Energie-efficiëntie verder verbeteren

Gepubliceerd op 08/09/2016 in Inspireren

Energie-efficiëntie verder verbeteren

Slimme energie verwijst bij Proximus naar twee domeinen. Enerzijds neemt het bedrijf zelf heel wat maatregelen om zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Anderzijds biedt Proximus oplossingen aan die ook bijdragen aan de energiedoelstellingen van klanten.

 
In 2007 heeft Proximus zich geëngageerd voor een ambitieuze doelstelling. Die is intussen al bereikt. Vandaag stoten we 70% minder CO2 uit dan in 2007. Al zeven jaar op rij slagen we erin ons energieverbruik te verlagen. In 2007 hebben we een analyse gemaakt van waar we stonden en hebben we een plan opgesteld. De grootste uitstoot van ons bedrijf was afkomstig van het wagenpark. Proximus beheert een wagenpark van een kleine achtduizend voertuigen, waaronder de technische wagens en de bedrijfswagens van de medewerkers. Daarnaast beheren we een groot aantal gebouwen – niet alleen kantoren, maar ook technische gebouwen en datacenters – die allemaal behoeften hebben op het vlak van elektriciteit en verwarming.”

Mobiliteitsbudget

“Om de ecologische voetafdruk van het wagenpark te verkleinen, kiezen we bewust voor zuinigere wagens. De vloot bestaat vandaag uit wagens van vier merken die aan onze criteria voor energiezuinigheid voldoen. Het verbruik van het wagenpark is intussen met een kwart gedaald. Om nog betere resultaten te bereiken, komen er op termijn meer elektrische wagens. We gaan ook flexibeler om met het mobiliteitsbudget van de medewerkers. Intussen zijn er 1.600 medewerkers die hun parkeerplaats hebben opgegeven. Ze gebruiken de wagen enkel nog om naar het station te rijden en komen naar kantoor met het openbaar vervoer.”

Slimme koeling

“In onze datacenters lopen de grote energieprojecten intussen al een hele tijd. We hebben daarbij onder meer ingezet op virtualisatie, waardoor we minder fysieke machines nodig hebben. Daarnaast zorgt slimme koeling voor heel wat energiebesparing. Zo gebruiken we buitenlucht om de datacenters te koelen. De warmte die in het datacenter van Evere vrijkomt, recupereren we voor de verwarming van het bijhorende gebouw. Het blijft een uitdaging om onze energie-efficiëntie verder te verbeteren. Enerzijds doen we dat door de nood aan gebouwen heel kritisch tegen het licht te houden.

De verwachting is dat we tegen 2020 nog heel wat kunnen consolideren en tot een kwart minder technische ruimtes nodig zullen hebben. In de gebouwen die we behouden, richten we ons zo veel mogelijk op energie-efficiëntie. In de Proximus-torens in Brussel, bijvoorbeeld, hebben we de verlichting energiezuiniger gemaakt. We hebben er ook gekozen voor een systeem van flexwerken, waardoor we minder kantoorruimte nodig hebben. Verder voeren we een grondige kwaliteitscontrole uit in alle gebouwen. Met de gepaste maatregelen kunnen we ook daar het energieverbruik rationaliseren.”

Ecologishe voetafdruk

“Bij de aankoop van elektriciteit kiezen we voor honderd procent hernieuwbare energie. Onze dienstverlening aan klanten – van telefonie tot managed services in het datacenter – is op die manier altijd CO2-neutraal. Los daarvan bieden we ook diensten aan die klanten helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Ik denk onder meer aan onze zuinige tvdecoders. Het verbruik van die toestellen ligt intussen 14% lager dan in 2014. Via tele- en videoconferenties helpen we bedrijven hun reiskosten verlagen.”

Philippe Deconinck is CSR Manager Environment & Supply chain bij Proximus. Hij begeleidt Proximus bij de transitie naar een duurzame en groene onderneming.

Ontdek hoeveel tijd en geld u uitspaart en met hoeveel u uw CO2-uitstoot vermindert wanneer u opteert voor onlinevergaderingen.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One