stap je er nog moeilijk uit. Daar is op zich niks mis mee, zolang de ICT-provider correcte praktijken hanteert.”

Ontzorging bij ICT-beheer

Christophe raadt ICT-beslissingsnemers aan om te inventariseren wat zich in de cloud bevindt en dan na te gaan of dat altijd wel de aangewezen keuze vormt. “Proximus helpt organisaties om hun workloads in te delen en die op de meest aangewezen locatie onder te brengen.”

Ontzorging vormt het sleutelwoord. “Dat geldt zowel op het vlak van data, cybersecurity als ICT-architectuur. Organisaties vinden het almaar moeilijker om bekwame ICT-medewerkers te vinden en te behouden. Dankzij onze expertise is hun ICT-beheer in sterke handen.”

5G en fiber

Een snel en betrouwbaar netwerk blijkt cruciaal om de ICT-ambities van vandaag en morgen waar te maken. “Proximus investeert fors in zijn fiber- en 5G-netwerken, waardoor onze klanten een maximale waarde halen uit hun applicaties rond onder meer big data, sensoren en IoT. Het netwerk vormt een cruciaal fundament voor de uitrol van huidige en toekomstige businessinitiatieven”, besluit Christophe.

Danielle Jacobs is CEO bij Beltug. Met meer dan 2.000 leden bij 500 organisaties is Beltug de grootste Belgische vereniging van CIO’s en leiders in digitale technologie.

Christophe Crous werkt al meer dan vijfentwintig jaar bij Proximus. Hij is vice-president Segment of Industries.

Wenst u meer te weten over 5G of wilt u deze technologie beter begrijpen? Ontdek alles op onze 5G-pagina.

Meer weten

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts