GDPR: persoonlijke data, wereldwijde impact

Gepubliceerd op 04/06/2017 in Innoveren

GDPR: persoonlijke data, wereldwijde impact

De General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 van kracht wordt, zal nieuwe verantwoordingsverplichtingen introduceren, alsook striktere rechten en beperkingen op internationale gegevensstromen.

De nieuwe verordening heeft de bedoeling de burger opnieuw controle te geven over zijn eigen persoonsgegevens en introduceert een unieke set van regels die bepalen hoe deze gegevens door alle EU-lidstaten moeten worden beheerd en verwerkt, rekening houdend met de realiteit van een internationale markt rond persoonsgegevens.

Aangezien de GDPR striktere verantwoordelijkheden legt bij zij die van die persoonlijke informatie gebruikmaken, moeten we ons afvragen wat de impact zal zijn van deze nieuwe verplichtingen op de manier waarop organisaties de door hen behandelde data inzamelen, verwerken, opslaan en beveiligen.

Hoe met deze regels rekening houden bij het opstellen van nieuwe businessprocessen of uitrollen van nieuwe IT-systemen? In welke mate zal deze wijziging van invloed zijn op de relaties die organisaties hebben met de aanmakers van de gegevens, met hun onderaannemers, of met hun leveranciers van clouddiensten? Met geldboetes die kunnen oplopen tot € 20 miljoen is het beantwoorden van die vragen cruciaal. 

Sheila FitzPatrick, wereldwijd een van de meest toonaangevende experts op het vlak van de wetgeving inzake gegevensbescherming is ervan overtuigd dat organisaties dit strikte, complexe en ambitieuze wettelijke kader kunnen omvormen tot een opportuniteit, op voorwaarde dat ze bewuste inspanningen leveren om de drijfveren te begrijpen van de regelgevers die aan deze juridische concepten ten grondslag liggen, en niet wachten om zich erop voor te bereiden … 

Perspectief

Magazine en online blog voor bedrijfsleiders van kmo’s vol nieuwe inzichten voor een frisse blik op hun onderneming.

Doorblader, lees, het laatste magazine!

Andere artikels van Perspectief