Draagt u bij aan de nieuwe energiedoelstellingen?

Gepubliceerd op 06/10/2016 in Inspireren

Draagt u bij aan de nieuwe energiedoelstellingen?

Om de energieafdruk van ons land duurzaam te verlagen, is een nog grotere bewustwording bij zowel consumenten als bedrijven nodig. Om alle doelstellingen te behalen is er nood aan een nieuwe, slimme aanpak.

In België wordt de energieproblematiek zowel op federaal als gewestelijk niveau beheerd. Wij spraken met Paul Furlan, Waals minister van Energie en Klimaat, om meer zicht te krijgen op de impact die dit beleid op kmo's heeft. 

Welke doelstellingen heeft België?

"Om onze COP21-engagementen na te komen, moeten we alles in het werk stellen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en meer hernieuwbare energie te produceren. Tegen 2020 moet o.a. onze CO2-uitstoot met 15% dalen. De ambities zijn dus hoog. Dat heeft gevolgen voor alle sectoren, of het nu gaat om de overheidssector of de privésector.”

Wat zijn de uitdaging voor kmo's?

"Duurzaamheid moet hoog op de agenda staan van elk bedrijf. Kmo's zullen moeten streven naar een hogere energie-efficiëntie en zullen duurzame energietechnologieën moeten ontwikkelen zonder aan competitiviteit en comfort in te boeten. De energiefactuur is vandaag de dag nog steeds een belangrijke kost voor ondernemingen. Ondernemingen die willen inzetten op intelligente oplossingen om hun energieafdruk te verkleinen, moeten investeren. Maar die kosten zullen op termijn opportuniteiten worden omdat ze het economische model van de ondernemingen optimaliseren en de energiekosten terugdringen."

Waar moeten kmo's beginnen?

"Je moet eerst de huidige situatie in kaart brengen. Het ideale vertrekpunt is een energieaudit, zodat er een eerste stand van zaken wordt opgemaakt van de reële omstandigheden. Die audit moet de verschillende aspecten van de energiefactuur dekken en moet een actieplan voorstellen om de energie-efficiëntie van de onderneming te verhogen of bij te dragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppelingen. Denk dan aan groener transport, ledverlichting, isolatie… Zulke oplossingen helpen om minder te verbruiken, maar houden ook rekening met het anders inplannen van verbruik via slimme meters, zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd.”

Biedt de overheid incentives aan?

"In Wallonië voorziet het Marshall 4.0-plan in overeenkomsten waardoor ondernemingen een vereenvoudigde energieaudit kunnen laten uitvoeren. Er zullen steun- en financieringssystemen worden geïmplementeerd om deze ondernemingen te helpen met de nodige investeringen. Kmo's kunnen hiervoor ook een beroep doen op zogeheten 'ESCO’s' (Energy Service Companies) die hen ondersteunen bij de realisatie van hun inspanningen. Naast de klassieke investeringshulpmiddelen kunnen er ook specifieke hulpmaatregelen worden toegekend. Zo wordt er in Wallonië een AMURE-subsidie toegekend aan elke privéonderneming die een energieaudit laat uitvoeren door een auditeur die erkend is volgens het lastenboek.

De directie Economie en Werk van de Waalse overheid, die wordt geleid door Minister Jean-Claude Marcourt, kent ondernemingen ook investeringspremies en vrijstellingen voor de onroerende voorheffing toe. Energie-investeringen zijn dus een haalbare kaart, en zullen hopelijk een echte omwenteling in gang zetten. Iedereen is betrokken partij, vandaar dat we zo hard werken aan de bewustmaking rond het probleem." 

Wat is een ESCO?

Een ESCO, Energy Service Company, voert een energieproject in uw bedrijf uit, en voorfinanciert die investering zelf. Door deze investering daalt uw energiefactuur. Met een gedeelte van deze besparing betaalt u vervolgens uw nieuwe installatie af. Na de afbetaling wordt u volledig eigenaar van de installatie en geniet u verder van de energiebesparing. Zo kunt u volop blijven investeren in uw corebusiness.

Meer info?

Proximus draagt bij aan de energiedoelstellingen van kmo’s. Lees meer op www.proximus.be/groeneoplossingen

Perspectief

Magazine en online blog voor bedrijfsleiders van kmo’s vol nieuwe inzichten voor een frisse blik op hun onderneming.

Doorblader, lees, het laatste magazine!

Andere artikels van Perspectief